• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Przygotowanie KSTS-500 wraz z całym wyposażeniem do rewizji zewnętrznej, wewnętrznej, próby ciśnieniowej i szczelności w obecności przedstawiciela PRS i WDT

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Przygotowanie KSTS-500 wraz z całym wyposażeniem do rewizji zewnętrznej, wewnętrznej, próby ciśnieniowej i szczelności w obecności przedstawiciela PRS i WDT
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zaprasza do złożenia szacunkowej oferty cenowej na:
Przygotowanie KSTS-500 wraz z całym wyposażeniem do rewizji zewnętrznej, wewnętrznej, próby ciśnieniowej i szczelności w obecności przedstawiciela PRS i WDT
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z załącznikiem nr 1 - Wykaz Prac Naprawczych,
Miejsce postoju ODS OPM 511 - PW Świnoujście
Miejsce i termin składania:Miejsce i sposób składania oferty
Ofertę cenową należy:
- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kpw.zpoferty@ron.mil.pl w terminie do dnia 30.05.2022r.
Termin składania:2022-05-30
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia
Do 12.07.2022r.
Wymagania:Opis sposobu obliczania ceny
W ofercie proszę podać:
- cenę netto + VAT oraz cenę brutto,
- wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie,
- cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- forma płatności - przelew 30 dni od daty otrzymania faktury.
Kontakt:Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie uzgodnienia proszę konsultować z kpt. mar. Maciej TRĘBICKI tel.
887 410 435;
Język kontaktu:polski
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.