• <

Wynik wyszukiwania - "Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A." - Wiadomości

Akcja "Czysta Odra" z udziałem portów w Szczecinie i Świnoujściu

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. włączył się do tegorocznej edycji ogólnopolskiej akcji „Czysta Odra”. To jedna z inicjatyw edukacyjno-ekologicznych zorganizowanych w ramach kampanii "Mniej Plastiku" (#mniejplastiku). Trwa ona od 26 kwietnia do 5 maja. Jej organizatorami są ekolog Dominik Dobrowolski, bank Credit Agricole oraz spółka leasingowa EFL.
01.05.2024

Do prokuratury w Szczecinie wpłynęło zawiadomienie dot. nieprawidłowości w zarządzie portów

Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. – przekazał we wtorek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Piotr Wieczorkiewicz. Dotyczy ono m.in. niekorzystnego rozporządzenia mieniem.
30.04.2024

Szkolenie w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. dotyczące obsługi towarów w porcie

Z inicjatywy Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., we współpracy z Zachodniopomorską Krajową Administracją Skarbową, 18 kwietnia br. odbyło się szkolenie dla firm operujących na terenie portów Szczecin-Świnoujście. Dotyczyło ono obsługi towarów w składzie celnym oraz w magazynach czasowego składowania.
23.04.2024

Pierwszy transport kolejowy obsłużony w terminalu promowym w Porcie Świnoujście po remoncie

Na terminalu promowym w Porcie Świnoujście został obsłużony pierwszy po modernizacji transport kolejowy. Inwestycja posłużyła przytosowaniu infrastruktury terminalu do obsługi transportu intermodalnego, w tym obsługi promów o długości do 270 metrów i pięcioma stanowiskami do cumowania.
08.04.2024

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa i członków zarządu spółki w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Rada Nadzorcza Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” z siedzibą w Szczecinie ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin działając w oparciu o kompetencje określone w § 26 pkt 4 i § 30 Statutu Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” ogłosiła 7 lutego br. postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w składzie zarządu.
08.02.2024

ZMPSiŚ przyjęty do Sojuszu Morskiej Energetyki Wiatrowej

Największe w Europie morskie porty energetyki wiatrowej zrzeszone w Offshore Wind Port Alliance chcąc rozszerzyć współpracę na wschód przyjęły do swego grona porty Szczecin-Świnoujście. List intencyjny został podpisany w Szczecinie 2 lutego br. podczas wizyty w Polsce króla Danii Fryderyka X.
02.02.2024

Sweco inżynierem kontraktu budowy części hydrotechnicznej terminalu instalacyjnego w porcie Świnoujście

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz Sweco Polska sp. z o.o. podpisały umowę na pełnienie przez tę firmę funkcji inżyniera dla inwestycji pod nazwą: „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”. Kontrahent został wyłoniony w drodze przetargu, do którego zgłosiło się dziesięciu chętnych.
24.01.2024

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podsumowuje rok 2023

Rok 2023 był dla polskiej branży portowej istotny z racji na wychodzenie światowej gospodarki z pandemii COVID-19. Tak jak w poprzednich latach, upływał on pod znakiem dalszego rozwoju i rozbudowy portów, co oznaczało nowe inwestycje umowy, przetargi, a także wiele zrealizowanych przedsięwzięć. Swoje podsumowanie przygotował Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
04.01.2024

Kluczowy przetarg dla planowanego terminalu kontenerowego w Świnoujściu

Urząd Morski w Szczecinie ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji geotechnicznej w związku z budową planowanego falochronu osłonowego. Wedle zamierzeń będzie on zabezpieczał planowany port zewnętrzny, na którym powstanie głębokowodny terminal kontenerowy.
04.01.2024

Budowa Terminala Kontenerowego w Świnoujściu w pełni potwierdzona

Belgijsko-katarskie konsorcjum DEME CONCESSIONS N.V. i QTERMINALS W.L.L. odpowiedzialne za inwestycję głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu otrzymało 22 listopada zgodę wiceministra infrastruktury Marka Gróbarczyka na dzierżawę 75 ha terenu w Świnoujściu na 30 lat. Wcześniej 9 listopada przedstawiciele Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. oraz inwestora, spotkali się z Januszem Żmurkiewiczem, prezydentem Świnoujścia. Celem było omówienie współpracy i planów związanych z tym przedsięwzięciem.
22.11.2023

W Porcie Szczecin powstanie nowoczesna fabryka do produkcji wież wiatrowych

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz Windar Polska sp. z o.o. podpisały w Szczecinie przedwstępną umowę dzierżawy terenów położonych na Ostrowie Grabowskim w szczecińskim porcie.
19.10.2023

Terminal instalacyjny w Świnoujściu z unijnym dofinansowaniem

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. otrzymał 85% dofinansowania kosztów całkowitych projektu pn. „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej” z Instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021-2027 (CEF 2). Całkowity koszt projektu to 77,5 mln euro, kwota dofinasowania to 65,9 mln euro.
25.06.2023

Nabrzeże Czeskie w Szczecinie gotowe już w czerwcu

Nabrzeże Norweskie, Czeskie i Duńskie niedługo staną się ważną częścią Portu w Szczecinie. Zabetonowano już 14 z 16 sekcji nabrzeża Czeskiego, co pozwoli na otwarcie I etapu już w sezonie letnim. Wykonawca – Grupa NDI prowadzi prace na wszystkich frontach projektu.
30.05.2023

Prezes ZMPSiŚ S.A. Krzysztof Urbaś wyróżniony odznaką honorową MKiŚ

Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. został wyróżniony Odznaką Honorową za Zasługi dla Energetyki. Uroczystość odbyła się w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska 23 maja br. Odznakę wręczyła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.
25.05.2023

ZMPSiŚ nabył kompleks nieruchomości od MSR "Gryfia" w Świnoujściu

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. skorzystał z przysługującego mu ustawowo prawa pierwokupu nieruchomości zbywanych przez Morską Stocznię Remontową „Gryfia” S.A.
21.12.2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.