• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Morze pod nadzorem mikrosatelitów. Kongsberg zbuduje satelity. Dla Polski również?

Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Morze pod nadzorem mikrosatelitów. Kongsberg zbuduje satelity. Dla Polski również?

Partnerzy portalu

Fot. Kongsberg

Kongsberg Defence & Aerospace otrzymał kontrakt od Norwegian Intelligence Service (NIS) na dostarczenie danych z satelitarnego nadzoru morskiego z norweskich akwenów znajdujących się w strefie niezbędnej dla bezpieczeństwa Norwegii. NIS jest odpowiedzialny za operacje kosmiczne i bezpieczny rozwój Norweskich Sił Zbrojnych. 

Dane będą wykorzystywane przez Norweskie Siły Zbrojne. Ale nie tylko. Z danych pozyskiwanych za pośrednictwem operatorów i urządzeń firmy Kongsberg korzystać będą także inne norweskie instytucje rządowe zaangażowane w bezpieczeństwo morskie. 

Dostęp do informacji zbieranych przez operatora będą miały: Administracja Przybrzeżna, Dyrekcja ds. Rybołówstwa i norweskie służby celne. Umowa obejmuje cztery lata świadczenia usług informacyjnych pozyskiwanych z satelitów. Kontrakt rozpocznie się w 2025 r. W tym roku satelity zostaną wystrzelone i będą gotowe do działania. Wartość kontraktu nie została ujawniona.

Trzy satelity zostaną wyprodukowane przez Kongsberg NanoAvionics i wyposażone w odbiorniki i systemy detektorów systemu automatycznej identyfikacji (AIS), dostarczone przez Kongsberg Discovery. Satelity będą własnością Kongsberg i będą obsługiwane przez Kongsberg Satellite Services (KSAT). KSAT będzie wykorzystywać swoją międzynarodową sieć stacji odbioru. Stacje będą przekazywać zbiory danych z monitoringu o wysokiej częstotliwości. Firma zapowiada, że będą one przekazywane z bardzo niewielkim opóźnieniem. 

Kongsberg zbuduje mikrosatelity


- Jesteśmy dumni, że możemy zaoferować tę usługę norweskiemu rządowi, a także przyszłym międzynarodowym partnerom i klientom. Dostarczanie morskich danych satelitarnych poszerzy całą ofertę Kongsberg w łańcuchu wartości morskich aktywności firmy - powiedział Eirik Lie, prezes Kongsberg Defence & Aerospace.

Podkreślił on wykorzystanie efektu synergii wynikające z współpracy wydziału norweskiej firmy, akcentując że „Dzięki wewnętrznemu połączeniu potencjałów tkwiących w spółkach zależnych, Kongsberg kompletuje cały łańcuch wartości, oferując usługi satelitarne nowej generacji, od dostarczania naszych własnych mikrosatelitów i stacji naziemnych po wiodące na rynku układy przetwarzania danych i ich analitykę”.  

- Te trzy satelity znacznie zwiększą możliwości nadzoru morskiego w obszarach naszego zainteresowania, poprawią wiedzę sytuacyjną w instytucjach rządowych i wzmocnią bezpieczeństwo morskie na Dalekiej Północy” – powiedział wiceadmirał Nils Andreas Stensønes, dyrektor norweskich służb wywiadowczych.

Norwegia ma co chronić. Jej wybrzeże liczy ponad 25 tys. km. Ma 200-milową Strefę Ochronną Rybołówstwa oraz o niepokrywającą się z nią Wyłączną Strefę Ekonomiczną rozciągającą się w kierunku północnym od wybrzeży Norwegii. W strefie ekonomicznej znajdują się rozległe złoża ropy naftowej i gazu, działają farmy wiatrowe i farmy rybne. 

A trzeba podkreślić, że flota norweska to czwarta flota narodowa na świecie pod względem wartości. Kontrolowana przez Norwegię flota statków handlowych odnotowuje stały wzrost zarówno pod względem tonażu, jak i liczby statków. W latach 2020-2022 nastąpił spadek liczby statków z około 1800 do prawie 1600 jednostek. Pod względem tonażu w 2022 r. flota wzrosła umiarkowanie do 19 mln GT. Pod banderą norweską pływa 900 jednostek o tonażu ponad 2 mln GT. Natomiast w wygodnym Norwegian International Ship (NIS) Register zarejestrowanych jest ponad 690 statków o tonażu zbliżonym do 17 mln GT – podaje norweskie biuro statystyczne Statistics Seantralbyra. 

Kosmos i nadzór w jednym


Wydział Space & Surveillance zatrudnia 667 osób. W 2023 r. osiągnął sprzedaż w wysokości 1 052 mln NOK. Ten wydział wytwarza szeroką gamę sprzętu, systemów i usług do nadzoru kosmicznego i morskiego, które są używane w ponad 40 krajach. Kongsberg jest to wiodący dostawca stacji naziemnych do zbierania i przetwarzania danych satelitarnych. Stacje tej firmy działają w wielu państwach na całym świecie. 

W swoim portfolio firma z Norwegii ma wiele własnych projektów i wyposażenia pokładowej elektroniki satelitarnej. Sprzętem wyprodukowany w wydziale Space & Surveillance jest zainstalowany na ponad 200 satelitach. Portfolio obejmuje sprzęt i komponenty do satelitów służących do komunikacji, nawigacji i obserwacji Ziemi oraz sondy kosmiczne do eksploracji kosmosu.

Kongsberg Space & Surveillance to największy w Skandynawii dostawca sprzętu kosmicznego dla ESA oraz wiodący dostawca sprzętu dla satelitów naukowych, satelitów obserwacji Ziemi i rakiet nośnych. Kongsberg dostarcza szereg rozwiązań do nadzoru ruchu statków, energetyki morskiej i bezpieczeństwa morskiego. W Kongsberg NanoAvionics (spółkę zależną KONGSBERG) projektowane są i produkowane małe satelity.  

Seria satelitów o nazwie N3X jest pierwszym z projektów satelitów, które Kongsberg planuje zbudować i obsługiwać. Projekt zakłada taką ich optymalizację, która zapewni użytkownikom pozyskiwanie możliwie najlepszych zbiorów danych. Satelity będą miały nadwyżkę potencjału, co pozwoli na udostępnianie ich możliwości użytkownikom z otoczenia międzynarodowego. 

Jednak podstawowe zbiory informacji będą pozyskiwane na norweskich akwenach morskich będącymi  obszarami zainteresowania, które będą dostępne dla norweskich służb wywiadowczych, wojska i administracji. Z informacji satelitarnych będą korzystać  zarówno rząd norweski jak i klienci międzynarodowi. Jest więc szansa, by Polska również skorzystała z norweskiego systemu satelitarnego. A może nawet kupi satelity i wprowadzi je do systemu ochrony polskiej strefy ekonomicznej, portów morskich i instalacji MEW?


Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.