• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Wody Polskie: zapora na Wiśle we Włocławku i stacjonujące tam lodołamacze przygotowane na zimę

gm

29.11.2022 13:03 Źródło: PAP
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Wody Polskie: zapora na Wiśle we Włocławku i stacjonujące tam lodołamacze przygotowane na zimę

Partnerzy portalu

Wody Polskie: zapora na Wiśle we Włocławku i stacjonujące tam lodołamacze przygotowane na zimę - GospodarkaMorska.pl
fot. Eneria Sp. z o.o.

Zapora na Wiśle we Włocławku  oraz stacjonujące w tamtejszym porcie lodołamacze - osiem jednostek - są sprawne technicznie i przygotowane na zimę. Lodołamacze, chroniąc Zbiornik Włocławski i zaporę, pełniły będą tzw. „dyżur lodowy” od 1 grudnia. Potrwa on do 15 marca 2023 r.

Zbiornik Włocławski to największy sztuczny akwen w Polsce, który rozciąga się w środkowym biegu Wisły od okolic Płocka (Mazowieckie) do Włocławka (Kujawsko-pomorskie). Zalew ten ma długość 58 km i szerokość od 1,2 do 2 km. Powstał pod koniec lat 60. XX wieku w związku z budową włocławskiej tamy i elektrowni.

„Wszystkie obiekty stopnia wodnego są sprawne technicznie” - zapewniło Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, odpowiadając we wtorek na pytania PAP, dotyczące zabezpieczenia Zbiornika Włocławskiego i tamtejszej zapory na okres zimy.

Jak podkreślono w informacji, w ramach przygotowań do sezonu zimowego wykonano konserwację kompleksów melioracyjnych na terenach depresyjnych w rejonie Zbiornika Włocławskiego, trwa jednocześnie „doszczelnianie przez ekipę nurkową na okres zimowy” zasuw jazu stopnia wodnego Włocławek.

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zaznaczyło, że sprawdzono i przygotowano do ewentualnego zamknięcia bramę przeciwpowodziową w Płocku, znajdującą się przy porcie, która chroni w okresie wezbrań Wisły położoną na lewym brzegu rzeki dzielnicę miasta - Radziwie.

„Trwa również montaż przegrody śryżowej na zbiorniku w rejonie miejscowości Popłacin - km 636 Wisły. Wszystkie prace zostaną zakończone do dnia 1 grudnia 2022 r.” - przekazano w informacji. Przegroda w Popłacinie pod Płockiem ma za zadanie zatrzymanie spływającego z górnego biegu Wisły śryżu - początkowe stadium powstawania lodu przed Zbiornikiem Włocławskim, a jej demontaż następuje po zaniku zjawisk lodowych na rzece.

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie podkreśliło jednocześnie, że do ochrony stopnia wodnego we Włocławku oraz ewentualnej akcji lodołamania w okresie zimy wyznaczonych jest obecnie osiem lodołamaczy, w tym dwa Sokół i Orkan zbudowane w 2020 r. w stoczni Koźle.

„Jednostki są sprawne technicznie oraz przygotowane do prowadzenia akcji lodołamania” - zapewniono w informacji, wskazując, że wszystkie lodołamacze stacjonują w porcie we Włocławku. „Dyżur lodowy na lodołamaczach pełniony będzie w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 15 marca 2023 r.” - zapowiedziało Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Odnosząc się do zabezpieczania Zbiornika Włocławskiego, w przekazanej PAP informacji, wyjaśniono, iż w 2021 r. „w celu udrożnienia trasy pochodu lodu” na Zbiorniku Włocławskim wydobyto na brzeg 50 tys. metrów sześciennych oraz przemieszczono 4 tys. metrów sześciennych osadów, przy czym w tym roku dotychczas przemieszczono 20 tys. metrów osadów.

Jak podało Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, do końca tego roku zrealizowane będą jeszcze prace polegające na przemieszczeniu 10 tys. metrów sześciennych osadów w rejonie Płocka i dzielnicy tego miasta - Radziwie oraz w rejonie miejscowości Popłacin, a także 90 tys. metrów sześciennych w miejscowości Rokicie. „Prace są w toku” - zaznaczono w informacji.

Ostatni raz duża akcja lodołamania na wiślanym Zbiorniku Włocławskim była prowadzona od 13 lutego do 1 marca 2021 r. W tym czasie, z powodu znacznego przyboru rzeki alarm przeciwpowodziowy obowiązywał w Płocku oraz w siedmiu położonych nad rzeką gminach powiatu płockiego: Wyszogród, Gąbin, Mała Wieś, Słupno, Bodzanów, Nowy Duninów i Słubice. W rejonie Kępy Polskiej utworzył się wtedy zator lodowy, który ograniczał swobodny przepływ wody. Zatory lodowe powstały wówczas również w rejonie Woli Brwileńskiej i Dobrzykowa.

Wezbrana z początkiem 2021 r. Wisła zalała m.in. bulwary w Płocku, podtapiając znajdujące się tam obiekty, podtopiła też ul. Gmury i znajdujące się tam osiedle domów jednorodzinnych, z których czasowo ewakuowano mieszkańców. Zagrożone zalaniem były również ujęcia wody dla miasta oraz dla głównego zakładu produkcyjnego PKN Orlen. W działaniach przeciwpowodziowych, oprócz służb Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie i miejscowych samorządów, uczestniczyli także strażacy, policjanci, strażnicy miejscy, a także żołnierze WOT.


Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.