• <

Powołano nowy zarząd i nowego prezesa PGZ

08.04.2021 23:40 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Powołano nowy zarząd i nowego prezesa PGZ - GospodarkaMorska.pl
Sebastian Chwałek - nowy prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Fot. MON

8 kwietnia rada nadzorcza Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. powołała nowy zarząd spółki. To wynik zakończenia postępowania kwalifikacyjnego ogłoszonego 30 marca bieżącego roku.

Jak wynika z jeszcze nieoficjalnych informacji, nowym prezesem zarządu PGZ został Sebastian Chwałek. Z kolei na stanowiska wiceprezesów nominowano Bogdana Borkowskiego oraz Paweła Olejnika. Zmiany wynikały między innymi z rezygnacji Andrzeja Kensboka, która miała miejsce 24 marca bieżącego roku. W ostatnich latach to kolejna zmiana zarządu PGZ S.A.

Sebastian Chwałek ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2005–2015 kierował Zespołem Legislacji i Analiz w Biurze Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Był radcą prezesa Rady Ministrów (2007) i kierował Departamentem Spraw Parlamentarnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 18 listopada 2015 powołano go na podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 10 maja 2017 powołano go na sekretarza stanu w MSWiA i pełnomocnika Rządu ds. Repatriacji. W styczniu 2018 został odwołany z obu stanowisk i powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. W październiku tego samego roku odszedł z rządu i został wiceprezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W styczniu 2020 powrócił na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Bogdan Borkowski ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1994-1998 był radnym w Kielcach. Przez kilka miesięcy, od roku 1997 do roku 1998 sprawował urząd prezydenta tego miasta. W latach 1999-2000 pełnił funkcję doradcy do spraw prawnych w warszawskiej firmie energetycznej Stoen. W roku 2007 był przewodniczącym Rady Nadzorczej Bumaru. W roku 2009 został zastępcą przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Radia. W roku 2016 został dyrektorem biura prawnego Telewizji Polskiej. W roku 2018 wszedł do rady nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W tym samym roku został prezesem zarządu firmy deweloperskiej Waryński S.A. Grupa Holdingowa. W marcu 2021 został delegowany przez radę nadzorczą PGZ do zarządu koncernu jako pełniący obowiązki jego prezesa.

Paweł Olejnik dotychczas był pełnomocnikiem Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw utworzenia Agencji Uzbrojenia.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.