• <
premium

Port Elbląg jest największym polskim portem Zalewu Wiślanego.

Dane kontaktowe

  • Adres: 82-300 Elbląg, Portowa 1-3
  • Telefon: 55 234 46 31
  • Fax: 55 234 46 31
  • E-mail: port@port.elblag.pl

Udostępnij

Położenie geograficzne

Położony jest nad rzeką Elbląg, w odległości 6 km od jej ujścia do Zalewu Wiślanego (54° 10'5" N oraz 19°23'S"). Zalew Wiślany łączy się z Zatoką Gdańską drogą śródlądową rzeką Szkarpawą oraz przez Cieśninę Piławską w pobliżu Bałtijska.

W Elblągu bierze także swój początek Kanał Elbląski (129,8 km), unikatowy w świecie zabytek techniki, będący atrakcją turystyczną.

Charakterystyka portu

Port Elbląg jest portem regionalnym obsługującym zalewową i bałtycką żeglugę przybrzeżną towarową i pasażersko - turystyczną. Rocznie przewozi się w Elblągu ponad 30tys. pasażerów.

Powierzchnia ogółem - 470 ha
Długość - 4,5 km
Długość nabrzeży portowych - 2,5 km (w tym 0,3 km pasażersk.)
Głębokość toru wodnego - 2,5m w warunkach ekstremalnych 1,8 m

Wyposażenie

- bocznica kolejowa
- suwnica o udźwigu 150 ton
- elewator zbożowy o poj. 14 tys. m3
- obrotnica dla statków o dł. 120 m
- 5 basenów portowych
- 5 przystani jachtowych
- stocznia remontowa

Port ma połączenia kolejowe i drogowe m.in. z:

- Obwodem Kaliningradzkim
- Warszawą
- Gdańskeim
- Olsztynem
- Malborkiem
- Braniewem

Atuty portu

- korzystne położenie geograficzne w kontekście potencjalnych - powiązań gospodarczych i współpracy z Obwodem
Kaliningradzkim, - republikami nadbałtyckimi i krajami skandynawskimi
- tworzenie warunków do wzrostu wymiany handlowej (przejście - graniczne, Giełda Towarowa)
- dobry stan infrastruktury technicznej (umocnione nabrzeża, place - składowe, bocznice kolejowe, elewator zbożowe)
- możliwości remontowe jednostek pływających w Stoczni Remontowej.
- funkcjonowanie wszystkich placówek niezbędnych w obsłudze ruchu - pasażerskiego i towarowego ( Straż graniczna,
Urząd Celny, Kapitanat Portu, Zarząd Portu Morskiego, Placówka Kontroli Fitosanitarnej )
- dogodne warunki do uprawiania żeglarstwa i sportów wodnych

Oferta

TERMINAL TOWAROWY
(Oferta od roku 2006)

1. Podstawowe parametry techniczne terminalu

- Powierzchnia ogółem – 5,0 ha, w tym powierzchnia składowania 3,1 ha,
- Nabrzeże: długość nabrzeża wynosi 196 m. W połowie długości znajduje się rampa o szerokości 12 m do obsługi statków
RO-RO. Przy nabrzeżu można obsługiwać jednocześnie dwa statki. Parametry maksymalne statków - barek: długość 85,0
m, szerokość 15,0 m, zanurzenie 2,30 m, ładowność do 1200 ton. Nabrzeże jest wyposażone w uniwersalny punkt poboru
energii 430/230V, dwa punkty poboru wody dla cumujących statków oraz punkt poboru wody dla celów przemysłowych
- Plac składowy kontenerów (20 i 40 stopowych). Pojemność jednowarstwowa 100 sztuk. Na placu składowym mogą być
ponadto składowane i montowane konstrukcje ponadgabarytowe przygotowane do transportu wodnego. Maksymalne
obciążenie nawierzchni – 5 t/m2.
- Zasobnia na ładunki sypkie: Wymiary 40,0 x 107,0 m, służy do przechowywania ładunków sypkich (węgiel, materiały
budowlane itp.). Zasobnia składa się z trzech sekcji o pojemności: I - 7.600 ton, II - 4.300. ton, III - 4.400 ton.
- Magazyn. Hala jednonawowa o powierzchni 1440 m2. przeznaczona do składowania drobnicy w paletach, pakietach lub w
sztaplach. Wysokość składowania do 5 m. Pojemność magazynu wynosi 3.300 ton.
- Wiata jednonawowa o powierzchni użytkowej 1440 m2 służy do składowania ładunków drobnicowych, sprzętu
przeładunkowego, pustych palet itp. Pojemność 3.200 ton.

