• <
premium

Dane kontaktowe

  • Adres: 81-341 Gdynia, Wendy 15
  • Telefon: 502839113
  • E-mail: biuro@balticdivingsolutions.pl

Udostępnij

Nasza firma zajmuje się wykonywaniem prac podwodnych. Nasz zespół posiada unikalne doświadczenie w podwodnych projektach realizowanych na terenie Polski, Europy, Afryki Zachodniej, Morza Kaspijskiego i Bliskiego Wschodu.

Wyspecjalizowaliśmy się dzięki kursom w TWI UK w inspekcjach podwodnych uzyskując kwalifikacje inspektora podwodnego jednostek, instalacji stalowych i betonowych w standardzie CSWIP U3.1 i U.3.2 uznawanym za wiodący przez międzynarodowe towarzystwa kwalifikacyjne. Jesteśmy w stanie samodzielnie przeprowadzić inspekcję państwa instalacji, ale także dokonać odbioru projektu lub inspekcję wykonania poszczególnych etapów przez firmy nurkowe.

Świadczymy usługi w zakresie nadzoru projektowego w pracach podwodnych - nasi specjaliści mogą audytować firmy nurkowe na zlecenie inwestora w zakresie zgodności sprzętu nurkowego, technologii prac podwodnych z polskim ustawodastwem oraz efektywności pracy zatrudnionych przez państwa organizatorów prac podwodnych. Fachowy nadzór z reguły przyśpiesza inwestycję i podnosi jakość wykonanej pracy przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dosponujemy skonteneryzowanym wysokomobilnym systemem nurkowym MDS-1, który stanowi bazę prac podwodnych dla zespołu nurkowego wykonaną w standardzie IMCA, którą można umieścić na statku, barce lub instalacji lub używać jako przyczepy holowanej za samochodem w przypadku projektów śródlądowych.

Spełniamy wszystkie wymagania ustawy o wykonywaniu prac podwodnych, posiadamy wymagany przez nią certyfikat zarządzania bezpieczeństwem i higieną prac podwonych PN-EN 18001 a także certyfikat zarządzania systemem jakości ISO 9001.

Inspekcyjne prace podwodne w oparciu o certyfikaty CSWIP. Odbiory i konsultacje prac podwodnych. Nadzór projektory w pracach podwodnych. Ekipa nurkowa posiada certyfikaty polskie Ministerstwa Infrastruktury oraz certyfikaty międzynarodowe IMCA. Na wyposażeniu firmy znajduje się innowacyjny mobilny system nurkowy MDS-1 pozwalający prowadzić prace podwodne w każdym miejscu Europy (zgodność z wymogami HSE i IMCA). Firma posiada certyfikaty ISO 9001 oraz PN-EN 18001 w wykonywaniu prac podwodnych, nadzorze projektowym i doradztwie, sprzedaży i wynajmie sprzętu.

Oferta

PRACE PODWODNE
Nasza firma posiada wiedzę, zasoby i personel z doświadczeniem oraz kwalifikacjami w prawie każdej dziedzinie prac podwodnych. Nasz personel posiada wszystkie polskie uprawnienia określone w ustawie o wykonywaniu prac podwodnych, łącznie z najwyższymi kwalifikacjami Kierownika Prac Podwodnych I Klasy oraz Nurka Saturowanego. Dysponujemy także pełną ekipę nurkową posiadającą międzynarodowe kwalifikacje nurkowe zdobyte w trakcie zagraniczynych szkoleń w systemie HSE oraz IMCA, pozwalające pracować im w prawie każdym miejscu na świecie. Nasza firma posiada wymagany ustawą certyfikat zarządzania bezpieczeństwem pracy PN-EN 18001 w wykonywaniu prac podwodnych ponadto posiada certyfikat jakości ISO 9001:2008 w pracach podwodnych.

INSPEKCJE PODWODNE
PODWODNE BADANIA NIENISZCZĄCE NDT
Specjalizujemy się w inspekcjach podwodnych. Inspekcje przez nas wykonywane oparte są o międzynarodowe certyfikaty nurka inspektora - CSWIP U 3.1 oraz CSWIP U 3.2 Diving Inspector. Są to kwalifikacje inspekcyjne konstrukcji stalowych oraz betonowych uznane przez towarzystwa kwalifikacyjne w całej Europie. Pozwalają one prowadzić przeglądy konstrukcji i instalacji hydrotechnicznych w oparciu o międzynarodową metodologię prowadzenia inspekcji. Kwalifikacje te uprawniają także do prowadzenia podwodnych badań nieniszczących NDT w zakresie MPI, UT, EC, ACFM, CP i podobnych.

