• <
premium

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Dane kontaktowe

  • Adres: Warszawa, ul.Wołoska 7
  • Telefon: (+48 22) 46-03-600
  • E-mail: sekretariatprezesa@arp.com.pl

Udostępnij

ARP S.A. została powołana do życia w formie spółki prawa handlowego pod firmą Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Właścicielem wszystkich akcji ARP S.A. jest Skarb Państwa, a prawa głosu na walnym zgromadzeniu wykonuje Minister Skarbu Państwa.Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest specyficzną organizacją: wykonuje zadania wynikające z funkcji agendy rządowej oraz prowadzi czysto komercyjną działalność jako spółka prawa handlowego.


Wnioski z kilkuletnich doświadczeń członkostwa Polski w Unii Europejskiej wskazują na nowe wyzwania, z jakimi w najbliższych latach przyjdzie się zmierzyć Agencji. „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013” (Narodowa Strategia Spójności) oraz „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015” stwarzają przed ARP S.A. kolejne możliwości aktywnego uczestnictwa w rozwoju polskiej gospodarki.


Wspierając efektywnie procesy restrukturyzacyjne Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest zdeterminowana do podjęcia się także funkcji stymulatora procesów innowacyjnych w polskiej gospodarce.

Filmy


Opis dodatkowy

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., ARP

Dziękujemy za wysłane grafiki.