• <
premium

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-219 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 13A
  • Telefon: +48 502 196 021

Udostępnij

Koncern PORR istnieje na rynku budowlanym od 1869 roku i jest jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w Austrii i wiodących w Europie. Głównymi rynkami, na których działa Grupa PORR są: Austria, Niemcy, Polska, Szwajcaria, Czechy, Słowacja oraz Rumunia.


W Polsce Grupa PORR prowadzi działalność budowlaną od 1987 roku. Obecnie reprezentowana jest przez PORR S.A., która należy do czołowych spółek budowlanych w Polsce. Zespół liczący ponad 2000 osób realizuje na terenie całego kraju inwestycje ze wszystkich obszarów nowoczesnego budownictwa - infrastrukturalnego, kubaturowego, kolejowego, inżynieryjnego, przemysłowego oraz hydrotechnicznego.


Spółka jest generalnym wykonawcą projektów hydrotechnicznych o wysokim stopniu skomplikowania. Zaliczają się do nich:

budowa ochrony przeciwpowodziowej, budowa i wzmocnienia wałów, regulacja rzek, budowa śluz i kanałów żeglownych, budowa i remonty jazów, budownictwo morskie, nabrzeża portowe, place składowe i manewrowe, pirsy, falochrony, umocnienia brzegów, zbiorniki retencyjne i budowle zrzutowe, wykonywanie ścianek szczelnych podwodnych.

Portfolio PORR (przykładowe projekty):

- budowa systemu ostróg brzegowych na Półwyspie Helskim

- modernizacja falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku

- budowa suchego zbiornika retencyjnego w Roztokach Bystrzyckich

- budowa śluzy w Porcie Praskim w Warszawie

- modernizacja zbiornika wodnego w Nysie

- modernizacja Jazów Odrzańskich


Kontakt do działów firmy

Siedziba:
PORR S.A.
Ul. Hołubcowa 123
02-854 Warszawa
+48 22 266 99 00
centrala@porr.pl

Region Polska Północna
Al. Zwycięstwa 13A
80-219 Gdańsk
 +48 502 196 021
marta.rybarczyk@porr.pl

Filmy

  • Budowa systemu ostróg na Półwyspie Helskim

  • Poskromienie żywiołu/To tame the element

  • Falochrony osłonowe w Gdańsku

  • Falochrony osłonowe w Gdańsku cz.2

  • Falochrony osłonowe w Gdańsku cz.3

  • Śluza przeciwpowodziowa w Porcie Praskim

  • Zbiornik przeciwpowodziowy Roztoki w Kotlinie Kłodzkiej

Opis dodatkowy

Dziękujemy za wysłane grafiki.