• <

Polska Marynarka Wojenna rozpoczęła rok szkoleniowy

rk

09.01.2024 16:26 Źródło: Służby Prasowe 3. FO
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Polska Marynarka Wojenna rozpoczęła rok szkoleniowy

Partnerzy portalu

Fot. Służby Prasowe 3. FO

Styczeń to także rozpoczęcie kolejnego roku szkoleniowego w siłach zbrojnych. Oznacza to, że jednostki wojskowe będą realizowały zaplanowane na ten czas przedsięwzięcia. Z tej okazji, na terenie Portu Wojennego Gdynia, gdzie stacjonuje 3. Flotylla Okrętów, 5 stycznia odbyło się noworoczne rozprowadzenie do zajęć inaugurujące nowy rok szkoleniowy 2024.

Tradycyjnie uroczystość, w asyście Kompanii Honorowej MW i Orkiestry Reprezentacyjnej MW, rozpoczęła się od podniesienia flagi państwowej i bandery wojennej na zacumowanych okrętach. W noworocznym rozprowadzeniu do zajęć uczestniczyły pododdziały ze wszystkich jednostek podległych dowódcy 3. FO oraz zaproszeni goście m. in. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera,  Inspektor Marynarki Wojennej wiceadm. Jarosław Ziemiański, a także dowódcy i komendanci jednostek wojskowych oraz instytucji garnizonu Gdynia.

W swoim przemówieniu dowódca 3. FO kadm. Andrzej Ogrodnik podsumował miniony rok szkoleniowy, podkreślając, że wszystkie, licznie postawione przed flotyllą zadania zostały zrealizowane. Podziękował całemu stanowi osobowemu za rzetelne podejście do służby, zaznaczając, że nadchodzący rok zapowiada się równie intensywnie co mijający i wierzy, że wspólnie podołają postawionym zadaniom.


Fot. Służby Prasowe 3. FO

Dalsza część inauguracji roku szkoleniowego odbyła się w Sali Widowiskowej Klubu 3. FO. W jej trakcie został zaprezentowany film autorstwa st. chor. szt. mar. Piotra Leoniaka, podsumowujący realizowane zadania. Ponadto dowódca jednostki zaprezentował w liczbach minione przedsięwzięcia zaznaczając, że za tym wielkim wysiłkiem stoją marynarze z jednostek gdyńskiej flotylli. Nadchodzący 2024 rok będzie okresem inwestowania w rozwój i wyszkolenie każdego z nich. Podczas uroczystości wręczono także wyróżnienia dla podoficera roku 2023 Dowództwa 3. FO oraz podoficera i marynarza roku 2023 związku taktycznego. Akty mianowania otrzymali żołnierze awansowani na wyższe stopnie wojskowe, a żołnierze utrzymujący najwyższy stopień sprawności fizycznej zostali uhonorowani Wojskowymi Odznakami Sprawności Fizycznej.

Tradycyjnie, w ramach inauguracji roku szkoleniowego, nie zabrakło części dydaktycznej. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, minister Jacek Siewiera  wystąpił z wykładem pt. „Bezpieczeństwo narodowe państwa w aspekcie obecnej sytuacji geopolitycznej z uwzględnieniem roli Marynarki Wojennej RP” oraz otworzył dyskusję na ten temat. Z kolei dziekan Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej dr hab. inż. Marek Przyborski, wygłosił wykład pt. „Czy nowoczesne technologie podniosą świadomość sytuacyjną na współczesnym polu walki?”.


Fot. Służby Prasowe 3. FO

Rok 2024 będzie dla gdyńskiej flotylli szczególny z racji na trwające prace nad budową nowych okrętów. W ubiegłym roku rozpoczęły się prace nad budową trzech z nich, wielozadaniowej fregaty programu "Miecznik", przyszłego ORP Wicher, a także dwóch okrętów rozpoznania radioelektronicznego programu "Delfin", przyszłych ORP Jerzy Różycki (261) i ORP Henryk Zygalski (262). Ten rok otwiera, 31 stycznia, położenie stępki pod pierwszą z wspomnianych jednostek, a w dalszej kolejności będą trwały prace nad pozostałymi. To oznacza, że przed kadrą dowódczą stoi wyzwanie w związku z doglądaniem budowy oraz szkoleniem kadr, które w przyszłości mogą wejść w skład nowych jednostek. Okręty rozpoznawcze mają wejść do służby do 2027 roku w Grupie Okrętów Rozpoznawczych, zastępując dotychczas używane jednostki proj. 863 (kod NATO: Modified Moma) ORP Hydrograf i ORP Nawigator, natomiast pierwsza z fregat zostanie przekazana rok później i wejdzie w skład Dywizjonu Okrętów Bojowych. Z pewnością wielkie oczekiwania będą dotyczyły przetargu na okręty podwodne programu "Orka", gdyż obecnie w Dywizjonie Okrętów Podwodnych znajduje się jeden okręt, ORP Orzeł, który obecnie spędza więcej czasu w naprawie niż podczas wykonywania zadań zgodnie z przeznaczeniem.

Wyzwania czekają stacjonującą w Świnoujściu 8. Flotyllę Obrony Wybrzeża, gdzie też odbyło się noworoczne rozprowadzenie do zadań. Trwają intensywne prace nad trzema kolejnymi niszczycielami min proj. 258, przy czym pierwszy z nich, ORP Jaskółka, znajduje się już w budowie. W tym roku można oczekiwać rozpoczęcia prac nad kolejnymi jednostkami z tej serii, które wejdą w skład 12 Dywizjonu Trałowców. Na przełomie 2022 i 2023 roku do służby weszły, należące do tego samego projektu, ORP Albatros i ORP Mewa, które rozpoczęły intensywną działalność w ramach 13. Dywizjonu Trałowców. Naprawy dokowe przechodzą trzy trałowce wchodzące w skład 12. Dywizjonu Trałowców, dzięki czemu będą mogły skutecznej realizować swoje obowiązki. Ponadto do służby jest stale wdrażane nowe wyposażenie w tym w postaci bezzałogowych dronów do działań przeciwminowych.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.