• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

3. Flotylla Okrętów rozpoczyna ćwiczenie pk. "Ostrobok 2024". Odbywa się to w ramach "Dragon 2024"

27.02.2024 20:12 Źródło: Służby Prasowe 3. FO
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo 3. Flotylla Okrętów rozpoczyna ćwiczenie pk. "Ostrobok 2024". Odbywa się to w ramach "Dragon 2024"

Partnerzy portalu

Fot. Służby Prasowe 3. FO

Największy związek taktyczny polskiej Marynarki Wojennej prowadzi coroczne przedsięwzięcie szkoleniowe, ćwiczenie pk. "Ostrobok". W tym roku odbywa się ono w ramach manewrów "Dragon 2024" odbywających się na terenie Polski. W jego trakcie marynarze będą doskonalili swoje umiejętności w prowadzeniu zaopatrywania okrętów w morzu, a także działaniach w przypadku użycia niebezpiecznych substancji chemicznych. Ćwiczenie taktyczne z wojskami zakończy się 8 marca.

"Dragon 2024" jest testem zdolności Sił Zbrojnych RP do reakcji na potencjalny wielowymiarowy kryzys o charakterze zbrojnym, przyczyniając się w ten sposób do wzmocnienia potencjału odstraszania i obrony Sojuszu oraz demonstrując siłę i determinację, które wynikają z jego jedności. Weźmie w nim udział ok. 20 000 żołnierzy i 3500 jednostek sprzętu z dziesięciu państw NATO, w tym około 15 000 żołnierzy Sił Zbrojnych RP. Zostaną oni poddani sprawdzianowi współdziałania i wykonywania zadań bojowych na lądzie, w powietrzu i na morzu. Oprócz działań militarnych w przytoczonych domenach przeprowadzone zostaną także działania wojsk w cyberprzestrzeni.

"Ostrobok" jest najważniejszym i największym ćwiczeniem 3. FO, jak analogicznie "Wargacz" dla 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. To sprawdzian wyszkolenia sił Marynarki Wojennej w działaniach zabezpieczających interesy państwa na morzu. Jego głównym celem będzie doskonalenie umiejętności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych, którymi dostarczane są surowce i towary o znaczeniu strategicznym. W ćwiczeniu wezmą udział siły okrętowe Gdyńskiego Dywizjonu Okrętów Bojowych w składzie: fregaty rakietowe typu Oliver Hazard Perry ORP Gen. K. Pułaski i ORP Gen. T. Kościuszko, małe okręty rakietowe ORP Orkan i ORP Piorun, siły Dywizjonu Okrętów Wsparcia w składzie: okręt ratowniczy ORP Lech, zbiornikowiec ORP Bałtyk oraz holowniki i okręt hydrograficzny ORP Arctowski z Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW. Współdziałać z polskimi siłami okrętowymi będzie także sojusznicza włoska fregata typu Carlo Bergamini  ITS Luigi Rizzo, wykonująca zadanie obrony polskiego wybrzeża oraz wschodniej flanki NATO w ramach misji pk. "Brilliant Shield".


Fot. MW Włoch


Wsparcie siłom okrętowym z lądu zapewni lądowy komponent 3. FO w postaci sił Morskiej Jednostki Rakietowej, Komendy Portu Wojennego Gdynia, 43. Batalionu Saperów i 9. Dywizjonu Przeciwlotniczego. Współpracują one z oddziałami 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.


Arch. MJR 3. FO


Okręty gdyńskiej flotylli, przy współdziałaniu m. in. z sojusznicza fregatą ITS Luigi Rizzo oraz jednostkami Morskiego Oddziału Straży Granicznej i będą wykonywały szereg zadań na morzu. Załogi okrętów przeprowadzą m. in. strzelania artyleryjskie do celów nawodnych, obronę przed atakami z powietrza oraz osłonę strategicznego transportu morskiego, jak również przećwiczą procedury reagowania na zagrożenia asymetryczne.

Jednym z zadań będzie także, przy współdziałaniu z Brygadą Lotnictwa Marynarki Wojennej i Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa, prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych na morzu (SAR). Działania okrętów w morzu będą wspierały między innymi samoloty F-16 z 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego oraz statki powietrzne z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, samoloty patrolowo-rozpoznawcze Bryza oraz śmigłowce, jak pokładowy SH-2G oraz ratownicze W-3WARM i Mi-14PŁ/R.

"Ostrobok" jak i "Wargacz" są w tym roku ćwiczeń pk. "Dragon 2024", które są z kolei częścią ćwiczeń pk. "Steadfast Defender 2024", największych manewrów NATO od czasów Zimnej Wojny. W działaniach w ramach sił międzynarodowych głównie w Europie Środkowej, na lądzie, morzu i w powietrzu bierze udział 90 000 żołnierzy ze wszystkich państw sojuszu. Co istotne, 26 lutego Węgry zaakceptowały akces Szwecji do NATO, dzięki czemu z państwa partnerskiego w ćwiczeniu faktycznie staje się uczestnikiem na tych samych zasadach co pozostałe 31 państw członkowskich. W ramach "Steadfast Defender 2024" zostanie sprawdzona zdolność Sojuszu do odstraszania i obrony, w tym do odparcia ataku potencjalnego przeciwnika na państwa NATO.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.