• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Rusza "Ostrobok 2024". To największe ćwiczenie 3. Flotylli Okrętów

Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Rusza "Ostrobok 2024". To największe ćwiczenie 3. Flotylli Okrętów

Partnerzy portalu

Fot. Służby Prasowe 3. FO

W czwartek, 29 lutego, rozpoczęły się największe tegoroczne manewry sił 3. Flotylli Okrętów pk. "Ostrobok-24", które są częścią trwającego ćwiczenia narodowego z udziałem sił zbrojnych innych państw pk. "Dragon-24".

Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. "Ostrobok-24" jest sprawdzianem wyszkolenia sił Marynarki Wojennej w działaniach zabezpieczających interesy państwa na morzu. Jego głównym celem będzie doskonalenie umiejętności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych, którymi dostarczane są surowce i towary o znaczeniu strategicznym.

Równocześnie trwa największe ćwiczenie 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, pk. "Wargacz-24", które tak samo jak "Ostrobok-24" w tym roku jest częścią zarówno "Dragon-24" jak i "Steadfast Defender-24".

W ćwiczeniu wezmą udział siły okrętowe Gdyńskiego Dywizjonu Okrętów Bojowych w składzie: fregaty rakietowe - ORP Gen. K. Pułaski i ORP Gen. T. Kościuszko, małe okręty rakietowe - ORP Orkan i ORP Piorun, siły Dywizjonu Okrętów Wsparcia w składzie: okręt ratowniczy ORP Lech, zbiornikowiec ORP Bałtyk oraz holowniki, jak również okręt hydrograficzny ORP Arctowski z Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego MW. Współdziałać z polskimi siłami okrętowymi będzie także sojusznicza włoska fregata ITS Luigi Rizzo, biorąca udział w misji pk. "Brilliant Shield", chroniąc polskie wybrzeże jak i całą wschodnią flankę NATO.

Wsparcie siłom okrętowym z lądu zapewni m. in. Morska Jednostka Rakietowa, Komenda Portu Wojennego Gdynia, 43. Batalion Saperów, 9. Dywizjon Przeciwlotniczy oraz żołnierze 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Okręty gdyńskiej flotylli, przy współdziałaniu m. in. z sojusznicza fregatą Luigi Rizzo oraz jednostkami Morskiego Oddziału Straży Granicznej będą wykonywały szereg zadań na morzu.

Załogi okrętów prowadzą m. in. strzelania artyleryjskie do celów nawodnych, obronę przed atakami z powietrza oraz osłonę strategicznego transportu morskiego, jak również przećwiczą procedury reagowania na zagrożenia asymetryczne. Jednym z zadań będzie także, przy współdziałaniu z Brygadą Lotnictwa Marynarki Wojennej i Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa, prowadzenie akcji poszukiwawczo – ratowniczych na morzu.

Działania okrętów w morzu będą wspierały między innymi samoloty F-16 z 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego oraz statki powietrzne z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej tj. samoloty patrolowo-rozpoznawcze Bryza oraz śmigłowce - pokładowy SH-2G oraz ratownicze W-3WARM i Mi-14PŁ/R.

Podczas ćwiczenia "Ostrobok-24" marynarze będą doskonalili swoje umiejętności w prowadzeniu zaopatrywania okrętów w morzu oraz działaniach w przypadku użycia niebezpiecznych substancji chemicznych.

Ćwiczenie taktyczne z wojskami zakończy się 8 marca.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.