• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Święto Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego. Gdyńska jednostka obchodzi 22 rocznicę istnienia

04.04.2024 13:07 Źródło: Służby Prasowe COM-DKM
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Święto Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego. Gdyńska jednostka obchodzi 22 rocznicę istnienia

Partnerzy portalu

Fot. Służby Prasowe COM-DKM

Jednostka odpowiadająca za dowodzenie wydzielonymi komponentami sił morskich i stacjonująca w Gdyni obchodziła 2 kwietnia swoje święto. Z tej okazji odbyła się uroczysta zbiórka jednostki, na której odczytano postanowienie, decyzję oraz rozkazy o wyróżnieniach przyznanych przez prezydenta, Ministra Obrony Narodowej, dowódcę Operacyjnego RSZ oraz dowódcę COM-DKM.

Wydarzenie zostało ustanowione zgodnie z decyzją 117/MON Ministra Obrony Narodowej z 13 czerwca 2017. W Centrum Operacji Morskich – Dowództwie Komponentu Morskiego odbyły się uroczyste obchody, w tym zbiórka kadry. Wyróżnienia, nagrody, awanse i mianowania na stanowiska służbowe wręczył zastępca dowódcy COM-DKM kadm. Wojciech Sowa.

Historia jednostki rozpoczęła się 1 lipca 2002 roku w związku z koniecznością dostosowania struktur systemu dowodzenia Sił Zbrojnych RP do standardów i wymagań NATO. Nowa jednostka, jeszcze pod nazwą Centrum Operacji Morskich, miała zajmować się dowodzeniem siłami morskimi w czasie kryzysu i wojny powstała z połączenia istniejącego Stanowiska Dowodzenia Marynarki Wojennej wzmocnionego wydzielonymi strukturami sztabu i logistyki. W ciągu dwóch lat funkcjonowania zadania COM były rozszerzane i zmieniane, co w efekcie doprowadziło do gruntowniej restrukturyzacji, która miała miejsce w lipcu 2004 roku. Na lipiec 2004 datuje się również osiągnięcie gotowości operacyjnej jednostki, czyli przejęcie pełnego dowodzenia siłami Marynarki Wojennej. Przez kolejnych 9 lat Centrum Operacji Morskich funkcjonowało w strukturach złożonych z dowództwa, pionów funkcyjnych planowania operacji i działań bieżących oraz sztabu. Kolejną restrukturyzację jednostki przeprowadzono 1 lipca 2013 roku rozbudowując jej struktury o nowe komórki wewnętrzne, w tym między innymi pion rozpoznawczy. Wtedy też zmieniła się nazwa jednostki na Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego. W 2014 roku weszła w życie reforma systemu dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP, w wyniku której w miejsce dotychczasowych Dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych utworzono Dowództwo Generalne RSZ oraz Dowództwo Operacyjne RSZ. W wyniku tej reformy ponownemu przeformowaniu poddano także COM - DKM. Zmieniła się też podległość jednostki. Od 1 stycznia 2014 roku Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego podlega bezpośrednio Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.

Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego jako jednostka szczebla taktycznego przeznaczona jest do dowodzenia wydzielonymi siłami Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych oraz Sił Powietrznych przewidzianymi do prowadzenia działań na kierunku morskim w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

COM – DKM dowodzi wydzielonymi siłami MW na morzu, w powietrzu i na lądzie w czasie wykonywania przez nie zadań, jak również koordynuje bieżącą działalność sił podległych Dowództwu Generalnemu RSZ oraz Dowództwu Operacyjnemu RSZ realizujących zadania w strefie odpowiedzialności Dowódcy COM - DKM. Centrum dowodzi także wydzielonymi siłami Dowództwa Generalnego RSZ w ramach zintegrowanego systemu rozpoznania Sił Zbrojnych oraz biorącymi udział w akcjach ratowniczych w polskiej strefie odpowiedzialności SAR oraz współdziała w tym obszarze z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa. COM - DKM kieruje przedsięwzięciami planistyczno-organizacyjnymi i koordynacyjnymi związanymi z problematyką współdziałania i doradztwa dla żeglugi morskiej. Do zadań COM - DKM należy monitorowanie stanu gotowości sił Marynarki Wojennej podległych Dowódcy Generalnemu RSZ, wydzielonych do stałych i doraźnych zespołów oraz sił NATO, nadzorowanie służb Marynarki Wojennej w zakresie ich gotowości do uruchomienia systemu zarządzania kryzysowego oraz osiągania przez nie gotowości do podjęcia działań, jak również monitorowanie gotowości pododdziałów i oddziałów sił Marynarki Wojennej wyznaczonych do udziału w zapobieganiu skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwaniu. COM - DKM odpowiedzialne jest także za koordynację Systemu Wykrywania Skażeń w stosunku do wszystkich elementów tego systemu zlokalizowanych w strefie odpowiedzialności COM - DKM oraz zbieranie i analizę danych, prognozowanie i dystrybucję prognoz oraz ostrzeżeń hydrometeorologicznych dla jednostek sił morskich i sił sojuszniczych.

Oficerowie i podoficerowie Centrum wchodzą w skład dowództw i sztabów podczas planowania i prowadzenia krajowych i międzynarodowych ćwiczeń i operacji sojuszniczych. Centrum współpracuje także z Morskim Oddziałem Straży Granicznej w zakresie ochrony i obrony morskiej granicy państwa.

Specjaliści Centrum uczestniczą w misjach pokojowych, stabilizacyjnych i szkoleniowych prowadzonych przez Siły Zbrojne RP, zdobywając doświadczenie międzynarodowe. Jak dotąd były to m.in. misje: UNDOF (Syria), ISAF (Afganistan), UNIFIL (Liban), MNF (Irak), EUFOR (Bośnia i Hercegowina), KFOR (Kosowo), EUNAVFOR MED SOPHIA i EUNAVOR MED IRINI (Włochy), PKW Czernicki (Morze Śródziemne i Czarne) oraz PKW Kondor (na Morzu Śródziemnym).

W ubiegłym miesiącu zapadła także decyzja o skierowaniu specjalistów COM – DKM do Dowództwa Połączonych Sił Morskich (Combined Maritime Forces) CMF – największego na świecie partnerstwa morskiego, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa swobody żeglugi i przestrzeganie prawa międzynarodowego w obszarze Zatoki Perskiej, Morza Arabskiego i Morza Czerwonego.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.