• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Kolejowy + Morski transport koksu

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Kolejowy + Morski transport koksu: Częstochowa Mirów (Bocznica Liberty, KCN) - Port Cardiff lub Port Newport
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Stawka transportowa - 1 tona 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/628527
Składania : 24-06-2022 08:20:00
Termin składania:2022-06-24
Otwarcie:Otwarcia : 24-06-2022 08:25:00
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji: lipiec / sierpień 2022
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Prosimy o przedstawienie oferty na transport koksu:
Sortyment: koks odlewniczy +100mm
Ciężar nasypowy: 0,510
Średnio na wagon: 40 ton
Ilość: 2 500 ton netto (2 poc.)
Termin realizacji: lipiec / sierpień 2022
1. Kolejowy transport koksu
Relacja: 51-062679 Częstochowa Mirów (Bocznica Liberty, KCN) - Port Morski Kołobrzeg
Wagony: EA
Elementy stawki:
Czas wolny na załadunek w KCN - 48h
Czas wolny na rozładunek w porcie - 24h
Fracht kolejowy na całej drodze przewozu
Wstawienie wagonów na punkty zdawczo-odbiorcze
Nadzór i monitorowanie przesyłki
Last mile
2. Port morski Kołobrzeg - Port Cardiff lub Newport
- przyjęcie i przeładunek towaru w porcie
- składowanie 30 dni
- organizacja transportu morskiego do portu docelowego
- nadzór i monitoring przesyłki
Warunki realizacji:
- dostawy zgodnie z harmonogramem i zapotrzebowaniem Odbiorcy,
- w przypadku chęci realizacji części tonażu, prosimy o podanie Państwa możliwości,
- transport realizowany na podstawie zlecenia transportowego bądź umowy
- dopuszczalne wariantowe złożenie oferty
Masa wskazana w zapytaniu może ulec zmianie w skutek zmiany sytuacji rynkowej.
W przypadku niezrealizowania ilości z zamówienia z powodu mniejszego zapotrzebowania na produkt Odbiorcy, pozostała ilość z zamówienia może przejść do realizacji na tydzień lub m-c następny.
Organizator zastrzega sobie prawo do zlecenia usługi więcej niż jednemu podmiotowi biorącemu udział w przetargu.
Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu lub odwołania go bez podania przyczyny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 80% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności 20% przelew 60 dni,
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. Oddział: Biuro Handlu
ul. Odlewników 20
42-213 Częstochowa
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2022
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:ID 628527
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.