• <

Morze możliwości, morze zagrożeń - I Kongres Bezpieczeństwa Morskiego RP z okazji 100-lecia Zaślubin Polski z Morzem (wideo,foto)

mb

12.02.2020 13:21 Źródło: własne
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Morze możliwości, morze zagrożeń - I Kongres Bezpieczeństwa Morskiego RP z okazji 100-lecia Zaślubin Polski z Morzem (wideo,foto)

Partnerzy portalu

Morze możliwości, morze zagrożeń - I Kongres Bezpieczeństwa Morskiego RP z okazji 100-lecia Zaślubin Polski z Morzem (wideo,foto) - GospodarkaMorska.pl

Wczoraj w hotelu Courtyard Marriot Waterfront Gdynia odbył się I Kongres Bezpieczeństwa Morskiego zorganizowany z okazji 100-lecia Zaślubin Polski z Morzem. Wydarzenie zgromadziło ekspertów z instytucji państwowych, przedstawicieli Marynarki Wojennej RP i naukowców. Kongres był okazją do omówienia tematów kluczowych z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa morskiego kraju biorąc pod uwagę uwarunkowania technologiczne, polityczno-militarne, gospodarcze i społeczne. Współorganizatorami wydarzenia było Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.

Kongres został podzielony na cztery sesje tematyczne związane z oceną wykorzystania morskiej przestrzeni wolności Polski, znaczenia gospodarki morskiej dla rozwoju kraju, zadaniami i możliwościami Marynarki Wojennej RP oraz z charakterystyką Sił Morskich RP. "Uczestnicy podjęli dyskusje na temat przyszłości i kształtu gospodarki morskiej oraz sił morskich, a w nich ich trzonu czyli marynarki wojennej oraz jej znaczenia dla bezpieczeństwa morskiego państwa - mówi kmdr dr hab. Bartłomiej Pączek.

Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej prof. dr hab. Tomasz Szubrycht w swojej prezentacji skupił się na strategiach bezpieczeństwa morskiego Polski oraz wybranych krajów na arenie międzynarodowej: "W każdej strategii narodowej jest rdzeń. Tym rdzeniem jest obrona integralności, suwerenności państwa, naszej jurysdykcji i przestrzegania prawa na naszych akwenach morskich przy realizacji naszych interesów państwowych. Bezpieczeństwo morskie Polski nie jest zależne wyłącznie od Bałtyku, to również inne akweny (...) Misja Marynarki Wojennej RP jest taka sama jak misja Sił Zbrojnych - mamy być gotowi, przygotowani i WYPOSAŻENI.

O kwestii wyposażenia, a uściślając o złożoności łańcucha dostaw w przemyśle stoczniowym jednostek bojowych opowiadał w trakcie swojej prezentacji Wiceprezes Zarządu PGZ Stoczni Wojennej sp.z.o.o Cezary Cierzan. Zwrócił uwagę na wyzwanie morskiego przemysłu zbrojeniowego naszego kraju związanego z integracją poszczególnych podzespołów systemu architektonicznego okrętów bojowych. Często dostawcami podzespołów są liczne firmy z polski i zagranicy stąd dużym wyzwaniem jest utrzymanie reżimu czasowego i kosztowego uwzględniając wysoką jakość produktu finalnego jakim jest skonstruowana i ściśle określona w umowie jednostka. Wyzwanie stanowi również odpowiednie obłożenie linii produkcyjnych po zakończeniu podstawowej produkcji dla MW RP. Stocznia wojenna widzi natomiast potencjał w związku z nabytym doświadczeniem wynikającym ze współpracy z partnerami przy budowie ORP Orka i ORP Miecznik, cyfryzacją i automatyzacją procesów produkcyjnych zmniejszających pracochłonność oraz podniesieniem konkurencyjności PGZ Stoczni Wojennej poprzez wejście na rynki eksportowe.

Bardzo ważnym tematem poruszanym przez prelegentów były również palące problem bezpieczeństwa ekologicznego Morza Bałtyckiego. Prof. IO PAN dr. hab. Jacek Bełdowski prezentował wyniki swoich badań i analiz, które były prowadzone wspólnie z Akademią Marynarki Wojennej. Dotyczyły amunicji zatopionej na dnie Bałtyku i jej wpływu na ekosystem morski i bezpieczeństwo ludzi.

"Amunicja chemiczna zatopiona po końcu II wojny światowej zalega głównie w Głębi Bornholmskiej i Gotlandzkiej, ale również w wielu miejscach nieujętych na mapach, dlatego też stanowi to problem dla rybaków i przemysłu offshorowego, ale także dla ludzi. Jest to ogromne zagrożenie ekologiczne, ponieważ ta broń koroduje, a środki bojowe w niej zawarte wydostają się do ekosysytemu. Wiemy już, że toksyny w nich zawarte mogą akumulować się w rybach. Problem jest lokalny i dotyczy głębokich miejsc, gdzie zatopiono zatopiono amunicję, ale prędkość rozszczelniania się jej w przeciągu dekady zwiększy się, tempo uwalniania się do środowiska toksyn może być wyższe - a co za tym idzie skażenie również wzrośnie" - mówił nam prof. Jacek Bełdowski

"W tej chwili przeprowadzono wstępne rozpoznanie (...) Wiemy jakie toksyny dostają się do osadów dennych i wiemy jak daleko sięga skażenie. Zostały opracowane ukazujące to modele matematyczne. Dzięki stworzonemu systemowi kategoryzacji możemy określić ryzyko stwierdzić i jakie toksyny mogą stanowić problem w perspektywie najbliższych 10 lat  (to kilkanaście procent wszystkich zatopionych obiektów). Teraz integrujemy bazy danych, które stworzyliśmy i przekazujemy je odpowiednim agendom rządowym państw bałtyckich, aby zaczęły ich używać i szacować ryzyko na własnych wodach terytorialnych i swoich strefach ekonomicznych. Staramy się wraz z Akademią  Marynarki Wojennej o projekt służący szkoleniu z zarządzania kryzysowego w przypadku wypadków skażenia środowiska i poparzenia ludzi (...)  Robimy to w ramach projektu Daimon 2 , w którym Akademia Marynkarki Wojennej wykazuje dużą aktywność". - dodał

Kongres był okazją do wymiany doświadczeń, ale również zauważenia, że dostęp Polski do morza daje nam ogromne szanse i możliwości. Zapewnienie jego bezpieczeństwa powinno być priorytetem rządzących i ogromną odpowiedzialnością wobec obywateli Rzeczypospolitej.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.