• <
CTM_980X120_gif_2020

Prace hydrograficzne na rzecz bezpieczeństwa żeglugi

Strona główna MW, służby morskie Prace hydrograficzne na rzecz bezpieczeństwa żeglugi
Prace hydrograficzne na rzecz bezpieczeństwa żeglugi  - GospodarkaMorska.pl
fot. 3. Flotylla Okrętów

ew

21.09.2020 Źródło: 3.FO

Od 14 do 18 września br. jednostki Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej realizowały prace hydrograficzne niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa żeglugi na polskich obszarach morskich.

Okręt hydrograficzny ORP Heweliusz prowadził prace w rejonie środkowego wybrzeża na głębokościach powyżej 15 metrów, celem wypełnienia zobowiązań międzynarodowych dotyczących realizacji pomiarów na trasach żeglugowych HELCOM. Przedmiotowe tory wodne stanowią spójny schemat tras żeglugowych w basenie Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Harmonised Re-survey Scheme) będący wynikiem wspólnych prac projektowych.

Działania hydrograficzne wykonywały także motorówki hydrograficzne MH-3 i MH-4, które kontynuują kampanię pomiarową na Zatoce Puckiej, mającą na celu zebranie danych wysokiej jakości, umożliwiające aktualizację wszystkich map morskich w rejonie objętym zasięgiem zaplanowanych prac.

Pion pomiarów hydrograficznych dZH MW prowadzi prace na morskich wodach wewnętrznych. Pomiary realizowane są na potrzeby kartografii morskiej celem aktualizacji map morskich nr 11 i 23. Specjaliści pionu wyposażeni w łódź pomiarową, system echosondy wielowiązkowej oraz autonomiczny pojazd nawodny ZBOAT 1800, penetrują obszary o najmniejszych głębokościach (poniżej 2m). Prace rozpoczęto od pomiarów na Martwej Wiśle przy Moście Sobieszewskim. Od połowy września br. realizowane są także prace hydrograficzne na rzece Szkarpawie, a kolejnym elementem będzie rekonesans nawigacyjny Wisły Królewieckiej. Całość prac związana jest z aktualizacją sytuacji batymetrycznej na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na Pętli Żuławskiej, będącej częścią Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, biegnącej z Rotterdamu przez Antwerpię i Berlin do Kaliningradu i Kłajpedy.

Jednostki pływające wchodzące w skład dZH MW, wyposażone są w najnowszy sprzęt pomiarowy spełniający wszystkie krajowe oraz międzynarodowe wymagania dotyczące pomiarów hydrograficznych. Mają możliwość wykonywania precyzyjnych pomiarów hydrograficznych na akwenach o różnej charakterystyce, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi na polskich obszarach morskich.

Surowce

 Ropa brent 47,61 $ baryłka  -1,39% 17:54
 Cyna 19120,00 $ tona 1,57% 27 lis
 Cynk 2760,00 $ tona 0,22% 27 lis
 Aluminium 1975,00 $ tona 0,71% 27 lis
 Pallad 2378,85 $ uncja  -1,73% 17:54
 Platyna 971,45 $ uncja  0,05% 17:54
 Srebro 22,57 $ uncja  -0,49% 17:54
 Złoto 1783,85 $ uncja  0,04% 17:54

Dziękujemy za wysłane grafiki.