• <
premium

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-601 Gdańsk, mjr. H. Sucharskiego 71
  • Telefon: 58 737 63 40
  • Fax: 58 737 67 64
  • E-mail: wg@pspflorian.pl

Udostępnij

Strona główna Katalog firm Portowa Straż Pożarna FLORIAN SP. z o.o. Autoryzowany Serwis Sprzętu Przeciwpożarowego

Portowa Straż Pożarna FLORIAN jest jednostką ochrony przeciwpożarowej. W skład jej wchodzi Autoryzowany Serwis Sprzętu Przeciwpożarowego, który posiada system zarządzania ISO ISO 9001:2015, oraz liczne certyfikaty i świadectwa uznania towarzystw kwalifikacyjnych i urzędów branży morskiej.
Z wysokiej jakości naszych usług korzystają zarówno firmy jak i osoby prywatne. Posiadamy zgrany i doświadczony zespół profesjonalistów, którzy swoją pracę wykonują z pasją. Nasz Autoryzowany Serwis zabezpiecza obiekty lądowe oraz morskie (w tym statki). Jesteśmy gotowi pomóc Państwu w celu doboru właściwej ilości i rodzaju podręcznego sprzętu gaśniczego oraz oznakowań dla zabezpieczenia posiadanych obiektów i pomieszczeń.
Zaufały nam największe zakłady branży morskiej (i nie tylko) Trójmiasta:
- ZMPG S.A.
- Port Gdański Eksploatacja
- PPS Port Północny
- Naftoport
- LOTOS Petrobaltic
- Energa Operator
- DCT Gdańsk
- Alu International SHIPYARD
- Marine Projects Ltd.
- Port Service
- oraz wiele innych firm z Pomorza.
Zapraszamy na stronę Autoryzowanego Serwisu Sprzętu Przeciwpożarowego: http://wg.pspflorian.pl

Oferta

SERWIS LĄDOWY

Oferujemy kompleksową obsługę obiektów pod względem przeglądów wszelkiego rodzaju sprzętu przeciwpożarowego oraz instalacji związanych z ochrona życia oraz mienia. Prowadzimy sprzedaż nowego sprzętu ppoż. w bardzo atrakcyjnych cenach.
Wykonujemy, między innymi takie usługi jak:
- przeglądy techniczne, konserwację, naprawę gaśnic oraz agregatów,
- przeglądy oraz badanie ciśnienia i wydajności wody hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
- przeprowadzenie prób ciśnieniowych węży,
- przeglądy systemów sygnalizacji pożaru (SAP, SSP),
- przeglądy instalacji oddymiania oraz wentylacji pożarowej,
- przeglądy pompowni ppoż.,
- przeglądy oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego,
- przeglądy instalacji detekcji gazów m.in. w halach garażowych, kotłowniach oraz innych pomieszczeniach,
- przeglądy drzwi, bram oraz innych zamknięć ppoż.,
- przeglądy wyłączników przeciwpożarowych,
- przeglądy dźwiękowych systemów ostrzegawczych
- przeglądy stałych instalacji gaśniczych takich jak;
• • systemy gaszenia gazem w tym także instalacje zawierające F-GAZY,
• • systemy gaszenia pianą, oraz mgłą wodną (w tym analiza przydatności środków pianotwórczych),
• • systemy tryskaczowe, zraszaczowe,
- przeprowadzanie próbnych ewakuacji budynków,
- legalizacje zbiorników ciśnieniowych pod nadzorem UDT, TDT, WDT,
- przeglądy aparatów oddechowych, ucieczkowych,
- przeprowadzanie szkoleń z zakresu praktycznego użycia gaśnic,
- wykonywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
- oraz wszystko co jest związane z ochroną przeciwpożarową.
Posiadamy własne urządzenie do przetaczania dwutlenku węgla, załadunku proszku oraz nowoczesną linię technologiczną do malowania zbiorników na sucho.

Posiadamy autoryzację największych producentów sprzętu przeciwpożarowego tj.:
- KZWM Ogniochron (Katowickie Zakłady Wyrobów Metalowych),
- GZWM (Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych),
- GLORIA.

SERWIS MORSKI

Oferujemy kompleksową obsługę jednostek pływających pod względem przeglądów instalacji przeciwpożarowych. Serwisujemy także sprzęt chroniący drogi oddechowe oraz wykonujemy niezbędne analizy środków gaśniczych pod względem ich przydatności. Zaopatrujemy statki w nowy sprzęt związany z ochroną przeciwpożarową.
Wykonujemy, między innymi takie usługi jak:
- przeglądy techniczne, konserwację, naprawę gaśnic oraz agregatów,
- przeglądy instalacji wodno-hydrantowych wraz z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych węży,
- przeglądy systemów wykrywczych dymu oraz pożaru,
- przeglądy stałych instalacji gaśniczych takich jak;
• • systemy gaszenia gazem,
• • systemy gaszenia wodą, pianą, oraz mgłą wodną (w tym działka),
• • systemy tryskaczowe, zraszaczowe, kurtyny wodne,
• • systemy gaszenia proszkiem,
- analiza środków gaśniczych (piana, proszek),
- legalizacje zbiorników ciśnieniowych,
- przeglądy aparatów oddechowych oraz ucieczkowych EEBD,
- przeglądy kompresorów,
- analizy czystości powietrza,
- przeglądy ubrań - ratunkowych, strażackich, gazoszczelnych, chemio odpornych,
- przeglądy kamizelek ratunkowych,
- przeglądy respiratorów,
- przeglądy detektorów gazowych,
- pomiary stężenia gazów eksplozymetrem.
- oraz wszystko co jest związane z ochroną przeciwpożarową na jednostkach pływających.

Posiadamy Świadectwa Uznania Towarzystw Klasyfikacyjnych takich jak:
- PRS,
- Lloyd's Register,
- ABS,
- DNV GL.
- oraz Świadectwo Uznania Urzędu Morskiego w Gdyni.

Więcej na stronie: http://wg.pspflorian.pl

Kontakt do działów firmy

Autoryzowany Serwis Sprzętu Przeciwpożarowego
ul. mjr. Henryka Sucharskiego 71
80-601 Gdańsk
tel.: 58 737 63 40
fax.: 58 737 67 64
e-mail: wg@pspflorian.pl
Czynny: poniedziałek - piątek: 07.00 - 15.00

Filmy

  • Od 1 lipca 2021 roku Portowa Straż Pożarna Florian realizować będzie ochronę przeciwpożarową na akwenach o łącznej powierzchni 13.5 tysiąca hektarów. 

  • Portowa Straż Pożarna Florian

  • Portowa Straż Pożarna Florian - szkolenie na poligonie

  • "GD 112": Powitanie Nowej Scanii GCBA 5/32 w Portowej Straży Pożarnej FLORIAN w Gdańsku!

Zdjęcia

Opis dodatkowy

Autoryzowany, Serwis, Sprzętu, Przeciwpożarowego, Portowa, Straż, Pożarna, FLORIAN, Gdańsk, gaśnica, tryskacze, śniegowa, pianowa, proszkowa, płynowa, działko, agregat, serwis lądowy, serwis morski, CO2, dwutlenek, węgla, Urząd Morski, UDT, KZWM Ogniochron, Lloyd's Register, PRS, GZWM, GLORIA, DNV GL, BIATECH, ABS

Dziękujemy za wysłane grafiki.