• <

Specjalne Nagrody Security Forum Szczecin przyznane

gm

24.10.2022 10:20 Źródło: Security Forum Szczecin
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Specjalne Nagrody Security Forum Szczecin przyznane

Partnerzy portalu

Specjalne Nagrody Security Forum Szczecin przyznane - GospodarkaMorska.pl
Fot. materiały prasowe Forum Security Szczecin

Jak chronić morską infrastrukturę krytyczną? Nowe zadania dla Marynarki Wojennej RP? W stolicy województwa zachodniopomorskiego odbyło się Security Forum Szczecin. Podczas imprezy przyznano specjalne nagrody.

Na Pomorzu Zachodnim znajduje kluczowa infrastruktura krytyczna związana z bezpieczeństwem energetycznym Polski. To m.in. świnoujski terminal LNG czy oddany niedawno do użytku gazociąg Baltic Pipe. Wkrótce powstanie także w Świnoujściu terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych. Jak chronić tego typu obiekty ? Na ten temat dyskutowali uczestnicy kolejnej ogólnopolskiej konferencji z cyklu Security Forum Szczecin, którą 20 października zorganizował think tank Nobilis Media.

Rola Pomorza Zachodniego w zapewnieniu bezpieczeństwa RP

Kluczowym elementem w zapewnieniu bezpieczeństwa tej cennej dla państwa infrastruktury będą zmiany legislacyjne pozwalające wpisać do zadań Marynarki Wojennej dodatkowe zadania związane z jej ochroną na Bałtyku. W ogólnopolskiej konferencji wzięło udział ponad 50 przedstawicieli: Ministerstwa Obrony Narodowej, 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, Politechniki Morskiej ze Szczecina, Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni, a także deweloperzy morskich farm wiatrowych.

– Pomorze Zachodnie jest miejscem na mapie Polski szczególnym z uwagi na rodzaj i ilość infrastruktury krytycznej, która się tutaj znajduje – podkreślił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. – Patrząc na to, co się działo z Nord Streamem, musimy być bardziej uważni, bardziej czujnie obserwować, jak sytuacja się rozwija. Pełna ochrona tego rodzaju infrastruktury jest niemożliwa, ale to nas nie zwalnia z obowiązku podejmowania wszystkich możliwych działań, środków, zabezpieczeń, które odstraszą tego agresora, wroga, terrorystę, ktokolwiek to będzie, kto chciałby zrobić szkodę tej infrastrukturze. Musimy pokazać, że działamy i traktujemy tę sprawę śmiertelnie poważnie, bo to jest kwestia naszego być albo nie być w kontekście suwerenności naszego kraju. – Dla mnie najważniejsza w sytuacji obecnego zagrożenia jest współpraca ze wszystkimi służbami, które odpowiadają za bezpieczeństwo – powiedział Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. Przedstawiciele Marynarki Wojennej RP przybliżyli rolę nowych niszczycieli min typu „Kormoran” w ochronie bałtyckich instalacji. Uczestnicy konferencji mieli okazję do zwiedzenia tego okrętu, który zacumował przy szczecińskim bulwarze Chrobrego.

Nagrody Security Forum Szczecin

W tym roku think tank Nobilis Media przyznał dwie specjalne nagrody – statuetki Security Forum Szczecin dla 8. Flotylli Obrony Wybrzeża ze Świnoujścia i Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Nagrody przyznawane są corocznie za działalność na rzecz obronności i bezpieczeństwa Polski. Nagrody wręczał wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podczas konferencji Security Forum  Szczecin poświęconej ochronie infrastruktury krytycznej i morskich farm wiatrowych.

Siły 8. FOW są dobrze wyszkolone, mobilne, stale obecne w obszarze Morza Bałtyckiego i Północnego w celu wsparcia działań zapewniających bezpieczeństwo państwa w okresie pokoju. Podstawowym zadaniem 8 FOW jest obrona i utrzymanie morskich linii komunikacyjnych państwa podczas kryzysu i wojny oraz niedopuszczenie do blokady morskiej kraju. 8 FOW przeznaczona jest do obrony interesów państwa na polskich obszarach morskich, morskiej obrony wybrzeża oraz udziału w lądowej obronie wybrzeża we współdziałaniu z innymi rodzajami sił zbrojnych. Ważnym zadaniem 8 FOW jest też likwidacja niewybuchów. Ostatnio grupa nurków minerów 13 Dywizjonu Trałowców z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża zneutralizowała niewybuchy o łącznej wadze blisko 3500 kg. Operacja neutralizacji groźnych pozostałości po II wojnie światowej znalezionych w Porcie Gdynia trwała od wtorku, 4 października. Takich działań na przestrzeni istnienia 8 FOW było oczywiście znacznie więcej. Ta specjalna nagroda to podziękowanie , w imieniu think tanku Nobilis Media i patrona honorowego Security Forum Szczecin Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, dowódcy 8 FOW komandorowi Włodzimierzowi Kułaginowi i całemu personelowi 8 FOW za służbę dla kraju oraz promowanie obronności i bezpieczeństwa kraju.

Centrum Doktryn i Szkolenia Sil Zbrojnych RP jest jednostką podległą bezpośrednio Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i zajmującą się, między innymi, standaryzacją sojuszniczą i narodową w obszarze operacyjnym (opracowywanie doktryn), a także poszukiwaniem nowych zdolności Sił Zbrojnych oraz koncepcji szkolenia wojsk. Zadania te ukierunkowane są na modernizację SZ RP oraz ich kompatybilność z armiami NATO. Centrum prowadzi wiele analiz związanych z rodzajem przyszłych konfliktów, sposobem prowadzenia działań w wojskowych operacjach wielodomenowych. Centrum jest think tankiem dla Sił Zbrojnych RP , współpracuje z wieloma NATO-wskimi instytucjami, uczelniami, innymi think tankami, jest laboratorium gromadzenia i wymiany informacji dotyczących obronności nie tylko w wojskowymi podmiotami. Działania te przyczyniają się do wzrosty bezpieczeństwa Polski i budowania nowoczesnych Sił Zbrojnych RP. W imieniu think tanku Nobilis Media i Sejmowej Komisji Obrony Narodowej składamy podziękowania za działalność na rzecz bezpieczeństwa Polski dyrektorowi Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych płk. dr. Andrzej Lisowi i całemu personelowi jednostki .

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.