2. Przewidywana struktura ładunków i rocznych możliwości przeładunkowych

- Masowe (węgiel, materiały budowlane, piasek, tłuczeń) – około 800 tys. ton
- Drobnica (w tym skonteneryzowana i spakietyzowana) konwencjonalna (worki, skrzynie itp.) 150 tys. ton
- Kontenery 20 i 40 stopowe
- Sztuki ciężkie (z możliwością montażu na terminalu)

Kierunki transportu wodnego: porty Obwodu Kaliningradzkiego, (Kaliningrad, Bałtijsk, Swietłyj), porty polskie, Litwa, Łotwa, Estonia, Skandynawia i Europa Zachodnia. Terminal posiada całodobowy dozór i monitoring.

3. Działalności towarzyszące:

Na terenie terminalu może być organizowana działalność pomocnicza i usługowa m. in. składowanie, sortowanie, uszlachetnianie, konfekcjonowanie, formowanie i rozformowywanie kontenerów, magazynowanie oraz mogą być organizowane składy celne, chłodnie, miejsca postoju w tranzycie itp. W bezpośrednim sąsiedztwie terminalu znajduje się hotel klasy turystycznej „WODNIK” (28 miejsc noclegowych).


TERMINAL PASAŻERSKO-PROMOWY Z PUNKTEM ODPRAW GRANICZNYCH
(Oferta od roku 2006)

Terminal posiada możliwość pełnej obsługi granicznej pasażerów i jednostek żeglugi międzynarodowej:

- promów pasażerskich i pasażersko – samochodowych (samochody osobowe i dostawcze)
- statków pasażerskich
- jednostek portowych.

Jednorazowo może być odprawionych 200 osób oraz 30 samochodów osobowych. Maksymalne parametry jednostek pływających: długość 65 m, szerokość 12 m, zanurzenie 2,5 m.
Rzędna krawędzi pochylni (miejsca dobijania promu +0,6 m n.p.m.). Szerokość wjazdu/zjazdu na prom – 10 m.
W pobliżu terminalu przebiega linia tramwajowa i autobusowa komunikacji miejskiej oraz PKP.
Kierunki pasażerskiej żeglugi międzynarodowej:
Elbląg – Kaliningrad
Elbląg – Bałtijsk

W żegludze krajowej obsługa rejsów z/do:

Portów nadzalewowych (Frombork, Tolkmicko, Krynica Morska, Kąty Rybackie)
Portów aglomeracji gdańskiej
Jezior mazurskich (Kanał Elbląski)
Na terminalu istnieje możliwość zaopatrzenia się w wodę oraz odbiór ścieków i odpadów komunalnych.

Publikacje

Wiceszef MAP: propozycja dokapitalizowania portu w Elblągu do 100 mln zł nadal aktualna
Gróbarczyk: rzekę Elbląg musimy pogłębić do końca roku; jest jeszcze czas na negocjacje
Urząd Miasta w Elblągu o strukturze własnościowej terenów w porcie: 46 proc. należy do przedsiębiorców prywatnych
M. Gróbarczyk: jesienią tor wodny między Elblągiem a Mierzeją Wiślaną będzie skończony
Wiceminister przekonuje, że port w Elblągu powinien być państwowy
Wiceszef MAP: propozycja rządu ws. portu w Elblągu aktualna
Prezydent Elbląga: pogłębienie toru wodnego do elbląskiego portu to zadanie Skarbu Państwa
00:03:37 12
Jakie szanse stoją przed Elblągiem i tamtejszym portem? Konferencja „Obierz kurs na Elbląg” [WIDEO]
Wróblewski: przekop Mierzei jest jedną z najważniejszych strategicznych inwestycji dla Elbląga
Wiceszef MAP: port w Elblągu może obsługiwać morskie farmy wiatrowe
Nowe rozwiązanie dla małych i średnich portów od SeaData Gdynia
Port w Elblągu przejdzie w ręce państwa?
Horała: po otwarciu przekopu rozwój ziemi elbląskiej przyspieszy
Porty morskie Bałtyku i Morza Północnego ożywi Incone60. Stepnica, Władysławowo i Elbląg na morskim szlaku
Forum Wizja Rozwoju: przekop Mierzei Wiślanej uniezależni kanały żeglugi od Rosji
5
Kurs na inwestycje i innowacje. Elbląg i okolice z nowymi szansami na rozwój
"Puls Biznesu": Są chętni na transport przez Mierzeję Wiślaną
Port Elbląg zamyka się na węgiel z Rosji. Prezes: Solidaryzujemy się z narodem ukraińskim
Pokaż więcej

Filmy


Zarząd Portu Morskiego Elbląg - BALTEXPO 2013


Zdjęcia

Opis dodatkowy

port , porty , port elbląg , elbląg , port morski , port rzeczny , port śródlądowy , magazynowanie , składowanie , transport morski , przeładunki , handel z Rosją , turystyka wodna , mariny żeglarskie

Dziękujemy za wysłane grafiki.