• <

Prace hydrograficzne na rzecz bezpieczeństwa żeglugi

ew

21.09.2020 11:43 Źródło: 3.FO
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Prace hydrograficzne na rzecz bezpieczeństwa żeglugi

Partnerzy portalu

Prace hydrograficzne na rzecz bezpieczeństwa żeglugi  - GospodarkaMorska.pl
fot. 3. Flotylla Okrętów

Od 14 do 18 września br. jednostki Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej realizowały prace hydrograficzne niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa żeglugi na polskich obszarach morskich.

Okręt hydrograficzny ORP Heweliusz prowadził prace w rejonie środkowego wybrzeża na głębokościach powyżej 15 metrów, celem wypełnienia zobowiązań międzynarodowych dotyczących realizacji pomiarów na trasach żeglugowych HELCOM. Przedmiotowe tory wodne stanowią spójny schemat tras żeglugowych w basenie Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Harmonised Re-survey Scheme) będący wynikiem wspólnych prac projektowych.

Działania hydrograficzne wykonywały także motorówki hydrograficzne MH-3 i MH-4, które kontynuują kampanię pomiarową na Zatoce Puckiej, mającą na celu zebranie danych wysokiej jakości, umożliwiające aktualizację wszystkich map morskich w rejonie objętym zasięgiem zaplanowanych prac.

Pion pomiarów hydrograficznych dZH MW prowadzi prace na morskich wodach wewnętrznych. Pomiary realizowane są na potrzeby kartografii morskiej celem aktualizacji map morskich nr 11 i 23. Specjaliści pionu wyposażeni w łódź pomiarową, system echosondy wielowiązkowej oraz autonomiczny pojazd nawodny ZBOAT 1800, penetrują obszary o najmniejszych głębokościach (poniżej 2m). Prace rozpoczęto od pomiarów na Martwej Wiśle przy Moście Sobieszewskim. Od połowy września br. realizowane są także prace hydrograficzne na rzece Szkarpawie, a kolejnym elementem będzie rekonesans nawigacyjny Wisły Królewieckiej. Całość prac związana jest z aktualizacją sytuacji batymetrycznej na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na Pętli Żuławskiej, będącej częścią Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, biegnącej z Rotterdamu przez Antwerpię i Berlin do Kaliningradu i Kłajpedy.

Jednostki pływające wchodzące w skład dZH MW, wyposażone są w najnowszy sprzęt pomiarowy spełniający wszystkie krajowe oraz międzynarodowe wymagania dotyczące pomiarów hydrograficznych. Mają możliwość wykonywania precyzyjnych pomiarów hydrograficznych na akwenach o różnej charakterystyce, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi na polskich obszarach morskich.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.