• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Marynarze oddali hołd weteranom oraz uczestnikom misji poza granicami kraju

Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Marynarze oddali hołd weteranom oraz uczestnikom misji poza granicami kraju

Partnerzy portalu

Fot. Służby Prasowe MW

Z okazji Dnia Weterana poza Granicami Państwa w Gdyni odbyły się uroczystości, w trakcie których uczczono pamięć o żołnierzach, funkcjonariuszach i pracownikach, którzy brali udział w misjach zagranicznych i działali na rzecz interesów państwa oraz międzynarodowych działań na rzecz pokoju. Do działań poza granicami kraju regularnie w ostatnim czasie były wysyłane okręty polskiej Marynarki Wojennej.

Od 2012 roku jest obchodzone święto poświęcone udziałowi polskich żołnierzy i funkcjonariuszy w operacjach zagranicznych. Przypada ono 29 maja, tak jak Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Istnieje również Centrum Weterana Misji Zagranicznych Poza Granicami Państwa. W ten sposób przybliża się społeczeństwu udział Polaków w misjach ONZ, NATO i UE. Na skwerze Kościuszki w Gdyni, przy Pomniku Polska Morska odbyły się uroczystości z udziałem władz krajowych i samorządowych, kadry oficerskiej sił morskich oraz innych służb mundurowych, a także przedstawicieli szkół oraz instytucji zrzeszających weteranów. Fakt, że obchody te wpisały się coroczny kalendarz wydarzeń wskazuje, że coraz więcej uwagi poświęca się przedstawicielom służb państwowych, którzy wykonywali bądź stale wykonują, swoje obowiązki na rzecz państwa na całym świecie.

Dzień Weterana poza Granicami Państwa to okazja uczczenia pamięci żołnierzy, funkcjonariuszy i cywili, którzy brali udział w misjach pokojowych i stabilizacyjnych na całym świecie, służąc i wykonując zadania w kontyngentach podczas zadań ochronnych i ratowniczych nierzadko daleko od domu. Od 70 lat w ponad 89 operacjach wzięło udział ponad 120 tysięcy polskich żołnierzy i personelu wojskowego. Obecnie Polska uczestniczy w misjach UE, NATO i ONZ w różnych częściach świata. Status weterana ma w kraju obecnie ponad 29 tys. osób, a weterana poszkodowanego ok. 850.

Polska Marynarka Wojenna od początku lat 90-tych akcentuje swój udział w misjach zagranicznych. Jej okręty operują na wodach całego świata, m.in. współdziałając z siłami morskimi innych państw w ramach sojuszu północnoatlantyckiego. Dotyczy to także obecności w stałych zespołach okrętów NATO oraz udziału w misjach zagranicznych. Od stycznia do czerwca ub. r. fregata rakietowa typu Oliver Hazard Perry ORP Gen. Tadeusz Kościuszko z Dywizjonu Okrętów Bojowych 3. Flotylli Okrętów służyła w Stałym Zespole Okrętów NATO Grupa 1 Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG-1). Następnie od lipca do grudnia trzonem Stałego Zespołu Sił Przeciwminowych NATO Grupa 1 (Standing NATO Mine Countermeasures Group 1, SNMCMG1)  były trzy okręty 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.  Okrętem flagowym zespołu na najbliższe pół roku będzie okręt dowodzenia siłami obrony przeciwminowej ORP Kadm. Xawery Czernicki, wchodzący w skład 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych. Ponadto pierwszy raz w historii do udziału w natowskim zespole Marynarka Wojenna RP skieruje także trałowce projektu 207P, ORP Drużno i ORP Hańcza z 12. Dywizjonu Trałowców.

Należy nadmienić, że marynarze uczestniczą w misjach nie tylko jako członkowie załóg okrętów. Nie brakuje wśród nich tych, którzy chęć do udziału w nich zgłaszają indywidualnie, służąc potem z przedstawicielami innych rodzajów sił zbrojnych w ramach instytucji i projektów realizowanych w różnych państwach. Bywa też, że są delegowani do zagranicznej służby, będąc ekspertami w swojej profesji. Przykładem jest służba polskich oficerów marynarki wojennej na Bałkanach, we Włoszech, w Afganistanie i Iraku, głównie na stanowiskach związanych z dowodzeniem oraz zapleczem sił zbrojnych.

Polska Marynarka Wojenna to nie tylko okręty. W misjach regularnie biorą też udział kontyngenty wystawiane przez Brygadę Lotnictwa Marynarki Wojennej. Od 2018 działają w ramach NATO podczas misji PKW IRINI oraz od 2021 roku PKW Turcja. Wykorzystują w nich samolot patrolowo - rozpoznawczy M28B 1R Bryza i samolot Sił Powietrznych C-130E Hercules.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.