• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

W tym miesiącu odbędzie się ćwiczenie taktyczno-specjalne z zakresu reagowania kryzysowego pk. "Sarex 24"

17.05.2024 14:13 Źródło: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo W tym miesiącu odbędzie się ćwiczenie taktyczno-specjalne z zakresu reagowania kryzysowego pk. "Sarex 24"

Partnerzy portalu

Fot. Służby Prasowe 3. FO

W dniach 20-24 maja 2024 r. odbędzie się ćwiczenie taktyczno-specjalne pk. "Sarex 24" z zakresu prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych na obszarze lądowym i morskim. Jego głównym celem jest sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa, ratownictwa lotniczego, morskiego i bojowego.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego.

W trakcie ćwiczenia przeprowadzone zostaną cztery epizody. Epizody pierwszy, drugi i czwarty będą związane z przeprowadzeniem akcji poszukiwawczo-ratowniczych po zdarzeniach lotniczych na obszarze lądowym, w terenie zurbanizowanym, trudno dostępnym rejonie o dużym stopniu zalesienia oraz nad rozległym akwenem wodnym. Epizod drugi realizowany będzie we współdziałaniu ze stroną litewską. Trzeci epizod związany będzie z prowadzeniem bojowych działań poszukiwawczo-ratowniczych po zdarzeniu lotniczym w rejonie aktywności grup terrorystycznych.

Przedsięwzięcie szkoleniowe rozgrywane będzie w przestrzeni powietrznej RP i Republiki Litewskiej oraz na obszarach województw: pomorskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

W ćwiczeniu wezmą udział podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo w państwie oraz prowadzenie działań ratowniczych i ratunkowych, między innymi: Dowództwo Operacyjne RSZ z podporządkowanymi centrami i ośrodkami, Dowództwo Generalne RSZ z podległymi jednostkami wojskowymi, Żandarmeria Wojskowa, Wojska Obrony Terytorialnej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, dyżurne siły i środki służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR) oraz systemu ratownictwa morskiego (SAR), w tym Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC), Centrum Ratownictwa Morskiego i Lotniczego (CRMiL) oraz RCC Wilno.

Zaplanowano również udział właściwych Wojewódzkich Centr Zarządzania Kryzysowego, Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz organizacji pożytku publicznego zajmujących się statutowo działaniami ratowniczymi.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.