• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA:Przeprowadzenie przeglądu OO-3 Sprężarek powietrza DS17-4-LB i DS17-4-PB, OO- 2 Zespołu prądotwórczego LB i PB Caterpillar c4.4

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA:Przeprowadzenie przeglądu OO-3 Sprężarek powietrza DS17-4-LB i DS17-4-PB, OO- 2 Zespołu prądotwórczego LB i PB Caterpillar c4.4
Standard

Dane kontaktowe

Opis:KOMENDA PORTU WOJENNEGO ŚWINOUJŚCIE Ul. Steyera 28 72-600 Świnoujście tel. 261 24 24 61; faks: 261-24-23-09 e-mail: kpw.zpoferty@ron.mil.pl

Zaprasza do złożenia szacunkowej oferty cenowej na: 1 Przeprowadzenie przeglądu OO-3 Sprężarek powietrza DS17-4-LB i DS17-4-PB 2 Przeprowadzenie przeglądu OO- 2 Zespołu prądotwórczego LB i PB Caterpillar c4.4

3 Przeprowadzenie przeglądu OO- 2 Klimatyzatora indywidualnego mostka KAISAI oraz systemu klimatyzacji ogólnookrętowej Na Holowniku H-12 I. Opis przedmiotu zamówienia:
- Wykazy Prac Naprawczych - załączniki nr 1-3
Miejsce i termin składania:II. Miejsce i sposób składania oferty
Ofertę cenową należy: - przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kpw.zpoferty@ron.mil.pl w terminie do dnia 08.03.2023 r.
Termin składania:2023-03-08
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin realizacji zamówienia
Czas niezbędny do realizacji zadania określa Wykonawca naprawy (ilość dni roboczych od dnia podpisania umowy). V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wymagania:III. Opis sposobu obliczania ceny
W ofercie proszę podać:
- cenę netto + VAT oraz cenę brutto,
- wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie,
- cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Kontakt:Wszelkie uzgodnienia proszę konsultować z kpt. mar. Kamil SOBCZAK tel. 261-24-20-90 i st. chor. mar. Krzysztof Murawski tel. 261 24-22-26.
W sprawie wizji lokalnej na okręcie proszę kontaktować się z kmdr ppor. Leszek TABAT tel. 261 24-24-66.
Język kontaktu:polski
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.