• <
premium

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-416 Gdańsk, al. gen. J. Hallera 126
  • Telefon: 58 75 11 248
  • E-mail: rs@prs.pl

Udostępnij

Polski Rejestr Statków jest niezależną instytucją klasyfikacyjną z wieloletnią tradycją na polskim rynku żeglugowym, działającą na rzecz bezpieczeństwa, zwłaszcza na morzu oraz na rzecz ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków.

Poprzez formułowanie wymagań, nadzór i wydawanie odpowiednich dokumentów, PRS pomaga administracjom państwowym, ubezpieczycielom i swoim klientom zapewnić bezpieczeństwo ludzi, obiektów pływających, lądowych, ładunków oraz środowiska naturalnego. W ciągu ponad 80 lat funkcjonowania, PRS zgromadził kapitał wiedzy i doświadczenia, umożliwiający świadczenie szerokiego zakresu usług, w tym także tych zupełnie niezwiązanych z żeglugą.

Polski Rejestr Statków jest członkiem prestiżowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych IACS. Posiadamy wszelkie niezbędne unijne pozwolenia do prowadzenia działalności inspekcyjnej na statkach. Jesteśmy uznani przez Komisję Europejską w odniesieniu do statków żeglugi śródlądowej. Polski Rejestr Statków to akredytowana jednostka certyfikująca systemy zarządzania.

Oferta

Pion Naukowo-Badawczy PRS organizuje i prowadzi szkolenia podwyższające kwalifikacje pracowników branży morskiej. Przywiązując ogromną wagę do stałego podnoszenia poziomu wiedzy swoich inspektorów oraz zapewniania im dostępu do najnowszych regulacji prawnych, PRS stworzył system ustawicznego szkolenia i treningów inspektorskich. W oparciu o nasze doświadczenie oferujemy szkolenia w zakresie posiadanych kompetencji zarówno w formule otwartej, jak i zamkniętej.

Polski Rejestr Statków świadczy usługi z zakresu doradztwa technicznego. Grupa inspektorów i naukowców, systematycznie zajmujących się rozwiązywaniem problemów naukowo-badawczych związanych z bezpieczeństwem konstrukcji statku, tworzy narzędzia do przeprowadzania potrzebnych analiz i symulacji zachowania się statku na fali, zachowania konstrukcji statku i wyposażenia w warunkach mających wpływ na bezpieczeństwo jednostki.

Polski Rejestr Statków świadczy akredytowane usługi certyfikacyjne na zgodność z systemem zarządzania jakością (ISO 9001), systemem zarządzania środowiskowego (ISO 14001), systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N-18001), systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO 22000), systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001), systemem zarządzania jakością w spawalnictwie (ISO 3834) oraz wiele nieakredytowanych usług certyfikacyjnych.

Polski Rejestr Statków jest jednostką notyfikowaną w Komisji Europejskiej o numerze 1463 i na tej podstawie wykonujemy ocenę zgodności wyrobów z licznymi dyrektywami unijnymi (m.in. w sprawie wyposażenia morskiego, rekreacyjnych jednostek pływających, środków ochrony indywidualnej, urządzeń ciśnieniowych itd.)

Polski Rejestr Statków prowadzi nadzory klasyfikacyjne i konwencyjne nad statkami morskimi i śródlądowymi, jachtami morskimi, łodziami motorowymi, dokami pływającymi, jednostkami górnictwa morskiego, jednostkami zanurzalnymi.

Polski Rejestr Statków prowadzi nadzory przemysłowe - usługi zarządzania kontraktami budowlanymi oraz nadzorami nad budowami i robotami budowlanymi, robotami remontowymi i modernizacjami obiektów infrastruktury technicznej lądowej, offshore, śródlądowej i morskiej.

Oprócz wiedzy i doświadczenia, dających gwarancję wysokiego poziomu świadczonych usług, zapewniamy indywidualne podejście do każdego klienta i wyważone ceny usług, konkurencyjne w stosunku do cen innych instytucji o podobnym charakterze działalności.

Opis dodatkowy

prs, polski, polska, rejestr, statków, statek, statki, szkolenia, kursy, szkolenie, kurs, nauka, praca, badawcze, kwalifikacje, morze, certyfikat, certyfikacja, nadzór, przemysł, gospodarka, morska, shipping, register, polish, doradztwo, doradca, techniczne, techniczny, aplikacja, aplikacje, innowacja, kontrola, offshore, infrastruktura, port, stocznia, dok, bezpieczeństwo, żegluga, rozwój

Dziękujemy za wysłane grafiki.