• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Projekt, wykonanie i dostawa zestawu łodzi

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Projekt, wykonanie i dostawa zestawu łodzi
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Projekt, wykonanie i dostawa zestawu łodzi dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Realizacja zadania polega na:
Zadanie nr 1 - opracowaniu projektu wykonawczego (wraz z kosztorysem) zestawu składającego się z dwóch sprzężonych ze sobą łodzi przeznaczonych do przewozu ludzi, wraz z opracowaniem technologii i infrastruktury niezbędnej do wyciągnięcia i wodowania przedmiotowych łodzi w basenie Portu Sztolnia,
Zadanie nr 2 - wykonanie zestawu łodzi na podstawie w/w projektu, a następnie transport i dostawa do wskazanego przez Zamawiającego miejsca (wraz z wodowaniem).
Przedmiotowy zestaw łodzi musi spełniać następujące założenia:
- orientacyjne wymiary zestawu łodzi dostosowane do wyrobiska:
- długość całkowita zestawu łodzi - max 13 m,
- długość konstrukcyjna zestawu łodzi - max 12 m,
- szerokość konstrukcyjna - max 1,10 m,
- wysokość burty od lustra wody - max 0,30m,
- całkowita wysokość łodzi - max 0,90 m,
- głębokość koryta wodnego - min 0,75m.
- parametry łodzi:
- dopuszczalna ilość pasażerów - 20 osób,
- załoga łodzi - 2 osoby (sternik + przewodnik),
- siedzenia sternika wraz z oparciem mają być zabudowane na wprost do kierunku jazdy,
- łodzie powinny być wykonane z materiału odpornego na uderzenia, otarcia i kwaśną wodę,
- siedzenia łodzi powinny być wykonane z materiału wodoodpornego, łatwego do czyszczenia,
- możliwość szybkiego demontażu siedzeń w celu przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, uwzględniając dźwigi dla osób niepełnosprawnych zabudowane w portach,
- kadłub łodzi pełny,
- w celu stabilizacji łodzi dopuszcza się zabudowę płóz,
- możliwość uprawnienia zestawu łodzi do jazdy z każdej strony,
- musi mieć możliwość pływania w przód i w tył z pełnymi parametrami (brak możliwości zmiany kierunku poprzez zawracanie),
- parametry napędu:
- prędkość zestawu - max. 3,6 km/h przy pełnym obciążeniu,
- silniki elektryczne, które pozwolą na nieprzerwaną eksploatację przez okres min. 12 godzin,
- silniki chłodzone powietrzem,
- zasilanie silnika musi mieć płynną regulację obrotów,
- zasilanie silników napięciem 12V lub 24V,
- możliwość szybkiej wymiany silnika,
- w przypadku zastosowania wału napędowego przechodzącego przez kadłub łodzi należy przewidzieć zabudowę grodzi odcinającej komorę silnika od pozostałych części kadłuba napędu,
- zasilanie:
- zasilanie zestawu łodzi winno być oparte na baterii akumulatorów o pojemności min. 230 Ah 12V połączonych w taki sposób aby uzyskać napięcie robocze do zasilania silnika i napięcie sterowania,
- baterie akumulatorowe powinny posiadać:
o min. 800 cykli ładowania,
o 5 letni okres gwarancji,
o małą wagę,
o możliwość szybkiego ładowania,
- oświetlenie i sprzęt audio ma być zabudowany z każdej strony łodzi
- ciągły pomiar parametrów stanu naładowania baterii akumulatorów zabudowany przy stanowisku sternika.
Miejsce i termin składania:Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 10. 03. 2023r. do godz. 10:00
Termin składania:2023-03-10
Wymagania:Powyższe postępowanie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy - prawo zamówień publicznych. Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.
Numer dokumentu:MGW.TM.711.26.2023.1.PK
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.