NADZÓR PROJEKTOWY W PRACACH PODWODNYCH
ODBIORY I AUDYTY PRAC PODWODNYCH

Nasza firma jako jedyna na rynku uzyskała certyfikat jakości ISO 9001:2008 w zakresie nadzoru projektowego prac podwodnych. Występujemy tutaj jako przedstawiciel i doradca inwestora nadzorując prace podwodne na różnych etapach. Dysponujemy kadrą merytoryczną potrafiąca zaudytować sprzęt podwykonawcy oraz procedury przed rozpoczęciem prac lub na etapie przetargu na okoliczność bardzo szczegółowych wymagań narzuconych przez ustawę o wykonywaniu prac podwodnych oraz akty wykonawcze. Jesteśmy w stanie przeprowadzić audyt projektu lub wystąpić w projekcie jako przedstawiciel zlecającego, co z reguły prowadzi do dużo sprawniejszego prowadzenia prac oraz na bieżąco zapobiega otrzymaniu wadliwej usługi. Zajmujemy się również odbiorami prac podwodnych oraz sprawdzenia zgodności ich wykonania z zamówieniem.

PRZEGLĄD (ATEST) CZYSTOŚCI DNA
Prowadzimy badania czystości dna wydając protokół przeglądu oraz atest wymagany przepisami budowlanymi. Sporządzamy dosumentację opisową oraz wideo stanu zastanego podczas prac hydrotechnicznych.

PODWODNE PRACE BUDOWLNANE
Nasza firma może zająć się częścią podwodną kompleksowych prac budowlanych. Mamy doświadczenie w pracach typowych jak umacnienie dna, betonowanie, cięcie ultratermiczne czy spawanie pod wodą ale jesteśmy otwarci na specyfikę Państwa projektu. Nasz zespół pomoże przygotować oraz wdroży plan pracy zgodny z oczekiwaniami inwestora.

MORSKA I ŚRÓDLĄDOWA ENERGETYKA ODNAWIALNA
Nasz personel posiada doświadczenie z prac podwodnych realizowanych na instalacjach morskich związanych z energetyką. Doświadczenie zdobyte podczas prac na pełnomorskich fermach wiatraków w Danii i Niemczech, przy serwisowaniu generatora pływowego na Orkadach oraz generatora przetwarzającego falowanie na energię na Szetlandach daje nam umiejętności pomagające sprawnie przeprowadzić projekt nurkowy w tym sektorze, zarówno na etapie projektowym, jak i wykonawstwa.

Filmy

Baltic Diving Solutions wreck cleanup diving operation in Polish sector of Baltic Sea


Do pobrania

Opis dodatkowy

Inspekcyjne prace podwodne w oparciu o certyfikaty CSWIP. Odbiory i konsultacje prac podwodnych. Nadzór projektory w pracach podwodnych. Ekipa nurkowa posiada certyfikaty polskie Ministerstwa Infrastruktury oraz certyfikaty międzynarodowe IMCA. Na wyposażeniu firmy znajduje się innowacyjny mobilny system nurkowy MDS-1 pozwalający prowadzić prace podwodne w każdym miejscu Europy (zgodność z wymogami HSE i IMCA). Firma posiada certyfikaty ISO 9001 oraz PN-EN 18001 w wykonywaniu prac podwodnych, nadzorze projektowym i doradztwie, spawanie podwodne, prace podwodne na śródlądziu, prace podwodne dla sektora offshore, podwodne napinanie trzonów śrub, powierzchniowe napinanie trzonów śrub, podwodne badania nieniszczące NDT, powierzchniowe badania nieniszczące NDT, prace hydrotechniczne, betonowanie podwodne, cięcie ultratermiczne, prace w oczyszczalni ścieków, montaż rurociągów podwodnych, Inspekcyjne prace podwodne w oparciu o certyfikaty CSWIP, Odbiory i konsultacje prac podwo

Dziękujemy za wysłane grafiki.