• <

Nadmorski poligon saperów [foto]

19.10.2020 14:50 Źródło: 3. FOW

Partnerzy portalu

Nadmorski poligon saperów [foto] - GospodarkaMorska.pl
fot. 3. FOW

Wykonują pola minowe, wykonują przejścia w zaporach inżynieryjnych i rejonach niszczeń – to część zadań, które wykonują specjaliści wojsk inżynieryjnych gdyńskiej Flotylli. Od 5 października na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce, szkolą się saperzy 43. Batalionu Saperów FOW z Rozewia.

W ramach szkolenia na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce pododdziały saperów i techniczne z 43. Batalionu Saperów FOW realizują tematykę związaną z wykonywaniem przejść sposobem wybuchowym w zaporach przeciwdesantowych, ustawianiem bojowych pól minowych, a także rozbudową inżynieryjną terenu. Podczas zajęć z zapór inżynieryjnych odstrzelono dwa zespoły bojowe ładunków wydłużonych (ZB-WŁWD) na ustawioną w morzu zaporę minową. Półtonowe ładunki wybuchowe w postaci pięciu 100 - metrowych żył, ,,wyciągnięte" ze specjalnego pojemnika za pomocą silnika rakietowego, pozwoliły wykonać dwa przejścia w przeciwdesantowej zaporze minowej dł. 100 m i szerokości do 10 m.  

Szkolenie poligonowe jest świetną okazją do doskonalenia przez pododdziały techniczne 43. bsap FOW zadań związanych z rozbudową inżynieryjną terenu,
w tym przygotowaniem Pozornych Punktów Załadunku i Wyładunku techniki wojskowej na nieprzygotowanym brzegu oraz budową obiektów fortyfikacyjnych na stanowiskach ogniowych i w rejonach ześrodkowania. Poziom realizacji tych zadań został wysoko oceniony przez zespół kontrolny dowództwa 3. FO podczas ćwiczenia z wojskami pk. OSTROBOK-20, którego kierownikiem był Dowódca 3. Flotylli Okrętów  kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec.  
 
Szkolenia poligonowe jednostek brzegowych Marynarki Wojennej są stałym przedsięwzięciem systemu szkoleniowego w siłach morskich. Marynarka Wojenna jako jedyny rodzaj Sił Zbrojnych RP posiada siły do działań na morzu, pod wodą, w powietrzu i na lądzie. Główne zadania jednostek brzegowych MW polegają na prowadzeniu działań inżynieryjnych, przeciwchemicznych, przeciwlotniczych i logistycznych. Ćwiczenia poligonowe stanowią podstawową formę sprawdzenia przygotowania do działań w warunkach bojowych, a także pozwalają utrzymać ciągłą gotowość do reagowania w sytuacjach kryzysowych i na wypadek klęsk żywiołowych. Jednostki jak m.in. bataliony saperów czy grupy nurków minerów z Marynarki Wojennej kilkadziesiąt razy w roku kierowane są do akcji unieszkodliwiania niebezpiecznych materiałów wybuchowych zalegających od czasów II wojny światowej.    

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.