• <

Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2024 po raz dziewiąty

27.05.2024 16:21 Źródło: Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2024
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2024 po raz dziewiąty

Partnerzy portalu

Fot. FBM

FBM to jedna z najstarszych w kraju konferencji poświęconych wyzwaniom jakie niesie ze sobą szeroko rozumiane bezpieczeństwo morskie RP. Odbędzie się 20 czerwca w Warszawie. Organizatorami wydarzenia są Akademia Marynarki Wojennej i Zarząd Targów Warszawskich S.A.

Patronat honorowy przyjęli: Ministerstwo Obrony Narodowej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Sejmowa Komisja Obrony Narodowej, oraz Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Ochrona i obrona wybrzeża, granicy morskiej państwa w tym przestrzeni powietrznej, ochrona morskiej infrastruktury krytycznej, portów i kotwicowisk, szlaków handlowych
i komunikacyjnych jest kluczowym elementem bezpieczeństwa morskiego państwa.

Programy:  fregat "Miecznik", okrętów podwodnych "Orka", niszczycieli „Kormoran” i okrętów rozpoznania radioelektronicznego "Delfin", a także wielozadaniowe śmigłowce morskie, systemy walki elektronicznej i radioelektronicznej, rosnące znaczenie morskich systemów bezzałogowych to niektóre z kluczowych inwestycji i programów modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP.

W programie Forum zaplanowano m.in.:

1. Wystąpienia przedstawicieli armii, kierownictwa administracji państwowej, przemysłu obronnego.
2. Dialog Ambasadorów: „Polityka bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego i Morza Północnego”
3. Prezentacje rozwiązań przemysłowych z Polski i zagranicy
4. Duńskie doświadczenia w procesie modernizacji floty wojennej

Dyrektor Naval Team Denmark kadm. rez. Nils Wang  podzieli się duńskimi doświadczeniami w zakresie modernizacji floty wojennej a także odniesie się do współpracy przemysłowej między firmami polskimi i duńskimi.

Podczas Forum, na dedykowanym stoisku, będą obecni także członkowie Naval Team Demnark, przedstawiciele m.in. firm: Terma A/S, OSK-Design A/S, MAN-ES A/S, Wärtsila ANCS, SH Defence

Najważniejsze zagadnienia na tegorocznym Forum to:

1. „Siły morskie w polityce morskiej państwa”
7 lat „Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego RP” a polityka morska państwa, miejsce Marynarki Wojennej RP.
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa morskiego RP.
Przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO a zdolności obronne na Bałtyku.
Kooperacja przemysłów zbrojeniowych państw akwenu Morza Bałtyckiego i Morza Północnego

2. „Przemysł obronny a proces modernizacji sił morskich RP”
Inwestycje i programy modernizacyjne Marynarki Wojennej RP.
Programy „MIECZNIK”, „ORKA” „DELFIN”, „KORMORAN” – stan obecny i perspektywy.
Czego marynarka wojenna oczekuje od przemysłu vs. jak przemysł może zrealizować te oczekiwania.
Wielozadaniowe śmigłowce morskie. Zaawansowane technologie i bezpieczeństwo.
Systemy walki elektronicznej i radioelektronicznej.
Rosnąca rola systemów bezzałogowych w domenie morskiej
Programy modernizacyjne Straży Granicznej i Morskiej Służby SAR a ochrona morskiej granicy państwowej, w tym przestrzeni powietrznej.
Kierunki działań Polski i krajów regionu w celu zapewnienia bezpieczeństwa morskiego.
Główne kierunki i modele współpracy z zagranicą. Potencjał kooperacyjny polskiego przemysłu obronnego.

3. „Strategiczne znaczenie morskiej infrastruktury krytycznej”
Tworzenie morskiej świadomości sytuacyjnej na Bałtyku.
Porty jako ogniwa systemu infrastruktury krytycznej.
Bezpieczeństwo morskiej infrastruktury energetycznej - instalacji naftowych i gazowych, rafinerii, magazynów paliw, morskich farm wiatrowych, a także sieci dystrybucyjnych i przesyłowych.
Narodowy System Informacji Satelitarnej (NSIS) / program pilotażowy – zastosowanie w ochronie infrastruktury krytycznej.
Zagrożenia i przeciwdziałanie bezzałogowym statkom powietrznym w ochronie morskiej infrastruktury krytycznej.
Wyzwania w zakresie cyberbezpieczeństwa Morskiej Infrastruktury Krytycznej - rozwój technologii cyfrowych i ich zastosowanie w ochronie MIK.


Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.