• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Morskie Lato podchorążych AMW [foto]

29.06.2020 15:30 Źródło: AMW

Partnerzy portalu

Morskie Lato podchorążych AMW [foto] - GospodarkaMorska.pl
fot. Krzysztof Miłosz

Najbliższe miesiące podchorążowie dwóch najmłodszych roczników spędzą pod żaglami ORP „Iskra”. W poniedziałek 29 czerwca okręt wyszedł z portu w Gdyni. Na jego pokładzie znajduje się 29 studentów wojskowych pierwszego roku nawigacji odbywających swoją pierwszą z praktyk morskich - praktykę marynarską. Pod koniec lipca zmienią ich koleżanki i koledzy z II roku studiów, którzy z kolei odbędą praktykę specjalistyczną nawigacyjno-astronomiczną. Powrót okrętu do Portu Wojennego Gdynia przewidywany jest na drugą połowę września.

Tegoroczna praktyka na ORP „Iskra” odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym udział wezmą najmłodsi studenci wojskowi, dla których to pierwszy tak długi rejs. Okręt poruszał się będzie w akwenie Morza Bałtyckiego i odwiedzi kilka polskich portów. Podchorążych czekają wielogodzinne zajęcia wynikające z programu praktyki. Przed nimi nauka podstaw rzemiosła marynarskiego. Muszą poznać organizację życia na okręcie, nauczyć się przepisów, zasad poruszania się na pokładzie, obsługi takielunku żaglowca, będą trzymali wachty morskie i służby. To nie wszystko. Program praktyki przewiduje jeszcze takie zagadnienia jak: wiedza okrętowa i znajomość okrętu. Innymi słowy będą musieli sobie przyswoić także omasztowanie, olinowanie, ożaglowanie (w tym ich specyficzne nazewnictwo), rozmieszczenie pomieszczeń oraz sprzętu ppoż. i obrony przeciwawaryjnej okrętu. Innym wymaganym elementem praktyki marynarskiej jest opanowanie posługiwania się indywidualnymi i zbiorowymi środkami ratunkowymi. Oczywiście podchorążowie, jako integralna część załogi okrętu, będą także uczestniczyć we wszystkich alarmach i ćwiczeniach ogólnookrętowych. To początek ich morskiej drogi, którą za kilka lat zwieńczy promocja oficerska i stopień podporucznika marynarki wojennej.

Pod koniec lipca nastąpi wymiana podchorążych i rozpocznie się drugi etap rejsu. Zaokrętowanych zostanie 26 podchorążych II roku studiów na kierunku nawigacja oraz 2 podchorążych IV roku, którzy swoją praktykę odbędą w charakterze instruktorów wspierających kadrę dydaktyczną Katedry Nawigacji i Hydrografii Morskiej Akademii Marynarki Wojennej. Ten etap rejsu to już wyższy stopień wtajemniczenia, a mianowicie praktyka nawigacyjno-astronomiczna. Pierwotnie planowana trasa wiodła na otwarty Atlantyk i Morze Śródziemne z wejściem do kilku tamtejszych portów. Z wiadomych przyczyn została ona radykalnie zmodyfikowana i przewiduje opłynięcie Bałtyku oraz wyjście na Morze Północne. Tym samym okręt dwukrotnie przejdzie przez niezwykle atrakcyjny pod względem nawigacyjnym rejon Cieśnin Bałtyckich. Odwiedzając Szczecin i Świnoujście podchorążowie zapoznają się z locją toru wodnego łączącego te dwa porty. Załoga szkolna doskonalić będzie praktyczne wykorzystanie umiejętności nabytych w murach uczelni. Zapoznają się z warunkami nawigacyjno-hydrograficznymi i hydrologiczno-meteorologicznymi panującymi w akwenach objętych planem rejsu i będą pogłębiać wiedzę m.in. z zakresu nawigacji, astronawigacji, radionawigacji, hydrometeorologii oraz z obsługi urządzeń i systemów nawigacyjnych. Osiągnięcia podchorążych ocenione zostaną przez kadrę dydaktyczną Akademii oraz oficerów wachtowych ORP „Iskra”. Jedną z umiejętności, którą podchorążowie nabyli w ławach szkolnych, jest określanie pozycji okrętu za pomocą pomiarów wysokości ciał niebieskich. Jeśli pogoda dopisze będą mogli zweryfikować tę wiedzę w praktyce.

W programie studiów Akademii Marynarki Wojennej każdy rok kończy się praktykami. Jeszcze zanim rozpoczną się studia przyszli podchorążowie przechodzą szkolenie „unitarne”, podczas którego uczą się regulaminów, musztry, zasad bezpieczeństwa, posługiwania się bronią i sprzętem wojskowym oraz uczestniczą w swym pierwszym rejsie na okręcie – tzw. rejsie kandydackim. Kolejny etap praktyk to szkolenie marynarskie obejmujące podstawowe zasady służby na okręcie. Z upływem czasu dochodzą bardziej skomplikowane sprawdziany z nawigacji, siłowni okrętowych, eksploatacji urządzeń i systemów, manewrowania okrętem, wykorzystania uzbrojenia, systemów dowodzenia i łączności. Ostatni etap, to praktyki dowódcze przygotowujące podchorążych do objęcia przyszłych pierwszych stanowisk służbowych.

ORP Iskra jest okrętem szkolnym Marynarki Wojennej RP. To trzymasztowa barkentyna. Fokmaszt posiada ożaglowanie rejowe, grotmaszt – gaflowe, a bezanmaszt – bermudzkie. Okręt został skonstruowany i wybudowany w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Jego konstruktorem jest mgr inż. Zygmunt Choreń. Stępka okrętu została położona 11 listopada 1981r. Wodowanie odbyło się 6 marca 1982r. Ceremonii Chrztu dokonała Barbara Zielińska. W kwietniu 1995 roku okręt rozpoczął swój 300 dniowy rejs dookoła świata, zabierając I rocznik podchorążych kierunku nawigacja. Tym samym stał się pierwszym okrętem polskiej Marynarki Wojennej , który opłynął kulę ziemską. Ówczesnym dowódcą był kmdr por. Czesław Dyrcz, późniejszy Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej.

fot. Krzysztof Miłosz

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.