• <
premium

URZĄD MORSKI W GDYNI

Dane kontaktowe

  • Adres: 81-338 Gdynia, Chrzanowskiego 10
  • Telefon: 58 355 33 33 centrala
  • Fax: 58 620 67 43

Udostępnij

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni jest terenowym organem administracji morskiej.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej - Ministrowi Infrastruktury.
Do organów administracji morskiej należą sprawy z zakresu administracji rządowej związane z korzystaniem z morza w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz innymi ustawami.

Organy administracji morskiej działają na polskich obszarach morskich, tj. wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym, czyli w obszarach gdzie państwo polskie wykonuje zwierzchnictwo terytorialne zwane suwerennością, oraz w ograniczonym zakresie w obszarach wyłącznej strefy ekonomicznej, gdzie zgodnie z Konwencją o Prawie Morza państwo polskie wykonuje prawa suwerenne, w portach i przystaniach morskich, a także w pasie nadbrzeżnym przebiegającym wzdłuż wybrzeża morskiego, a szczególnie w jego części zwanej pasem technicznym.

Do szczególnych kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni należą uprawnienia legislacyjne. Na podstawie upoważnień ustawowych Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wydaje zarządzenia podlegające publikacji w wojewódzkich dziennikach urzędowych właściwych ze względu na terytorialny zakres obowiązywania tego zarządzenia tj. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W zakresie nie unormowanym w przepisach, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia albo ochrony środowiska morskiego na morzu, w porcie, przystani oraz pasie technicznym Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni może ustanowić w zakresie swoich ustawowych kompetencji przepisy porządkowe zawierające zakazy lub nakazy określonego zachowania się.

Terenowe organy administracji morskiej zostały wyposażone w specjalny system sankcji w postaci uprawnień do wymierzania kar pieniężnych orzekanych w drodze administracyjnej oraz do wymierzania mandatów karnych za naruszanie przepisów prawnych należących do właściwości tych organów.

Istotne znaczenie mają także zadania wykonywane przez organy administracji morskiej w dziedzinie współpracy międzynarodowej, a zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, korzystania z dróg morskich oraz portów i przystani, a także ochrony środowiska morskiego.

W realizacji swych zadań organy administracji morskiej współpracują z innymi organami i instytucjami, takimi jak samorządy terytorialne, Marynarka Wojenna i Straż Graniczna, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Urząd Celny, Policja oraz z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa - SAR.

Kontakt do działów firmy

TELEFONY:
GŁÓWNY NUMER UM (PORTIERNIA): 58 355 33 33

Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi: 58 355 33 11
VTS ZATOKA: 58 355 36 10
Inspektorat Nadzoru Zabudowy i Zagospodarowania: 58 355 34 31
Inspektorat Ochrony Środowiska: 58 355 33 45
Inspektorat Ochrony Wybrzeża: 58 355 34 11
Inspektorat Państwa Portu: 58 355 36 21
Kapitanat Portu Gdynia: 58 355 36 31
Oddział informatyki: 58 355 37 77
Wydział Administracyjno-Gospodarczy(Kancelaria UM): 58 355 3505
Wydział Finansowo-Księgowy: 58 355 3131
Wydział Spraw Pracowniczych: 58 355 3174
Wydział Techniczno-Inwestycyjny: 58 355 3461

Dyrektor UM: 58 355 3101
Dyrektor ds. Technicznych: 58 355 33 01
Dyrektor ds. Inspekcji Morskiej: 58 355 33 01
Dyrektor ds. Oznakowania Nawigacyjnego: 58 355 37 01

Publikacje

NIK: zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przy budowie kanału przez Mierzeję Wiślaną
Wniosek o pieniądze na remont nabrzeża i nowe falochrony w Łebie przygotuje Collect Consulting
A. Marchewka: Remontowa przez rok nie dostawała pieniędzy za budowę promu
00:02:23
Pogłębiarka URSA wpłynęła do Portu Nowy Świat. To nowa jednostka Urzędu Morskiego w Gdyni
"DGP": Za dwa lata statki będą mogły zawijać do Elbląga
00:01:58 9
Port rybacki we Fromborku otwarty po modernizacji
22 mln zł kosztowała modernizacja portu we Fromborku nad Zalewem Wiślanym
IV edycja letniego wolontariatu w zakresie ochrony brzegu morskiego – plaża, wydmy, las
Pod koniec roku przetarg na pogłębienie toru do portu w Elblągu
00:01:01
W maju z Finlandii ma przypłynąć pogłębiarka, która będzie pracować na drodze wodnej przez Mierzeję Wiślaną
Przełom w sprawie pogłębienia toru wodnego do Portu Elbląg: rząd pokryje koszty
00:03:27
Otwarto oferty na budowę falochronów w Porcie Gdynia. Wiemy, kto startuje w przetargu
00:22:52
Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni: duże projekty infrastrukturalne realizowane bez zmian
Historyczne falochrony w Ustce zostaną wyremontowane. Są na to środki
Urząd Morski w Gdyni na ten rok ma zapewnione 22 mln zł na ochronę brzegów morskich
Urząd Morski w Gdyni podpisał umowę na tor wodny na rzece Elbląg
Rusza kolejny przetarg na dokumentację projektową w związku z budową elektrowni jądrowej na Pomorzu
Remont falochronów w Ustce: Urząd Morski unieważnił przetarg
Pokaż więcej

FilmyNajwiększa na świecie pogłębiarka pogłębia tor wodny do Portu Gdańsk


Kontroler-22 - nowa jednostka kontrolno-inspekcyjna Urzędu Morskiego w Gdyni


Terroryści na pokładzie katamaranu Agat


Pokaż więcej

Zdjęcia

Do pobrania

  • WIZUALIZACJA KANAŁU ŻEGLUGOWEGO

    05.02.2018

Opis dodatkowy

urząd morski, urzędy morskie, urząd morski gdynia, urząd morski w gdyni, oznakowania nawigacyjne, inspekcje morskie, kontrola bezpieczeństwa w porcie, kontrola przepływu statków, kontrola statków wpływających, nadzorowanie bezpieczeństwa portu, port dla statków

Dziękujemy za wysłane grafiki.