• <
premium

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa o kształci inżynierów "artystów" na kierunkach powiązanych z wiodącą dyscypliną – inżynierią mechaniczną.

Dane kontaktowe

 • Adres: 80-952 Gdańsk, G. Narutowicza 11/12
 • Telefon: 58 347 20 32
 • Fax: 347 10 25

Udostępnij

Strona główna Katalog firm Szkoły, Kursy Szkoły morskie Politechnika Gdańska - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza realizowana jest na Wydziale czterech Instytutach: 

 • Instytut Energii
 • Instytut Mechaniki i Konstrukcji Maszyn
 • Instytut Technologii Maszyn i Materiałów
 • Instytut Oceanotechniki i Okrętownictwa

Zakłady w Instytucie Oceanotechniki i Okrętownictwa:

 • Zakład Robotyki Podwodnej
 • Zakład Technologii  Konstrukcji Okrętu
 • Zakład Hydromechaniki i Hydroakustyki Okrętu
 • Zakład Siłowni Okrętowych
 • Zakład Wyposażenia Okrętu
 • Zakład Energetyki i Automatyki Morskiej
 • Zakład Mechaniki Konstrukcji Oceanotechnicznych
 • Zakład Informatyki Technicznej
 • Zakład Projektowania Okrętu

Pracownicy Instytutu prowadzą zajęcia dydaktyczne głównie na kierunkach studiów Oceanotechnika, Transport i logistyka oraz Energetyka.

Nowym - wprowadzonym w 2021r. roku kierunkiem studiów jest Projektowanie i Budowa Jachtów - mająca zapewnić dopływ wykształconych kadr na potrzeby rozwiniętego w Polsce przemysłu jachtowego.

Zimą 2022 roku rozpocznie się nabór na studia II stopnia gdzie możliwe będzie zgłębianie zagadnień Morskiej Energetyki Wiatrowej

Nowa specjalność wpisująca się w aktualne trendy energetyczne już od lutego 2022! Aspekty morskiej energetyki wiatrowej na specjalności Projektowanie i budowa morskich systemów energetycznych w ramach kierunku Oceanotechnika II stopnia (studia magisterskie), która zostanie uruchomiona w Instytucie Oceanotechniki i Okrętownictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.

To pierwszy taki kierunek studiów w Polsce, który będzie przygotowywał absolwentów do prac projektowych w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. Specjalność będzie prowadzona przy współpracy pracowników naukowych i specjalistów z energetyki wiatrowej z Politechniki Gdańskiej, Duńskiego Uniwersytetu Technicznego (Danish Technical University – DTU), Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (IMP-PAN), a także PGE Baltica, na podstawie porozumienia podpisanego w maju 2021. Porozumienie to dotyczy współpracy zarówno w zakresie badań naukowych jak i kształcenia w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. PGE Baltica pełni rolę nie tylko partnera przemysłowego, lecz także jest patronem specjalności. W ramach tej współpracy planowane są m. in. stypendia dla najlepszych studentów (w wysokości 2500 zł miesięcznie), staże przemysłowe w PGE Baltica, wizyty studyjne i wyjazdy na farmy wiatrowe PGE. Wybrane wykłady będą prowadzone przez profesorów wizytujących z DTU, profesorów IMP-PAN oraz doświadczonych praktyków z PGE Baltica. Prace dyplomowe i projekty zespołowe będą prowadzone we współpracy z partnerami przemysłowymi.

Absolwent tej specjalności wzbogaci swoją wiedzę ogólnotechniczną oraz zdobędzie umiejętności niezbędne w projektowaniu, budowie oraz eksploatacji morskich i przybrzeżnych obiektów energetycznych. Plan studiów obejmuje zagadnienia dotyczące m. in. analizy zasobów wiatru, inżynierii materiałowej, , aerodynamiki i aeroelastyczności turbin wiatrowych, wytrzymałości konstrukcji, projektowania farmy wiatrowej oraz podstawowe aspekty integracji farm wiatrowych z systemem energetycznym, technik pomiarowych w energetyce morskiej, zaawansowane metody numeryczne.

