• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

Kurs Szypra 1 klasy żeglugi krajowej

6000,00 zł
Standard

Dane kontaktowe

Szyper 1 klasy

Żeglugi krajowej


Cena: 6000 zł ( dla grupy 12 osób)

Terminy kursów:

11.04.2023 – 02.06.2023

 

 

Prosimy o wcześniejsze zapisy.
Zapisu można dokonać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka,
– telefonicznie :58-620-41-65; 792-610-356,
– mailem : oszgm@post.pl lub kursyweglowa@wp.pl

W przypadku zbyt małej ilości chętnych istnieje możliwość odwołania szkolenia.

Ramowy program modelowy

Lp.PRZEDMIOTLiczba godzinWCLSΣI.II.III.IV.V.VI.VII.7.1.Nawigacja10
15
257.2.Meteorologia i oceanografia5
5
107.3.Urządzenia nawigacyjne8
12
207.4.Manewrowanie statkiem24

12367.5.Ratownictwo morskie14


147.6.Łączność morska5
5
107.7.Bezpieczeństwo nawigacji12

6187.8.Budowa i stateczność statku15
15
307.9.Przewozy morskie15
15
307.10Zarządzanie statkiem15
5
207.11.Bezpieczeństwo statku124

167.12Prawo morskie12


127.13Ochrona środowiska morskiego10


107.14Język angielski
26

26
Razem15730
18277

Wymagania

Do uzyskania dyplomu szypra 1 klasy żeglugi krajowej wymagane jest posiadanie dyplomu szypra 2 klasy żeglugi krajowej lub oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej lub oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej, świadectw przeszkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, pierwszej pomocy medycznej, wykorzystania

radaru i ARPA na poziomie operacyjnym, odpowiedniego świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i świadectwa ratownika oraz:

  1. dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficerskim w dziale pokładowym na statkach o pojemności brutto powyżej 100 lub 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku kapitana na statkach o pojemności brutto powyżej 100 oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej albo
  2. ukończenie studiów w MJE typu A lub MJE typu B, lub nauki w MJE typu C, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania, posiadanie dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficerskim w dziale pokładowym na statkach o pojemności brutto powyżej 100 lub 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku kapitana na statkach o pojemności brutto powyżej 100 oraz zdanie egzaminu na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej, albo
  3. ukończenie nauki w MJE typu C, kształcącej na dyplom co najmniej szypra 2 klasy w żegludze krajowej zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficerskim w dziale pokładowym na statkach o pojemności brutto powyżej 100 lub 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku kapitana na statkach o pojemności brutto powyżej 100 oraz zdanie egzaminu na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej, albo
  4. posiadanie dyplomu szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego albo szypra żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego i zdanie egzaminu na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej, albo
    5. dyplomu kapitana żeglugi przybrzeżnej lub dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000, lub dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej, lub dyplomu kapitana na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000, lub dyplomu kapitana żeglugi wielkiej

Dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej uprawnia do zajmowania stanowiska kapitana na  statku o pojemności brutto poniżej 2000 w żegludze krajowej, w tym na statku pasażerskim o pojemności brutto 1500, pod warunkiem odbycia 3-miesięcznej dodatkowej praktyki pływania na statkach pasażerskich w charakterze dublera na stanowisku kapitana albo 6-miesięcznej praktyki pływania jako oficer wachtowy na statkach pasażerskich, na których oficer wachtowy pełni wachtę na mostku.

Zdjęcia

Kurs Szypra 1 klasy żeglugi krajowej - GospodarkaMorska.pl

O firmie

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej s.c.

ośrodek szkolenia marynarzy, kursy dla marynarzy, książeczka żeglarska, kursy STCW

Profil firmy Jak dojechać

Dziękujemy za wysłane grafiki.