• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Dostawa materiałów do budowy prototypu jednostki pływającej

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa materiałów do budowy prototypu jednostki pływającej
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Kopia ,,Opracowanie ekologicznego jachtu wielokadłubowego z biokompozytów" - dostawa materiałów do wykonania prototypu
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0687/19 - ,,Opracowanie ekologicznego jachtu wielokadłubowego z biokompozytów"

Część 1
DOSTAWA przedmiotu zamówienia

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
DOSTAWA materiałów do budowy prototypu jednostki pływającej - materiały do wykonania prototypu jednostki
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-03-31
Termin składania:2023-03-31
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-04

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
Szczecin
Gmina
Szczecin
Miejscowość
Szczecin
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Do 20% wartości zamówienia
Warunki zmiany umowy
nie przewidziano
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
W postępowaniu mogą brać udział Dostawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące: Posiadania doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia - realizacja co najmniej 1 dostawy o podobnym charakterze.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-03-22
Data ostatniej zmiany
2023-03-22 19:32:38

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
W kryterium ,,Cena ryczałtowa" Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Dostawcę w Formularzu oferty.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Piotr Adamski
tel.: 664993676
e-mail: info@yachtservice.com.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34520000-8, 34522100-3
Numer dokumentu:2023-2834-151550
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.