• <

Powstała ekspertyza w sprawie militarnego wykorzystania przekopu przez Mierzeję Wiślaną

ew

22.06.2020 15:20 Źródło: własne
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Powstała ekspertyza w sprawie militarnego wykorzystania przekopu przez Mierzeję Wiślaną

Partnerzy portalu

Powstała ekspertyza w sprawie militarnego wykorzystania przekopu przez Mierzeję Wiślaną - GospodarkaMorska.pl

Podczas czerwcowej sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego wrócił temat przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Stało się tak za sprawą projektu apelu, nad którego przyjęciem dyskutowali radni. Jednym z elementów przywołanych w dyskusji, stała się ekspertyza dotycząca znaczenia przekopu w kontekście militarnego bezpieczeństwa państwa. Dokument został opracowany przez zespół ekspertów Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.

Przypomnijmy: radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli pod głosowanie projekt apelu dotyczącego budowy przekopu mierzei. Projekt opiniowała Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, która – w oparciu o dostępne analizy i opinie ekspertów - zaproponowała wprowadzenie zmian do treści apelu.

- Chcąc poważnie podejść do treści apelu zwróciliśmy się do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z prośbą o wskazanie analiz, lub innych dokumentów potwierdzających militarne i gospodarcze znaczenie przekopu. Ministerstwo odesłało nam jedynie dwa linki do strony internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni. Zwróciliśmy się również o przygotowanie analizy w zakresie obronności do Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Materiał ten otrzymaliśmy pod koniec ubiegłego tygodnia – wyjaśniał przewodniczący sejmiku Jan Kleinszmidt.

W ekspertyzie Instytutu Bezpieczeństwa czytamy m.in.:

„(…) żadne jednostki pływające Marynarki Wojennej, które mogą posiadać realne zdolności operacyjne, nie mogą bazować w porcie Elbląg. Nie mogą tym samym dostarczyć dodatkowych zdolności operacyjnych z tytułu ich bazowania w nowym porcie Elbląg. Gdyby nawet w przypadku mobilizacyjnych wysiłków państwa i gotowości do znacznego pogłębienia toru wodnego, okazało się, że nawet okręt klasy Fregata Rakietowa może wejść do „portu wojennego Elbląg”, to w przypadku wybuchu konfliktu na Wschodniej Flance NATO, ta sama Fregata Rakietowa już pozostanie na trwale pomnikiem zatopionym w „porcie wojennym Elbląg”, bądź też polegnie na dnie z honorem na współrzędnych geograficznych śluzy umiejscowionej na kanale przebiegającym przez Mierzeję Wiślaną. Miejscem, z którego może nadejść to zagrożenie (uderzenie, najprawdopodobniej rakietowe) będzie najbardziej zmilitaryzowany i najbardziej nasycony ilością uzbrojenia na jeden metr kwadratowy ziemi dystrykt, zwany Kaliningradzkim. Podsumowując ustalenia powyższej ekspertyzy, należy uznać, że uzasadnienie projektu przekopu Mierzei Wiślanej względami militarnymi jest nie do obronienia”.

Ostatecznie wnioskodawcy, czyli klub Prawa i Sprawiedliwości, wycofali projekt apelu w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.