• <

Marynarka Wojenna będzie neutralizować niewybuch

rk

05.12.2022 15:26 Źródło: Urząd Morski w Gdyni
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Marynarka Wojenna będzie neutralizować niewybuch

Partnerzy portalu

Marynarka Wojenna będzie neutralizować niewybuch - GospodarkaMorska.pl
Służby Prasowe MW

Do mieszkańców Trójmiasta został rozesłany alert RCB odnośnie likwidacji znalezionego, niebezpiecznego przedmiotu.

Między godz. 8.00 a 17.00 6 grudnia specjaliści z Marynarki Wojennej będą prowadzić akcję w pobliżu odcinka Babie Doły - Gdańsk Westerplatte. Wtedy odbędzie się neutralizacja miny GC - niewybuchu z okresu II wojny światowej, zalegającego w rejonie awanportu Portu Gdynia. W tym czasie dostęp do tego obszaru jest ograniczony, ponadto zakazane wchodzenie do wody na tamtejszych plażach. Dodatkowo w promieniu 750 m od niewybuchu obowiązuje strefa bezwzględnej ewakuacji ludności. Zakres oraz niezbędne działania ewakuacyjne przeprowadzone będą przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Gdynia.

Usunięcie miny jest niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa żeglugi w tym rejonie. Jako że niewybuch został zlokalizowany podczas zleconych przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. prac przygotowawczych do pogłębiania akwenów wewnętrznych Portu Gdynia (Zadanie I, Etap III), akcja jest istotna, aby nie doszło do przedłużenia przedsięwzięcia i zagrożenia dla życia robotników.

Operacja będzie prowadzona przez Grupę Nurków Minerów 13. Dywizjonu Trałowców 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w trakcie dnia roboczego. Przed planowaną neutralizacją jej część zostanie poprzedzona płoszeniem zwierząt, przede wszystkim ssaków morskich i ptaków, zgodnie z warunkami określonymi w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Operacja przewidziana jest na jeden dzień roboczy.

O ewentualnych komplikacjach czy zmianach w prowadzonej akcji, które mogą dotyczyć bezpieczeństwa mieszkańców, będą informować natychmiast przesyłane alerty RCB. 

Saperzy z marynarki przypominają, że w razie znalezienia potencjalnego przedmiotu niebezpiecznego należy powiadomić natychmiast Policję, Straż Pożarną lub Straż Miejską i w miarę możliwości zabezpieczyć znalezisko do czasu przejęcia go przez odpowiednie służby. Znalezionego obiektu nie wolno dotykać, przenosić, czy też próbować rozbrajać na własną rękę.

Gospodarka Morska
Urząd Morski w Gdyni

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.