• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

8. FOW rozpoczyna "Wargacz 2024". To część ćwiczenia "Dragon 2024" i "Steadfast Defender 2024"

rk

29.02.2024 22:08 Źródło: Służby Prasowe 8. FOW
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo 8. FOW rozpoczyna "Wargacz 2024". To część ćwiczenia "Dragon 2024" i "Steadfast Defender 2024"

Partnerzy portalu

Fot. Służby Prasowe 8. FOW

Od 1 do 8 marca marynarze 8. Flotylli Obrony Wybrzeża biorą udział w ćwiczeniu "Wargacz 2024". To coroczne przedsięwzięcie szkoleniowe w tym roku jest częścią największych manewrów NATO od czasu Zimnej Wojny. Obok realizacji scenariuszy związanych ze zwalczaniem zagrożeń minowych i ataków wielodomenowych jednostki nawodne i lądowe świnoujskiej jednostki będą doskonalić procedury w zakresie ratownictwa.

Ćwiczenie "Wargacz 2024", realizowane w ramach "Dragon 2024" jest najważniejszym przedsięwzięciem szkoleniowym 8. FOW w tym roku, realizowanym w wymiarze narodowym. Jego istotą jest realizacja zadań przez wszystkie siły wchodzące w skład świnoujskiej flotylli w ramach przygotowania do udziału w połączonej operacji obronnej w warunkach kryzysu na terytorium RP. Wezmą w nim udział marynarze wszystkich jednostek 8FOW zarówno z dywizjonów okrętów jak i jednostek brzegowych. Każda z jednostek będzie realizowała zadania zgodnie z przygotowanym do tego celu obszernym scenariuszem.

Przez cały najbliższy tydzień na wodach Zatoki Pomorskiej, Bałtyku Środkowego oraz Zatoki Gdańskiej marynarze będą wykonywali szereg zadań bojowych realizując m.in. strzelania z artylerii okrętowej, zadania minowe i przeciwminowe, obronę przed atakami z powietrza, operacje transportu wojsk i techniki wojskowej, a także epizody uwzględniające ratownictwo morskie. Przećwiczone zostaną procedury reagowania na zagrożenia asymetryczne oraz elementy obrony przeciwawaryjnej, OPA – m.in. walka z pożarem czy udzielanie wzajemnej pomocy w usuwaniu uszkodzeń i awarii okrętowych. Na morze wyjdą między innymi okręty transportowo-minowe, trałowce, a także pomocnicze jednostki pływające. Wiele scenariuszy odbędzie się również na lądzie, gdzie intensywnie działać będą 8. Batalion Saperów i 8. Dywizjon Przeciwlotniczy zapewniając m.in. wsparcie inżynieryjne oraz przeciwlotnicze siłom 8.FOW. Zabezpieczeniem logistycznym przedsięwzięcia zajmie się Komenda Portu Wojennego Świnoujście.

 W ramach ćwiczenia zaplanowano wspólne epizody z siłami Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej oraz stacjonującą w Gdyni 3. Flotyllą Okrętów, która równolegle przeprowadzi własne manewry pk. "Ostrobok 2024". Obydwa przedsięwzięcia podsumowują rok szkoleniowy w największych związkach taktycznych Marynarki Wojennej. Obok tego 8. FOW współdziała z jednostkami lądowymi Wojska Polskiego i sojuszniczymi.

***

8. Flotylla Obrony Wybrzeża w Świnoujściu jest związkiem taktycznym, którego głównym zadaniem jest obrona polskich obszarów morskich, utrzymanie reżimu operacyjnego w przybrzeżnej strefie obrony oraz udział w obronie wybrzeża morskiego. W swoich strukturach skupia wszystkie siły szeroko rozumianej wojny minowej Marynarki Wojennej RP. Siły okrętowe 8 FOW stacjonują w Porcie Wojennym w Świnoujściu i Gdyni.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.