• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Usługa transmisji danych w wydzielonym kanale w relacji Gdynia-Słupsk na łączu symetrycznym o przepustowości 300/300Mbps przez okres 36 miesięcy.

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Usługa transmisji danych w wydzielonym kanale w relacji Gdynia-Słupsk na łączu symetrycznym o przepustowości 300/300Mbps przez okres 36 miesięcy.
Standard

Dane kontaktowe

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSMISJI DANYCH W WYDZIELONYM KANALE STANDARDU ETHERNET POZOSTAJĄCYM W SEPARACJI OD RUCHU PUBLICZNEGO I KONTROLNEGO. USŁUGA POWINNA BYĆ ŚWIADCZONA W OPARCIU O ŁĄCZA ŚWIATŁOWODOWE, MIEDZIANE LUB RADIOWE O PRZEPUSTOWOŚCI SYMETRYCZNEJ NIE MNIEJSZEJ NIŻ 300/300MBPS LICZONEJ NA WARSTWIE 2 MODELI ISO/OSI. MIEJSCAMI TERMINACJI USŁUGI SĄ BUDYNKI BĘDĄCE W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO TJ.:
A) SIEDZIBA GŁÓWNA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI, UL. CHRZANOWSKIEGO 10, 81-338 GDYNIA, WOJ. POMORSKIE
B) DELEGATURA SŁUPSK URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU, UL. NIEMCEWICZA 15A, 76-200 SŁUPSK, WOJ. POMORSKIE
ŁĄCZE BĘDZIE UTRZYMYWANE PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY. CZAS URUCHOMIENIA ŁĄCZA ORAZ GWARANTOWANY CZAS NAPRAWY JEST BRANY POD UWAGĘ PRZY OCENIE OFERT.
Data publikacji: 2020-09-14

Dziękujemy za wysłane grafiki.