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Instytutu koncentrują się głównie na:

 • Właściwości morskie (pływalność, stateczność i niezatapialność, warunki awaryjne)

 • Wymiarowanie konstrukcji i kształtowanie wytrzymałości kadłuba i urządzeń

 • Techniki wytwarzania (zagadnienia materiałowe i nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne)

 • Systemy napędowe (nowoczesne paliwa żeglugowe, napędy bezemisyjne)

 • Urządzenia i wyposażenie głownie  statków i jachtów

 • Energetyka konwencjonalna i niekonwencjonalna  w tym morska energetyka wiatrowa

 • Pojazdy podwodne, eksploracja podwodnych zasobów naturalnych

Podstawą do prowadzonych badań jest nowoczesna baza laboratoryjna:

 

 • Basen Modelowy
 • Laboratorium Technologii i Wytrzymałości
 • Laboratorium Maszyn i Systemów Okrętowych
 • Laboratorium Tribologiczne - sekcja łożysk okrętowych

Aktualnie realizowane oraz ostatnio zakończone projekty badawcze, badawczo wdrożeniowe oraz prace zlecone:

 • Międzynarodowy projekt badawczo-rozwojowy DigiFloDock, realizowany w programie Polnor 2019 (fundusze norweskie).
 • Międzynarodowy projekt Routing (MarTERA, 2018 - ERA-NET Co-FUND)

 • Badania skojarzeń ślizgowych smarowanych wodą w wybranych niekorzystnych warunkach pracy, National Science Centre, 2017-2020

 • Inteligentne Systemy Napędowe – grant SmartPS (ERA-NET)

 • MARTECII/1/2014, akronim: WIND-TU-PLA, tytuł: „Design and analysis of the foundation and anchoring systems of offshore wind turbine platforms for the southern Baltic”, 2013-2018. Projekt z programu ERA-NET MARTECII, finansowany przez NCBR. Konsorcjum: Politechnika Gdańska, Stocznia NAUTA, AADI - Aanderaa Data Instruments AS (Norwegia), NIVA - Norwegian Institute for Water Research.
 • PBS1/A6/8/2012, akronim AQUILO, tytuł: “Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich”, 2012-2015. Projekt z Programu Badań Stosowanych, finansowany przez NCBR. Konsorcjum: Centrum Techniki Okrętowej S.A., BALTEX, Instytut Morski w Gdańsku, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Instytut Oceanologii PAN, Politechnika Gdańska.

Pracownicy Instytutu chętnie podejmują współpracę z przemysłem i dlatego wspólnie realizowane są różne przedsięwzięcia naukowo - projektowo - badawcze.

Zachęcamy do współpracy i  kontaktu

e-mail: ioio.wimio@pg.edu.pl

Na Politechnice Gdańskiej funkcjonuje również Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej. Jednostka skupia wybitnych specjalistów ze wszystkich obszarów wiedzy związanych z morską energetyką wiatrową i dysponuje wysoce wyspecjalizowaną bazą laboratoryjną, która umożliwia przeprowadzenie szczegółowej identyfikacji wielu problemów technicznych, a także organizacyjnych w zakresie budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych.

Zespół naukowców skupionych wokół centrum ma także doświadczenia i osiągnięcia dydaktyczne w szkoleniu specjalistycznym oraz menedżerskim kadry inżynierskiej i kierowniczej szeroko rozumianego sektora morskiej energetyki wiatrowej. Centrum oferuje wsparcie naukowe w zakresie projektowania, inżynierii wytwarzania, eksploatacji morskich farm wiatrowych, prowadzi badania, doradza jak rozwiązać problemy techniczne, szkoli kadrę kierowniczą i inżynierską.

 

Filmy

Tak będzie wyglądała Motława 2 - nowoczesny prom NMM w Gdańsku


Relacja z konferencji


Relacja z konferencji MARELDAYS 2017


Pokaż więcej

Zdjęcia

Opis dodatkowy

szkoły morskie, oceanotechnika, okrętownictwo, rekrutacja, studia stacjonarne I stopnia, studia stacjonarne II stopnia, studia doktoranckie, studia podyplomowe

Dziękujemy za wysłane grafiki.