• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Morscy komandosi z Formozy otrzymają nowe uzbrojenie

18.03.2024 12:52 Źródło: Jednostka Wojskowa "Formoza"
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Morscy komandosi z Formozy otrzymają nowe uzbrojenie

Partnerzy portalu

Fot. GospodarkaMorska.pl

Jednostka Wojskowa 4026 "Formoza" poinformowała o podpisaniu 15 marca br. umowy z firmą Allies Incorporated Sp. z o.o. Dotyczy ona zakupu i dostawy partii nowych modułowych karabinków, z których będą korzystać operatorzy w trakcie wykonywania swoich zadań.

Wartość umowy podpisanej 29 lutego br. wynosi 7,1 mln zł. Co istotne, Allies Incorporated Sp. z o.o. oferował realizację zamówienia za 4,7 mln zł, oferując również dodatkowe opcje na wyposażenie, co podniosłoby cenę. Zamawiający zdecydował się na zakup sprzętu wedle pełnej propozycji. Jednocześnie firma była jedyną, która przesłała ofertę ostateczną, więc właściwie tylko ona mogła być brana pod uwagę w postępowaniu, które ogłoszono w grudniu ub. r., a rozstrzygnięcie miało nastąpić 14 lutego 2024 roku. Realizacja zamówienia ma zostać zrealizowana do 13 grudnia tego roku

Co warto nadmienić, w maju 2021 roku JW Formoza zakupiła od tego samego dostawcy partię modułowych, niemieckich karabinków rodziny SIG Sauer. Miały one zastąpić dotąd używane HK G36V. W ubiegłym roku za to miał odbyć się przetarg związany z zakupem karabinków modułowych WS SIG Sauer MCX, który został w lipcu tego samego roku anulowany z racji na brak ofert złożonych w terminie. Potencjalnie więc ponownie mogły znaleźć się w ofercie wyposażenia dla operatorów Formozy.

Jednostka Wojskowa 4026 "Formoza" wchodzi w skład Wojsk Specjalnych i podlega Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych w Krakowie. W momencie powstania w 1975 roku jednostka, jako "płetwonurkowie bojowi" podlegali 3. Flotylli Okrętów.  W 2007 roku sformowano z nich Morską Jednostkę Działań Specjalnych, podporządkowaną rozkazom Dowódcy Marynarki Wojennej. Jeszcze w tym samym roku jednak, decyzją ówczesnego szefa resortu obrony, morscy komandosi zostali włączeni w skład Wojsk Specjalnych i od tego czasu nie podlegają pod dowództwa jednostek morskich, choć jednocześnie zachowują marynarskie stopnie i powiązania z racji na miejsce stacjonowania w Gdyni.

Podstawowym zadaniem JW "Formoza" jest realizacja pełnego spektrum morskich operacji specjalnych w układzie narodowym, sojuszniczym i koalicyjnym dla realizacji celów o znaczeniu operacyjnym i strategicznym. Głównym obszarem działań jest środowisko morskie, w tym infrastruktura znajdująca się na morzu, a także statki i okręty. Jest też predestynowana do wsparcia operacji uwalniania zakładników w środowisku morskim. Swoimi działaniami wspiera marynarkę wojenną w ramach operacji połączonych. wsparcia operacji uwalniania zakładników w środowisku morskim. Obszarem działania "Formozy" jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w uzasadnionych przypadkach jednostka może działać również poza terytorium kraju, np. w ramach kontyngentu wysłanego na misję zagraniczną.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.