• <

Wynik wyszukiwania - "płatność" - Wiadomości

Czarter na czas – naruszenie obowiązku płatności „hire”

W tradycyjnym systemie common law, terminowa płatność „hire” (opłaty czarterowej), jakkolwiek należąca do kluczowych obowiązków czarterującego, nie stanowi warunku istotnego umowy czarteru na czas.
08.04.2024

Badanie: w minionym roku zaległości w transporcie wzrosły o niemal jedną piątą

Zaległości w transporcie wzrosły w minionym roku o niemal jedną piątą, a w handlu o 8 proc. Na koniec ub.r. przeterminowane zobowiązania 319 tys. przedsiębiorstw wobec kontrahentów i banków wyniosły ponad 41,8 mld zł – wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK.
20.03.2024

Dziś do Gdańska przybył patrolowiec SG-301. W tle kontrowersje wokół płatności za jego budowę

Po zakończeniu prób morskich z Francji przybyła do Polski nowa jednostka dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Obecnie znajduje się ona przy nabrzeżu nieopodal Kanału Portowego, a w ciągu najbliższych tygodni nastąpi jej oficjalne przekazanie zamawiającemu i wcielenie do służby. Choć to ważny moment dla formacji oraz polskiej branży okrętowej, okazuje się, że nie brakuje tu problemów związanych z całym przedsięwzięciem.
05.09.2023

Czarter na czas – hire (opłata czarterowa)

W ramach podstawowych obowiązków umowy czarteru na czas („time charterparty”) armator („owner”) zobowiązuje się oddać czarterującemu („charterer”) do dysponowania statek na oznaczony czas a czarterujący do zapłaty wynagrodzenia za korzystanie ze statku w formie opłaty czarterowej („hire”).
28.12.2022

Czarter na czas – „payment in advance”

Obok standardowego zapisu ,,payment in cash”, systemowym zapisem formularzy czarterowych jest klauzula przewidująca, iż ustalony umownie hire będzie płacony w miesięcznych lub piętnastodniowych interwałach „z góry”.
14.11.2022

Dziękujemy za wysłane grafiki.