• <

Wynik wyszukiwania - "Legal Consulting" - Wiadomości

Infrastruktura wodorowa wyzwaniem dla bezpieczeństwa krytycznego

W kontekście ostatnich wydarzeń geopolitycznych, takich jak ataki na Nord Stream 2 oraz sytuacja na Ukrainie, rozmowa z Mateuszem Romowiczem, radcą prawnym z Legal Marine, podczas 2. Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2POLAND, rzuca światło na istotne zagadnienia związane z bezpieczeństwem infrastruktury wodorowej.
04.09.2023

Raportowanie ESG dla branży morskiej z drugim dnem?

Z uwagi na fakt, iż coraz większe emocje w branży morskiej rodzi raportowanie ESG w niniejszej publikacji zostaną szczegółowo przeanalizowane regulacje dotyczące sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Warto zaznaczyć, iż w praktyce ta kwestia może dotyczyć każdego przedsiębiorcy, dokonującego transakcji na terenie UE.
18.08.2023

Polsce pilnie potrzeba Straży Przybrzeżnej

W dzisiejszym artykule autorzy poruszą oraz przybliżą temat możliwości powołania do życia nowej formacji, która miałaby za zadanie ochronę oraz zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa na polskich obszarach morskich. Temat ten staje się jak najbardziej aktualny i palący, biorąc pod uwagę dość ambitne plany dotyczące morskiej energetyki wiatrowej, jak również już istniejącej, na polskich obszarach morskich, infrastrukturze krytycznej.
06.05.2023

Podatki marynarskie: rozliczenie ulgi abolicyjnej a przedawnienie zobowiązań podatkowych

Z uwagi na fakt, iż na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy pojawiły się liczne wezwania marynarzy, którzy w latach wcześniejszych skorzystali z ulgi abolicyjnej, do bezzasadnej korekty PIT i zapłaty podatku, należy wyjaśnić, kiedy przedawniają się zobowiązania podatkowe, które mogą być przedmiotem ewentualnych wezwań ze strony Urzędu Skarbowego.
29.01.2023

Przedłużanie dyplomów oraz certyfikatów ukraińskich marynarzy w świetle ostatnich zmian legislacyjnych

Trwająca nieprzerwanie od 24 lutego 2022 roku wojna na Ukrainie, zainicjowana atakiem wojsk Federacji Rosyjskiej, spowodowała katastrofalne skutki humanitarne, społeczne i gospodarcze. Skrajnie trudna sytuacja naszych sąsiadów spotkała się z odzewem społeczności międzynarodowej oraz licznymi aktami wsparcia i pomocy kierowanymi do obywateli Ukrainy wskutek niezliczonych inicjatyw podmiotów prywatnych, jak i działań instytucji publicznych.
02.06.2022

Morska Energetyka Wiatrowa na świecie – cz. 4 Wielka Brytania

W dzisiejszej odsłonie serii, dotyczącej morskiej energetyki wiatrowej na świecie, autorzy postarają się w sposób lapidarny przybliżyć regulacje dotyczące inwestycji morskich farm wiatrowych na obszarach morskich, jurysdykcyjnie podległych Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
06.09.2021

Infrastruktura wodorowa wyzwaniem dla bezpieczeństwa krytycznego

W kontekście ostatnich wydarzeń geopolitycznych, takich jak ataki na Nord Stream 2 oraz sytuacja na Ukrainie, rozmowa z Mateuszem Romowiczem, radcą prawnym z Legal Marine, podczas 2. Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych H2POLAND, rzuca światło na istotne zagadnienia związane z bezpieczeństwem infrastruktury wodorowej.
04.09.2023

Spółki komandytowe w 2021 roku

 Projekt zmian w prawie przewiduje, że spółka komandytowa stanie się podatnikiem CIT. W konsekwencji przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mają mieć zastosowanie także do spółek komandytowych, a spółki komandytowe od 2021 roku będą zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Z projektu resortu finansów wynika, że spółka komandytowa ma się rozliczać podobnie jak kapitałowa. 
18.10.2020

Uwaga: Petycja w imieniu marynarzy wysłana do Parlamentu Europejskiego

29 września 2020 roku, zespół Kancelarii Legal Consulting wysłał w imieniu polskich marynarzy petycję do Parlamentu Europejskiego.
14.10.2020

Planowane „ograniczenie” ulgi abolicyjnej od 2021 roku

W kwestii planowanych zmian w zakresie ulgi abolicyjnej, kluczową kwestią jest weryfikacja źródeł najprzeróżniejszych stanowisk, z których wynika, że rzekomo obecna formuła tj. „Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów osiąganych z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw” przyjęta w projekcie jest korzystna dla marynarzy
11.10.2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.