• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Przegląd serwisowy urządzenia demagnetyzacyjnego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Przegląd serwisowy urządzenia demagnetyzacyjnego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Przegląd serwisowy urządzenia demagnetyzacyjnego
Przegląd serwisowy urządzenia demagnetyzacyjnego typu EKD-207M na okręcie TR 641;
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykaz Prac Naprawczych - załącznik nr 1.
Miejsce i termin składania:II. Miejsce i sposób składania oferty
Ofertę cenową należy:
- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kpw.zpoferty@ron.mil.pl
w terminie do dnia 21.04.2022 r.
Termin składania:2022-04-21
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin realizacji zamówienia
-14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia do naprawy;
Wymagania:III. Opis sposobu obliczania ceny
W ofercie proszę podać:
- cenę netto + VAT oraz cenę brutto;
- wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie;
- cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Kontakt:Wszelkie uzgodnienia proszę konsultować:
- kpt. mar. Kamil SOBCZAK te/. 723 062 354, 261 24 25 53;
- st. chor. sztab. mar. Sławomir MURAWSKI te/. 261 24 24 61; W sprawie wizji lokalnej na okręcie proszę o kontakt:
- kpt. mar. Leszek TABATtel. 261 24 24 66, 660 795 610; -por. mar. Paweł CZARNECKI te/. 694 149 497.
Język kontaktu:polski
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.