• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 81-512 Gdynia, Inżynierska 1
  • Telefon: 58 69 01 700
  • Fax: 58 69 01 701
  • E-mail: enamor@enamor.pl

Udostępnij

Enamor Sp. z o.o. prowadzi aktywną działalność w dziedzinie gospodarki morskiej i przemysłu obronnego, w kraju i zagranicą, od 1989 roku. Firma specjalizuje się w dostawach oraz usługach: serwisowych, projektowych, badawczych w zakresie nowoczesnych układów automatyki okrętowej, łączności i nawigacji.
Działalność
• Produkcja urządzeń elektroniki i automatyki morskiej
• Zarządzenie budową małych i średnich specjalistycznych jednostek pływających
• Kompleksowe dostawy systemów nawigacji, łączności i elektroniki morskiej na budowane i remontowane statki i okręty, w tym dostawy urządzeń i systemów dla MON
• Wyposażenie ośrodków szkoleniowych w symulatory i trenażery współczesnych systemów nawigacji, łączności, LCHS i siłowni okrętowych
• Instalacje i uruchomienia , serwis w dziedzinie nawigacji, łączności, automatyki, elektroniki; naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne; kompleksowa obsługa całych flot jednostek handlowych
• Ekspertyzy techniczne
• Prace badawczo-rozwojowe w zakresie gospodarki morskiejPosiadamy uznania następujących towarzystw klasyfikacyjnych:
American Bureau of Shipping, Nippon Kaiji Koyokai, RINA, DNV-GL, Lloyd’s Register, MCA, Polski Rejestr Statków, Bureau Verutas.Współpracujemy z następującymi firmami:
Wartsila Sam Electronics, Marlink, Jotron AS, Primar, Transas Marine, Interschalt Maritime Systems, R2Sonic, Klein Marine Systems, Sonardyne, Gavia, Flir, SevenS, Raython Anschuetz, Furuno, Trimble, Sealite, Eaton, KODEN, Caris, Hatteland, Lambrecht, Gill, Intelian, Cobham (Sailor), KVH, NABTESCO MARINE, Navis Engineering, Netwave Systems B.V., Danelec Marine, Skipper Electronics AS, Ben Marine, WinGD, Cryptomind, THALES Nederland, ELAC Nautik, Raytheon Company.Firma posiada certyfikaty zgodności Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001-2009 oraz NATO AQAP 2110:2009.
Dla potrzeb realizacji usług specjalnych firma posiada następujące certyfikaty i świadectwa:
• koncesję na obrót bronia i amunicją oraz wytwarzanie i obrót wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, udzieloną przez MSWiA
• Certyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK) obrotu towarami , technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym,
• Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłoweo Pierwszego Stopnia, stwierdzakące, że przedsi…ębiorstwo posiada pełną zdolność do zapewniania ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE i NATO SECRET,
• Certyfikat Akredytacji Bezpieczeństwa Fizycznego i Technicznego – Kancelaria Kryptograficzna, przyznany przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego

Oferta

Produkcja
• Produkcja systemów zarządzania efektywnością statków: System Wspomagający Kontrolę Napędu ETNP-10, System Optymalizacji Efektywności Statków ESOS 2.0, Zintegrowany System Monitoringu i Sterowania Siłowni Okrętowej EMOS, System Monitorowania Zużycia Paliwa EFCM
• Produkcja Systemu Monitorowania Sytuacji na mostku BNWAS-EWAS 3.1
• Produkcja momentomierza – E-Torque meter, rejestrującego i prezentującego wyniki pomiarów momentu obrotowego oraz prędkości obrotowej silnika głównego statku
• Produkcja konwerterów NMEA umożliwiających komunikację między okrętowymi uprzedzeniami nawigacyjnymi i łączności, pracującymi w standardzie NMEA0183. Dostępne produkty: RNMEA2a rozdzielacz (2 porty); RNMEA8i rozdzielacz (8 portów); SNMEA6 – konfigurowany multiplekser; AD2NMEA – konwerter 2xAnalog+2xDigital do NMEA; NMEA2ETH – konwerter NMEA do Ethernet, wyświetlacz wielofunkcyjny EMDD
• Produkcja i sprzedaż systemów pomiaru efektywności pracy pogłębiarek EDM

Serwis i usługi z zakresu:
• uruchomienia i naprawy urządzeń: radiokomunikacyjnych, nawigacyjnych, automatyki, elektrycznych, elektronicznych, bezpieczeństwa, łączności satelitarnej i przewodowej,
• przeglądów i pomiarów urządzeń GMDSS,
• kalibracji i atestacji elementów automatyki, prądnic oraz wyłączników zwarciowych
• sprawdzania przyrządów kontrolno-pomiarowych, w tym mierników tlenu i gazów wybuchowych,
• kompensacji kompasów magnetycznych,
• kalibracji logów.

Kontakt do działów firmy

ENAMOR Sp. z o. o.
Adres siedziby głównej: 81-512 Gdynia, ul. Inżynierska 1
Tel: +48 58 69 01 700
Fax: +48 58 01 791
e-mail: enamor@enamor.pl
www.enamor.pl

Produkcja I Magazyn
Adres: 81-225 Gdynia, ul. Morska 85
Produkcja tel: +48 58 69 01 730
Magazyn tel: +48 58 69 01 740

Biuro w Szczecinie:
Adres: 70-419 Szczecin, Plac Rodła 8, Budynek PAZIM-u
Tel/fax: +48 91 43 46 144

Biuro w Warszawie
Adres: 01-001 Warszawa, al. Jerozolimskie 81
Tel: +48 22 69 50 175
Fax: +48 22 695 01 071

Przedstawiciel Handlowy Hamburg
Neuwiedenthaler Str. 58, 21147 Hamburg, GERMANY
PL: +48 694 458 321
DE: +49 171 572 8765

Słowa kluczowe

elektronika, symulator, symulatory, nawigacja, automatyka morska, automatyka lotnicza, serwis, prace badawczo- rozwojowe, systemy elektroniki, systemy nawigacji, automatyka okrętowa, systemy satelitarne, radiokomunikacja, łączność wewnętrzna, systemy napędu, termokalibrator, VSAT, FBB, radar, ECDIS, WECDIS, GPS, DGPS, RTK, Echosonda, Log, Żyrokompas, AIS, WAIS, LRIT, SSAS, BNWAS, GMDSS, Inmarsat, VHF, MF, HF, Wartsila Sam Electronics, Marlink, Jotron AS, Primar, Transas Marine, Interschalt Maritime Systems, R2Sonic, Klein Marine Systems, Sonardyne, Gavia, Flir, SevenS, Raython Anschuetz, Furuno, Trimble, Sealite, Eaton, KODEN, Caris, Hatteland, Lambrecht, Gill, Intelian, Cobham (Sailor), KVH, NABTESCO MARINE, Navis Engineering, Netwave Systems B.V., Danelec Marine, Skipper Electronics AS, Ben Marine, WinGD, Cryptomind, THALES Nederland, ELAC Nautik, Raytheon Company

Dziękujemy za wysłane grafiki.