• <

Wynik wyszukiwania - "materiały niebezpieczne" - Wiadomości

Zagrożenia z dna Bałtyku przedmiotem obrad komisji sejmowej

Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpatrzyła w środę informacje na temat działań podejmowanych w celu przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z zalegania materiałów niebezpiecznych na dnie Morza Bałtyckiego.
24.04.2024

Przewóz materiałów niebezpiecznych w terminalu kontenerowym

Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni wydało najnowszą monografię autorstwa kmdr por. dr Mirosława Chmielińskiego pt. Determinanty bezpieczeństwa przewozu materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałami wybuchowymi w portowym terminalu kontenerowym.
23.11.2020

Wykaz Materiałów Niebezpiecznych (IHM) pod kontrolą – aplikacja PRS

PRS przypomina, iż z dniem 31.12.2020 wchodzi w życie kolejna część Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie recyklingu statków. Nakłada ona na statki państw Unii Europejskiej lub statki operujące na jej obszarze obowiązek posiadania na burcie zweryfikowanej części I Wykazu Materiałów Niebezpiecznych (IHM) oraz wystawionego na tej podstawie świadectwa inwentaryzacji / zaświadczenia o zgodności.
16.11.2020

Bezpieczny transport i składowanie materiałów niebezpiecznych w portach

Porty morskie pełnią niezwykle istotną rolę w łańcuchu operacji logistycznych na całym świecie. Dostępne przestrzenie pozwalają składować duże ilości wszelkich towarów, w tym także materiałów powszechnie uznanych za niebezpieczne. Wydarzenia z sierpnia 2020r. w Bejrucie pokazują, że brak zachowania należytych procedur oraz zabezpieczeń, może doprowadzić do katastrofy.
14.10.2020

Bezpieczny transport i składowanie materiałów niebezpiecznych w portach - Seminarium PRS

Porty morskie pełnią niezwykle istotną rolę w łańcuchu operacji logistycznych na całym świecie. Dostępne przestrzenie pozwalają składować duże ilości wszelkich towarów, w tym także materiałów powszechnie uznanych za niebezpieczne. Wydarzenia z sierpnia 2020r. w Bejrucie pokazują, że brak zachowania należytych procedur oraz zabezpieczeń, może doprowadzić do katastrofy. W wyniku eksplozji zniszczony został port i wiele budynków w mieście. Co najmniej 250 tys. ludzi w wyniku eksplozji straciło swoje domy.
06.10.2020

NIK negatywnie o administracji ws. materiałów niebezpiecznych na dnie Bałtyku

Organy administracji morskiej i ochrony środowiska nie podjęły działań, by zapobiegać zagrożeniom stwarzanym przez materiały niebezpieczne, zalegające na dnie Bałtyku – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli.
17.09.2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.