• <

Trzy projekty fregat Miecznik już w MON

jm

13.12.2021 23:55 Źródło: Inf. prasowa

Partnerzy portalu

Trzy projekty fregat Miecznik już w MON - GospodarkaMorska.pl
Fot. Navantia

Konsorcjum PGZ-Miecznik poinformowało, że do Inspektoratu Uzbrojenia trafiło Przemysłowe Studium Wykonalności zawierające m.in. trzy projekty koncepcyjne platform okrętowych wraz z propozycjami dotyczącymi zintegrowanych systemów walki.

Materiały dostarczone Inspektoratowi Uzbrojenia będą teraz oceniane przez przedstawicieli Sił Zbrojnych RP i Ministerstwa Obrony Narodowej. W ten sposób wyłonione zostanie najkorzystniejsze rozwiązanie w zakresie projektu platformy fregat dla Marynarki Wojennej RP.

– Dotrzymaliśmy danego słowa i w terminie przedłożyliśmy wojsku dokumentację zamykającą pierwszy etap prac w programie Miecznik. W nadchodzących tygodniach powołana przez zamawiającego komisja oceni i wybierze rozwiązanie najlepiej odpowiadające potrzebom Marynarki Wojennej RP. My zaś rozpoczynamy kolejny etap negocjacji biznesowych z potencjalnymi partnerami, które mają doprowadzić do zawarcia porozumień handlowych, transferu technologii oraz wypracowania zasad kooperacji w fazie przedprodukcyjnej – powiedział Sebastian Chwałek, prezes PGZ S.A.

W dokumentacji znalazły się projekty koncepcyjne trzech platform okrętowych zaproponowane przez trzech partnerów zagranicznych – niemieckiego ThyssenKrupp Marine Systems, hiszpańskiej Navantii oraz brytyjskiego Babcocka. ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) postanowił zaproponować poprawioną wersję fregaty A-200 MEKO, nazwany MEKO A-300 PL. Babcock planuje zaś oprzeć swój projekt o konstrukcję Arrowhead 140. Navantia oparła swój projekt na produkowanej przez siebie fregacie F-100. W dokumentach znalazły się także proponowane możliwe konfiguracje zintegrowanego systemu walki, zbudowane wokół czterech wyselekcjonowanych wcześniej rozwiązań w zakresie CMS. Dodatkowo zamawiający otrzymał Analizy Techniczno-Ekonomiczne, a także m.in. założenia dotyczące transferu technologii i wiedzy, inwestycji infrastrukturalnych niezbędnych do uruchomienia produkcji, zarządzania programem czy mobilizacji zasobów.

Konsorcjum PGZ-Miecznik przygotowało propozycje zintegrowanego systemu walki w trzech wariantach: minimalnym – spełniającym wymagania oraz mieszczącym się w przewidzianym na projekt budżecie, optymalnym – wykraczającym poza wymagania brzegowe, również mieszczącym się w widełkach finansowych programu oraz maksymalnym – zawierającym szereg propozycji opcjonalnych, wykraczających poza zakładany przez zamawiającego budżet.

Propozycje platform okrętowych projektowane są z należytym zapasem, pozwalającym na dopasowanie każdej z nich do potrzeb Sił Zbrojnych RP i montaż na nich każdej z oferowanych konfiguracji ZSW. Możliwe będzie także wprowadzanie dalszych modyfikacji w bliższej lub dalszej przyszłości w przypadku podjęcia decyzji o zwiększeniu zdolności Mieczników w trakcie ich eksploatacji.

Program Miecznik zakłada pozyskanie trzech nowoczesnych fregat dla Marynarki Wojennej RP. Wielozadaniowe jednostki tej klasy znacząco zwiększą zdolności Marynarki Wojennej RP i pozwolą na realizację szerokiego spektrum zadań na morzu, w tym m.in. w zakresie zabezpieczenia szlaków żeglugowych i infrastruktury energetycznej. Okręty wpłyną na zwiększenie potencjału obronnego Sił Zbrojnych RP, ale także będą stanowić istotny wkład Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, np. realizując zadania w ramach Stałych Zespołów Okrętów NATO.

Konsorcjum PGZ-Miecznik, w skład którego wchodzą Polska Grupa Zbrojeniowa, PGZ Stocznia Wojenna i Remontowa Shipbuilding, ma skonstruować do 2034 roku serię trzech okrętów nawodnych dla Marynarki Wojennej RP. Kontrakt o wartości około 8 miliardów złotych jest największą w historii umową skierowaną do polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.