• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 76-200 Słupsk, Al. Sienkiewicza 18
  • Telefon: 59 847 42 56
  • Fax: 59 847 42 55
  • E-mail: sekretariat@umsl.gov.pl

Udostępnij

Urząd Morski w Słupsku - jeden z trzech urzędów morskich w Polsce, będący terenowym organem administracji morskiej, obejmujący obszarem działania porty, przystanie morskie i pas nadbrzeżny środkowego wybrzeża Rzeczypospolitej Polskiej.
Obecnie terytorialny zasięg kompetencji Urzędu Morskiego w Słupsku obejmuje odcinek wybrzeża morskiego w granicach powiatów: lęborskiego, słupskiego, sławieńskiego, koszalińskiego i kołobrzeskiego oraz akweny morza terytorialnego i polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego w granicach południków wyznaczających powyższy odcinek wybrzeża.
Urząd zarządza portami morskimi w : Port Dźwirzyno, Port Łeba, Port Rowy, Port Ustka, Port Kołobrzeg

Urząd zarządza przystaniami morskimi w miejscowościach: Chłopy, Dąbki, Jarosławiec, Unieście, Ustronie Morskie

Urząd administruje latarniami morskimi: Kołobrzeg, Gąski, Darłowo, Jarosławiec, Ustka, Czołpino

Urząd Morski w Słupsku formalnie powołano rozporządzeniem Ministra Żeglugi z dnia 15 maja 1951 roku jako Koszaliński Urząd Morski. Faktycznie urząd powołany został zarządzeniem Ministra Żeglugi nr 96 z dnia 22 maja 1954 roku w sprawie połączenia urzędów morskich z morskimi urzędami rybackimi. Zarządzenie ustaliło siedzibę Koszalińskiego Urzędu Morskiego na Słupsk. Zmiana ta podyktowana była prawdopodobnie faktem istnienia w Słupsku Morskiego Urzędu Rybackiego z zapleczem biurowym i fachowcami. Urząd rozpoczął działalność z dniem 1 lipca 1954 roku po przejęciu od Szczecińskiego Urzędu Morskiego wszystkich spraw należących do jego właściwości terytorialnej dla województwa koszalińskiego. Szereg zmian w organizacji i funkcjonowaniu terenowych organów władzy i administracji spowodowało wprowadzenie z dniem 1 czerwca 1975 roku nowego podziału administracyjnego państwa. Na podstawie Zarządzenia nr 75 Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 1 sierpnia 1975 roku dotychczasowa nazwa „Koszaliński Urząd Morski” zmieniona została na „Urząd Morski w Słupsku”.

Od 1995 roku w ramach Urzędu Morskiego w Słupsku działa Centrum Dyspozycyjno-Kontrolne Administracji Morskiej w Ustce. Jest to jeden z wydziałów Urzędu Morskiego w Słupsku a jednocześnie jedyna taka jednostka na całym polskim wybrzeżu mająca za zadanie koordynację działań kontrolnych wszystkich trzech polskich urzędów morskich.

Oferta

Siedziba główna Urzędu
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 847 42 56, 847 42 57,
fax.: (+48 59) 847 42 55.
e-mail: sekretariat@umsl.gov.pl

Pion techniczny
ul. Niemcewicza 15A,76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 848 19 90, 848 19 91,
fax.: (+48 59) 848 19 90 wew. 43.
e-mail: sekretariat-dt@umsl.gov.pl

Godziny pracy Urzędu
pon. - piąt. godz. 7.30-15.30

Oddział ds. dokumentów żeglarskich
pon. - piąt. godz. 8.00-14.00

Koordynator ds. mediów
tel.: (+48 59) 848 19 90 w.41,
tel. kom.: 784 125 312.
e-mail: awos@umsl.gov.pl

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 12.00 - 15.00 przy Al. Sienkiewicza 18 w Słupsku.

Kontakt do działów firmy

Inspektorat Monitorowania
Ruchu Morskiego
tel/fax. (59) 814 62 04
imrm-ustka@umsl.gov.pl

Słupsk Traffic Control
tel/fax. (059) 814 48 89
slupsk-traffic@umsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ustka
tel.(59) 814 45 33
vtsustka@umsl.gov.pl

Bosmanat Portu Darłowo
tel. (94) 340 68 40
vtsdarlowo@umsl.gov.pl

Bosmanat Portu Kołobrzeg
tel. (94) 352 27 99
vtskolobrzeg@umsl.gov.pl

Bosmanat Portu Łeba
tel. (59) 866 15 30
vtsleba@umsl.gov.pl

Opis dodatkowy

Dziękujemy za wysłane grafiki.