• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Naprawa konstrukcji kesonów nabrzeża

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Naprawa konstrukcji kesonów nabrzeża na terenie bazy LOTOS Petrobaltic S.A. (LPB/012/2023/ZO)
Treść zapytania:
Szanowni Państwo,
LOTOS Petrobaltic S.A. (zwany dalej ,,Zamawiającym") z siedzibą przy Ul. Stary Dwór 9, kod pocztowy 80-758 Gdańsk zaprasza Państwa (dalej: ,,Oferent" lub ,,Wykonawca") do udziału w Procesie wyboru kontrahenta i złożenia oferty na:
"Naprawę konstrukcji kesonów w obrębie nabrzeża bazy lądowej LOTOS Petrobaltic S.A."
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. cena ryczałtowa za 1mb kompletnej naprawy nabrzeża (usługa + materiał) 1 usługa
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Naprawa konstrukcji kesonów nabrzeża na terenie bazy LOTOS Petrobaltic S.A. (LPB/012/2023/ZO)"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1489207,9a3525896b1421b81bb7dc53808a9527.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
08- 03- 2023 11: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
22- 03- 2023 14: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
20- 03- 2023 14: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1489207,9a3525896b1421b81bb7dc53808a9527.html
Termin składania:2023-03-22
Uwagi:Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Zbigniew Oziemblewski
tel:
e-mail: zbigniew.oziemblewski@lotospetrobaltic.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:Z61/113103
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.