• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Promocja podchorążych V rocznika Akademii Marynarki Wojennej

ew

03.09.2018 09:53 Źródło: 3. Flotylla Okrętów
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Promocja podchorążych V rocznika Akademii Marynarki Wojennej

Partnerzy portalu

Promocja podchorążych V rocznika Akademii Marynarki Wojennej - GospodarkaMorska.pl

W sobotę, 1 września o godz. 09:00, na pokładzie historycznego niszczyciela, okrętu-muzeum ORP Błyskawica odbyła się promocja podchorążych V rocznika Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz wojskowych, a także przedstawiciele władz samorządowych oraz rodziny studentów AMW.

Promowanych zostało 40 absolwentów Akademii Marynarki Wojennej, w tym 9 kobiet. Aktu mianowania dokonał szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmund Andrzejczak. W uroczystości udział wzięli: Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Jarosław Mika, Inspektor Marynarki Wojennej kontradmirał Jarosław Ziemiański, dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego wiceadmirał Krzysztof Jaworski, dowódca 3. Flotylli Okrętów kmdr Mirosław Jurkowlaniec, rektor – komendant - Akademii Marynarki Wojennej kmdr prof. dr. hab. Tomasz Szubrycht, przedstawiciele władz samorządowych oraz rodziny studentów AMW.


Podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego rozpoczęły uroczystości przy Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni. Bezpośrednio po odczytaniu postanowienia Prezydenta RP Andrzeja Dudy o mianowaniu na stopień podporucznika marynarki podchorążych V roku odbyła się uroczysta promocja oraz złożenie ślubowania przez nowopromowanych oficerów. Podczas spotkania odczytana została także informacja o wyróżnieniu najlepszych studentów.


Na pierwszy stopień oficerski - podporucznika marynarki promowano 40 absolwentów Akademii Marynarki Wojennej. Spośród promowanych 27 podchorążych studiowało na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego (WNiUO), a 13 na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym (WME). To już 87 promocja oficerska w Akademii Marynarce Wojennej (od 1925 roku). Podczas uroczystości aktu mianowania dokonał szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmund Andrzejczak. Nowopromowanym kordziki oficerskie, które od tej pory będą nosić do ubioru galowego, wręczył kmdr prof. dr. hab. Tomasz Szubrycht.


W imieniu Prezydenta RP, szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmund Andrzejczak wręczył pałasz honorowy Marynarki Wojennej prymusowi uczelni – bosmanowi podchorążemu Błażejowi Koreike. Natomiast absolwenci, którzy zajęli II i III lokatę otrzymali wyróżnienia odpowiednio od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka oraz od Rektora-Komendanta AMW kmdr. prof. Tomasza Szubrychta.
Minister ON Mariusz Błaszczak podkreślił, że bycie oficerem Wojska Polskiego, oficerem Marynarki Wojennej RP to wielkie wyróżnienie, ale też wielkie zobowiązanie: „Stanowicie elitę Wojska Polskiego, jesteście oficerami, a więc bierzecie odpowiedzialność również za swoich podwładnych, będziecie kształtować ich umiejętności, ale będziecie także wychowywać, świadczy o tym rota przysięgi, którą złożyliście”.
Promocję uświetniła obecność Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej MW. W ubiorach historycznych wystąpiła Kompania Honorowa Akademii Marynarki Wojennej. Defilada wszystkich pododdziałów, wraz z nowopromowanymi oficerami, zakończyła uroczystość.

 

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.