• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Drony z EMSA będą monitorować statki na Bałtyku i Morzu Czarnym

ac

17.04.2021 12:10 Źródło: własne
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Drony z EMSA będą monitorować statki na Bałtyku i Morzu Czarnym

Partnerzy portalu

Drony z EMSA będą monitorować statki na Bałtyku i Morzu Czarnym - GospodarkaMorska.pl
fot. EMSA

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) rozszerzyła swój program monitorowania w zakresie emisji ze statków. Specjalnie wyposażone drony będą monitorować obszar Morza Bałtyckiego, a także wspierać straż przybrzeżną na Morzu Czarnym. 

Zeszłego lata EMSA współpracowała z Duńskim Urzędem Morskim i francuskim Ministerstwem ds. Morza nad programami badania emisji ze statków pływających w obszarze kontroli emisji siarki na Morzu Północnym (SECA), gdzie obowiązują bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące zanieczyszczeń. 

Statki poruszające się w tym obszarze są zobowiązane do używania paliwa o stężeniu siarki nie większym niż 0,1% wobec ograniczenia w innych obszarach wynoszącego 0,5%.

Nowy program, który ma potrwać do końca czerwca 2021 r., został wdrożony na zlecenie Departamentu Ochrony Środowiska Ministerstwa Środowiska Litwy. Program ten, oferowany bezpłatnie wszystkim państwom członkowskim UE przez EMSA, został opracowany w celu pomocy w monitorowaniu emisji ze statków i operacjach nadzoru morskiego. Może działać na wszystkich morzach otaczających Unię Europejską.

EMSA używa systemu zdalnie sterowanego statku powietrznego (RPAS), współpracując z władzami lokalnymi w celu ochrony środowiska morskiego i poprawy bezpieczeństwa na morzu. 

RPAS służy do obliczania zawartości siarki w paliwie używanym przez przepływające statki. Czujniki na pokładzie RPAS będą mierzyć emisje ze spalin statków pływających po głównych szlakach żeglugowych oraz na kotwicowisku wokół litewskiego portu w Kłajpedzie.

Wszystkie informacje są przesyłane w czasie rzeczywistym do przeszkolonych użytkowników za pośrednictwem centrum danych RPAS EMSA. Zapisy pomiarów emisji są automatycznie kodowane w systemie wymiany informacji THETIS-EU. System ten jest obsługiwany przez EMSA i pomaga w egzekwowaniu unijnej dyrektywy w sprawie siarki, a także wspiera inspektorów portowych w wybieraniu statków, które mają być poddane inspekcji.

Oprócz jednostki RPAS, litewski Departament Ochrony Środowiska informuje, że będzie również współpracował z innymi władzami Litwy, w tym Marynarką Wojenną, MRCC i służbami kontroli rybołówstwa, w celu prowadzenia innych rodzajów misji nadzoru morskiego.

Pojazdy użyte w tym projekcie to Schiebel CAMCOPTER S100, które zostały zakontraktowane za pośrednictwem konsorcjum kierowanego przez Nordic Unmanned AS. 

Jest to dron do pionowego startu i lądowania, wyposażony w czujniki gazu i kamery obejmujące zakresy widma optycznego i podczerwieni, aby lepiej wykrywać smugi statków i prowadzić nadzór morski.

System RPAS będzie również wykorzystywany do wspierania szeregu organów w rejonie Morza Czarnego, w tym Rumuńskiego Urzędu Morskiego i Krajowej Agencji ds. Rybołówstwa i Akwakultury. Według EMSA dron ma być wyposażony w kamerę zdolną do operacji w dzień i w nocy, skaner powierzchni morza, detektor ostrzegawczy i czujnik wykrywający pozycje statków. Może być używany do szeregu działań, w tym kontroli granicznej, monitorowania ruchu morskiego, poszukiwań i ratownictwa oraz ochrony środowiska. Program ma trwać sześć miesięcy.

EMSA oferuje swoje usługi na indywidualne zamówienie państw członkowskich oraz w ramach regionalnej strategii RPAS EMSA, pozwalającej wspierać straż przybrzeżną państw członkowskich UE. Dalsza rozbudowa RPAS jest planowana regionalnie w latach 2021 i 2022 r.


Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.