• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Neutralizacja pozostałości po II wojnie światowej w Gdańsku

ew

17.09.2020 10:53 Źródło: 8. Flotylla Obrony Wybrzeża
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Neutralizacja pozostałości po II wojnie światowej w Gdańsku

Partnerzy portalu

Neutralizacja pozostałości po II wojnie światowej w Gdańsku  - GospodarkaMorska.pl
fot. Wojsko Polskie

W dniach 14-15 czerwca przeprowadzona została operacja neutralizacji dwóch min morskich typu GC znalezionych w Wiśle Śmiałej w Gdańsku. Przez dwa dni specjaliści od podwodnych zadań z 13. Dywizjonu Trałowców (8. Flotylla Obrony Wybrzeża) usunęli pozostałości po II wojnie światowej zawierające w sobie blisko 2000 kg materiału wybuchowego.

Nurkowie minerzy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża regularnie usuwają pozostałości z okresu II wojny światowej zalegające pod wodą.  Tym razem do akcji zaangażowano Grupę Nurków Minerów oraz załogi niszczyciela min ORP Czajka i trałowca ORP Wigry z 13. Dywizjonu Trałowców w Gdyni.

Dwudniowa operacja przebiegała według identycznego schematu. Miny zamocowano do stropów i za pomocą pontonu wypornościowego uniesiono ok. 2 m nad dno. Następnie zostały przeholowane w toni wodnej w głąb Zatoki Gdańskiej, do miejsca niszczenia wyznaczonego przy współpracy z Urzędem Morskim w Gdyni oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. W celu minimalizacji ewentualnych skutków wybuchu na środowisko, w trakcie trwania akcji przeprowadzone zostało płoszenie ssaków morskich przy pomocy mikro ładunków, szybkich łodzi motorowych oraz stacji hydrolokacyjnych z okrętów.

 Unieszkodliwione obiekty to niemieckie miny morskie typu GC, znalezione na dnie Wisły Śmiałej. Zawierały w sobie materiał wybuchowy odpowiadający 2000 kg TNT.

 Z uwagi na dużą masę ładunku wybuchowego oraz duży promień rażenia, konieczne było zamknięcie Gdańskich plaż i wprowadzenie zakazu wchodzenia ludzi do wody. Działania Marynarki Wojennej RP realizowane były w ścisłej współpracy z Urzędem Morskim w Gdyni, Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Miasta Gdańsk, Kapitanatem Portu Gdańsk, oraz funkcjonariuszami pozostałych służb mundurowych z Gdańska.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.