• <

Wynik wyszukiwania - " analiza" - Wiadomości

Lepsze perspektywy dla inwestycji tonażowych. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 2– 7.2024)

Ostatnie tygodnie to umiarkowana aktywność w zakresie inwestycji tonażowych, o czym informowały międzynarodowe źródła raportów brokerskich, w tym Golden Destiny. Nieco lepiej było na rynku złomowań, gdzie pojawiło się trochę więcej transakcji w porównaniu do poprzednich okresów. Działania inwestycyjne są odpowiedzią na aktualny i przewidywany stan rynku żeglugowego. Po okresie zastoju dla wielu segmentów żeglugi pojawiają się nowe perspektywy, a potrzeba wymiany flot również pod kątem restrykcyjnych wymagań ekologicznych będzie t
26.02.2024

Niestabilny rynek na fali wzrostów. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 45-49/2023)

Ostatnie tygodnie to bardzo duży wpływ sytuacji geopolitycznej na międzynarodową żeglugę handlową. Napięta sytuacja na Morzu Czerwonym powoduje, że coraz więcej armatorów różnych segmentów żeglugi wybiera trasy wokół Przylądka Dobrej Nadziei, zamiast krótszą trasę przez Kanał Sueski. Na dodatek niski stan wód powoduje bardzo duże utrudnienia w sprawnych i wymaganym ilościowo tranzycie statków przez śluzy Kanału Panamskiego.
27.12.2023

Polskie porty na wzrostowej fali. Analiza osiągnięć pierwszej połowy 2023 roku

Wyniki działalności polskich portów morskich w pierwszej połowie 2023 roku okazują się obiecujące – tak wynika z raportu opracowanego przez firmę Actia Forum. Prezentowane dane, oparte na precyzyjnej analizie przeładunków, ilustrują wzrosty, które istotnie kształtują krajobraz portowy.
28.08.2023

Rynek żeglugowy zmienia się na lata. Analiza rynku frachtowego, czarterowego i kontraktowego (tydzień 36-39/2022)

Światowa Organizacja Handlu (ang. World Trade Organization) prognozuje globalne spowolnienie gospodarcze, co będzie miało oczywiście również wpływ na międzynarodowy transport morski. Jeszcze w tym roku poziom rozwoju ma wynieść jedynie 2,5%, natomiast przyszły rok to według prognoz kontynuacja spowolnienia i rozwój na jeszcze niższym poziomie, bo około 2,2%.
13.10.2022

Analiza: w 2022 r. zainteresowanie wynajmem jachtów na całym świecie wzrosło o 20 proc.

W lipcu na całym świecie wynajęto o 20 proc. więcej jachtów niż rok wcześniej. Wśród Polaków liczba rezerwacji wzrosła o 29 proc. rdr - poinformował PAP portal Boataround. Polacy za jacht płacili średnio 3146 euro tygodniowo. 600 tys. euro za tydzień zapłacił Polak wynajmujący jacht Turama.
31.08.2022

Wakacyjna gra w statki. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 29-32/2022)

Na rynku tonażowym dawało się odczuć spowolnienie spowodowane okresem urlopowym. Było mniej transakcji kupna-sprzedaży jednostek używanych a także nieco mniej nowych zamówień. Taką sytuację potwierdzały środowiska shipbrokerskie – anulacja większości obostrzeń pandemicznych w większości obszarów świata uwolniły przede wszystkim energię ludzi do… odpoczynku, a nie aktywności biznesowej.
22.08.2022

Spadki i niepewność. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 25-28/2022)

Zbliżające się widmo gospodarczej zapaści, wyhamowująca konsumpcja detaliczna oraz inwestycje coraz bardziej wpływają również na branżę transportu morskiego. Kolejne tygodnie roku dobitnie wskazują bowiem na coraz bardziej poważne korekty, występujące na rynkach frachtowych i czarterowych wielu segmentów żeglugi. To co z jednej strony powinno być ulgą dla płacących za przewóz nie jest z kolei przynajmniej chwilowo aż tak szkodliwe dla przewoźników.
18.07.2022

Analiza rynku tonażowego (tydzień 45-48/2021). Doza niepewności w inwestycjach tonażowych

Co wydarzyło się na rynkach tonażowych w ostatnich tygodniach w świetle zmian, które nastąpiły na rynkach frachtowych? W ogólnym ujęciu na rynku tonażowym było bardzo aktywnie. Jednakże dawało się też odczuć narastającą niepewność w wielu sektorach statków. Było to związane z zaburzeniami światowej gospodarki, tj. ryzyko polityczne a także problemy związane z ponownie rozwijającą się pandemią SARS Covid-19.
09.12.2021

Przestrzenie ładunkowe zabukowane. Analiza rynku frachtowego i czarterowego (tygodnie 29-33/2021)

Kolejne wakacyjne tygodnie to dobre wieści dla przewoźników i mniej korzystne dla bukujących. W wyniku znacznego ożywienia światowej gospodarki i jako pochodnej również i rynku żeglugowego osiągane frachty bądź to wzrastały, bądź utrzymywały się nadal na bardzo wysokich poziomach. Kolejne tygodnie nie zapowiadają się inaczej, ale granica wzrostów niewątpliwie gdzieś istnieje. Czy ostatnie dane jakkolwiek wskazują, że trendy mogą ulec zmianie? O tym w naszej kolejnej analizie rynku, gdzie oceniamy informacje, które obrazują ak
25.08.2021

FEM4CAD Sp. z o.o.

analiza hydrodynamiczna, określenie obciążeń środowiskowych wywołanych wiatrem, falami i prądem, wytrzymałości konstrukcji kadłuba, offshore, offshore wind, wspomaganie biur konstrukcyjnych w zakresie projektowania konstrukcji, wyboczenia konstrukcji, ocena wytrzymałości konstrukcji kadłubów i obiektów offshorowych, szacowania wytrzymałości zmęczeniowej, wyznaczania obciążeń środowiskowych i odpowiedzi układu na falowanie morskiej, analizy dynamiczne, analizy akustyczne, analiza drgań własnych, analiza drgań wymuszonych, analiza z zakresu elektromagnetyzmu, analiza z zakresu termiki, badania laboratoryjne materiałów, analiza wytrzymałości nóg i systemów podnoszenia, szczegółowa analiza zmęczeniowa, analiza hydrodynamiczna, globalna analiza wytrzymałości konstrukcji w pozycji podniesionej, seakeeping w warunkach pływania, site specific assessment, analiza obciążeń udarowych

Capricorn International Ltd Sp. z o.o.

projekty linii żeglugowych,projekty budowy,przebudowy i remontu statków,biznes plany wraz z analizą kosztów,przychodów,finansowania i efektywności inwestycji,aplikacje do europejskich programów wspierających przedsięwzięcia w zakresie przemysłów morskich,projekty inwestycji tonażowych,zarządzanie projektami i prowadzenie inwestycji,pośrednictwo w kupnie,sprzedaży i czarterowaniu statków,zarządzanie statkami obejmujące zarząd handlowy,techniczny,finansowy,księgowy,obsadzanie statków załogami,doradztwo w zakresie żeglugi i budowy statków

Dziękujemy za wysłane grafiki.