• <
premium

Global Maritime jest niezależną firmą konsultingową, która oferuje szeroki zakres usług doradczych i inżynieryjnych dla przemysłu morskiego i offshorowego.

Dane kontaktowe

 • Adres: 81-336 Gdynia, Czechosłowacka 3
 • Telefon: 586 888 000
 • Fax: 586888001
 • E-mail: gdynia.poland@globalmaritime.com

Udostępnij

Global Maritime jest niezależną firmą konsultingową, która oferuje szeroki zakres usług doradczych i inżynieryjnych dla przemysłu morskiego i offshorowego. Firma zajmuje się projektowaniem instalacji morskich i jednostek pływających, niezależną weryfikacją projektową jak i bezpieczeństwem morskim.

Świadczymy usługi doradcze i inżynieryjno-projektowe na całym świecie, przede wszystkim w zakresie: 

 • Projektowania i analiz 

 • Operacji morskich 

 • Wsparcia w ubezpieczeniach morskich 

 • Systemów bezpieczeństwa statku 

 • Analiz operacyjnych 

 • Studiów wykonalności 

 • Dynamicznego pozycjonowania statków i jednostek offshore 

 • Rozwoju portów 

 • Wsparcia technicznego w przypadku spornych sytuacji 

 • Badania wypadków morskich 

 • Usług zarządzania projektami 

Oferta

Biuro w Gdyni specjalizuje się w projektowaniu morskich instalacji elektrycznych, analizach ryzyka, weryfikacji projektów, niezależnych inspekcjach obejmujących między innymi: 

 • Dostarczanie pełnego pakietu rysunków elektryczny dla jednostek pływających od etapu koncepcyjnego, przez konstrukcyjny aż do zdawczego 

 • Wykonywanie obliczeń elektrycznych: bilans obciążenia, zwarcia (short-circuit), harmonicznych (THD), low voltage ride-through itp. 

 • Kompleksowe analizy systemów Dynamicznego Pozycjonowania – DP FMEA/FMECA, DP Annual Trials 

 • Audyty istniejących instalacji Dynamicznego Pozycjonowania na statkach i instalacjach offshorowych 

 • Kalkulacje wydajności/zdolności DP 

 • Analizy HAZID/HAZOP 

 • Analizy FMEA/FMECA dla różnych systemów (dźwigi, systemy nurkowe, Redundant Propulsion) 

 • Weryfikacja dokumentacji technicznej 

 • Inwentaryzacja materiałów niebezpiecznych (IHM - Inventory of Hazardous Materials) 

 • Analizy systemów energetycznych pod względem technicznym jak i formalnoprawnym 

 • Analizy porównacze (ang. GAP Studies) w szerokim zakresie norm, standardów, przepisów czy wymagań 

 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (kontrola jakości, rozruchy)

 • Niezależny nadzór inspektorski na obiektach morskich i lądowych 

 • Wsparcie techniczne projektów farm wiatrowych lądowych i morskich

 • Nadzór inwestycji energetycznych, włączający obiekty energetyczne, podstacje elektro-energetyczne, podstacje przekształtnikowe, elektrownie i farmy wiatrowe, offshorowe podstacje transformatorowe i przekształtnikowe

Filmy

The Edvard Grieg Project 2014


Do pobrania

Opis dodatkowy

biuro projektowe , FMEA , FMECA , projektowanie instalacji elektrycznych , instalacje morskie , instalacje offshore , dynamiczne pozycjonowanie , SRtP , IHM , HAZOP , HAZID , THD , Inventory of Hazardous Materials , energetyka wiatrowa , energetyka , offshore wind , platformy wiertnicze , platformy wydobywcze

Dziękujemy za wysłane grafiki.