• <
premium

URZĄD MORSKI W GDYNI

Dane kontaktowe

 • Adres: 81-338 Gdynia, Chrzanowskiego 10
 • Telefon: 58 355 33 33 centrala
 • Fax: 58 620 67 43
 • E-mail: umgdy@umgdy.gov.pl

Udostępnij

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni jest terenowym organem administracji morskiej.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej - Ministrowi Infrastruktury.
Do organów administracji morskiej należą sprawy z zakresu administracji rządowej związane z korzystaniem z morza w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz innymi ustawami.

Organy administracji morskiej działają na polskich obszarach morskich, tj. wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym, czyli w obszarach gdzie państwo polskie wykonuje zwierzchnictwo terytorialne zwane suwerennością, oraz w ograniczonym zakresie w obszarach wyłącznej strefy ekonomicznej, gdzie zgodnie z Konwencją o Prawie Morza państwo polskie wykonuje prawa suwerenne, w portach i przystaniach morskich, a także w pasie nadbrzeżnym przebiegającym wzdłuż wybrzeża morskiego, a szczególnie w jego części zwanej pasem technicznym.

Do szczególnych kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni należą uprawnienia legislacyjne. Na podstawie upoważnień ustawowych Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wydaje zarządzenia podlegające publikacji w wojewódzkich dziennikach urzędowych właściwych ze względu na terytorialny zakres obowiązywania tego zarządzenia tj. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W zakresie nie unormowanym w przepisach, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia albo ochrony środowiska morskiego na morzu, w porcie, przystani oraz pasie technicznym Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni może ustanowić w zakresie swoich ustawowych kompetencji przepisy porządkowe zawierające zakazy lub nakazy określonego zachowania się.

Terenowe organy administracji morskiej zostały wyposażone w specjalny system sankcji w postaci uprawnień do wymierzania kar pieniężnych orzekanych w drodze administracyjnej oraz do wymierzania mandatów karnych za naruszanie przepisów prawnych należących do właściwości tych organów.

Istotne znaczenie mają także zadania wykonywane przez organy administracji morskiej w dziedzinie współpracy międzynarodowej, a zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, korzystania z dróg morskich oraz portów i przystani, a także ochrony środowiska morskiego.

W realizacji swych zadań organy administracji morskiej współpracują z innymi organami i instytucjami, takimi jak samorządy terytorialne, Marynarka Wojenna i Straż Graniczna, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Urząd Celny, Policja oraz z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa - SAR.

Kontakt do działów firmy

TELEFONY:
GŁÓWNY NUMER UM (PORTIERNIA): 58 355 33 33

Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi: 58 355 33 11
VTS ZATOKA: 58 355 36 10
Inspektorat Nadzoru Zabudowy i Zagospodarowania: 58 355 34 31
Inspektorat Ochrony Środowiska: 58 355 33 45
Inspektorat Ochrony Wybrzeża: 58 355 34 11
Inspektorat Państwa Portu: 58 355 36 21
Kapitanat Portu Gdynia: 58 355 36 31
Oddział informatyki: 58 355 37 77
Wydział Administracyjno-Gospodarczy(Kancelaria UM): 58 355 3505
Wydział Finansowo-Księgowy: 58 355 3131
Wydział Spraw Pracowniczych: 58 355 3174
Wydział Techniczno-Inwestycyjny: 58 355 3461

Dyrektor UM: 58 355 3101
Dyrektor ds. Technicznych: 58 355 33 01
Dyrektor ds. Inspekcji Morskiej: 58 355 33 01
Dyrektor ds. Oznakowania Nawigacyjnego: 58 355 37 01

Filmy

 • 17 września oficjalne otwarto kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. Na uroczystości pojawili się najważniejsi politycy z rządu - prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Otwarcie przekopu relacjonowaliśmy na żywo.

 • Na finiszu jest budowa drogi wodnej łączącej Mierzeję Wiślaną z Zatoką Gdańską. Inwestycja składa się z czterech etapów. Sprawdziliśmy, jak postępują prace na terenie przekopu Mierzei. 

 • Inwestycja wartego 50 mln zł Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zgodnie z planem ma być gotowa za rok. 

 • "Po 38 latach zastępujemy jednostkę wysłużoną, najnowocześniejszą, jaka jest dziś dostępna na rynku. Urządzenia, które zamontowaliśmy na tym statku, głównie jeśli chodzi o hydrografię, napędy, manewrowość i nawigację, są najnowocześniejszymi, jakimi dysponuje dziś Europa i świat" - powiedział Marcin Ryngwelski, prezes zarządu spółki Remontowa Shipbuilding, podczas piątkowej ceremonii chrztu i podniesienia bandery na statku „Zodiak II”. Uroczystość wpisała się w obchody jubileuszu 100-lecia Administracji Morskiej RP.

 • W 2020 roku przypada 100. rocznica utworzenia Urzędu Marynarki Handlowej, którego funkcjonowanie zapoczątkowało współczesną historię Administracji Morskiej RP.  Miało to miejsce dokładnie 2 kwietnia 1920 roku. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, urzędy morskie wspólnie z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej planowały w kwietniu tego roku szereg wydarzeń, jednak ich termin i zakres musiały zostać zmienione z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną.

 • Największa na świecie pogłębiarka pogłębia tor wodny do Portu Gdańsk

 • Kontroler-22 - nowa jednostka kontrolno-inspekcyjna Urzędu Morskiego w Gdyni

 • Terroryści na pokładzie katamaranu Agat

Zdjęcia

Do pobrania

 • WIZUALIZACJA KANAŁU ŻEGLUGOWEGO

  05.02.2018

Opis dodatkowy

urząd morski, urzędy morskie, urząd morski gdynia, urząd morski w gdyni, oznakowania nawigacyjne, inspekcje morskie, kontrola bezpieczeństwa w porcie, kontrola przepływu statków, kontrola statków wpływających, nadzorowanie bezpieczeństwa portu, port dla statków

Dziękujemy za wysłane grafiki.