• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Serwis łodzi

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Serwis łodzi Zodiak
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Serwis łodzi Zodiak
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/jw4101/public/postepowanie?postepowanie=47505430

TERMIN SKŁADANIA ofert
31-05-2023 10:00:00
Termin składania:2023-05-31
Otwarcie:Termin otwarcia ofert 31-05-2023 10:10:00
Wymagania:Warunki udziału

1.1
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uwagi:Kryteria oceny ofert

1.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena
Kontakt:JW 4101 Lubliniec
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
tel. 261101111
e-mail: 4101.sekretariat@ron.mil.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:4/SM/2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.