• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa części zamiennych do pneumatycznych tratw ratunkowych, kamizelek ratunkowych, kół i pasów ratunkowych oraz źródeł światła do środków ratunkowych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa części zamiennych do pneumatycznych tratw ratunkowych, kamizelek ratunkowych, kół i pasów ratunkowych oraz źródeł światła do środków ratunkowych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA części zamiennych do pneumatycznych tratw ratunkowych, kamizelek ratunkowych, kół i pasów ratunkowych oraz źródeł światła do środków ratunkowych.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 - DOSTAWA części zamiennych do tratw RFD.Lp. Przedmiot zamówienia Kod CPV Numer kat. J.m. Ilość1 GĄBKA WISKOZOWA 35112000-2 RFD05720017 SZT 602 WĄŻ WYSOKIEGO CIŚNIENIA SYSTEMU NAPEŁNIANIA 35112000-2 RFD42612001 SZT 43 ZATYCZKA ZAWORU BUTLOWEGO 35112000-2 RFD11053009 SZT 50

Zadanie nr 2 - DOSTAWA części zamiennych do tratw DSB.Lp. Przedmiot zamówienia Kod CPV Numer kat. J.m. Ilość1 PASEK CZARNY Z ZACISKIEM 35112000-2 DSB-041295001 SZT 2502 ZAWÓR NADMIAROWY TYPU OTS-65, CZERWONY 35112000-2 DSB-00811400 SZT 213 STALÓWKA DO GŁOWICY OPERACYJNEJ DK-99/POJEDYNCZEJ, krótka 35112000-2 DSB-000724220 SZT 84 ZAWLECZKA ZABEZPIECZAJĄCA, plastikowa, czerwona do stalówki DK-88/DK-94 35112000-2 DSB-000724850 SZT 85 TAŚMA PARCIANA DO PAKOWANIA TRATW 35112000-2 DSB-000301050 M 486 USZCZELKA POJEMNIKA 35112000-2 DSB-005606009 SZT 157 TAŚMA SAMOPRZYLEPNA WODOODPORNA 100MM CZARNA 35112000-2 DSB-004834009 M 48 KOMPLET ORINGÓW POD GŁOWICĘ OPERACYJNA DK99 35112000-2 DSB-000114510 SZT 459 SPŁONKA BUTLI 35112000-2 DSB 005-719 SZT 15

Zadanie nr 3 - DOSTAWA części zamiennych do tratw VIKING.Lp. Przedmiot zamówienia Kod CPV Numer kat. J.m. Ilość1 ŁATKA ZEWNĘTRZNA DLA RL6 NA RZEP (EXTERNAL PATCH FOR RL6-VELCRO) 35112000-2 1056558 SZT 202 UCHWYT BATERII DO RL-6 WEWNĘTRZNE (BATTERY HOLDER FOR RL6 INTERNAL) 35112000-2 1054706 SZT 203 SPŁONKA BUTLI TRATWOWEJ VIKING 12,4MM 35112000-2 1003475 SZT 20

Zadanie nr 4 - DOSTAWA części zamiennych do kamizelek ratunkowych.Lp. Przedmiot zamówienia Kod CPV Numer kat. J.m. Ilość1 BOBIN DO KAMIZELKI 35112000-2 ZDC-000530397 SZT 40002 PAS KROCZNY MULLION 35112000-2 CS001 SZT 503 ZAWLECZKA DZWIGNI MULLION ML 35112000-2 LIP-043 SZT 350

Zadanie nr 5 - DOSTAWA części zamiennych do kół i pasów ratunkowych.Lp. Przedmiot zamówienia Kod CPV Numer kat. J.m. Ilość1 TKANINA ET TREVIRA CS POMARAŃCZOWA 35112000-2 -------- M 20002 TAŚMA WIĄŻĄCA 25MM POMARAŃCZOWA 35112000-2 TS115-025-21-310 M 6000

Zadanie nr 6 - DOSTAWA baterii i źródeł światła do środków ratunkowych.Lp. Przedmiot zamówienia Kod CPV Numer kat. J.m. Ilość1 BATERIA OŚWIETLENIE WEW. WERSJA 2 (RL6 - BATTERY AND INTERNAL LIGHT, VERS 2) 31440000-2 1066737 SZT 52 ŚWIATŁO ZEWNĘTRZNE 650 MM WERSJA 2 (RL - 6 EXTERNAL LIGHT 650 MM, VERS 2) 31518200-2 1066734 SZT 53 BATERIA LITE GB DANIMANT 31440000-2 48-000020 SZT 100
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
platformazakupowa.pl/pn/1rblog" rel="nofollow">https://www.platformazakupowa.pl/pn/1rblog
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma zakupowa zamawiającego: https://www.platformazakupowa.pl/pn/1rblog
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wszelkie instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy są dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcjeZamawiający w zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer telefonu: 22 101 02 02 oraz adres e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem XXIII "Ochrona Danych Osobowych (RODO) SWZ" niniejszego postępowania. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu, Ul. Ciasna 7, 78-600 Wałcz, - inspektorem ochrony danych osobowych w 1 Regionalnej Bazie Logistycznej jest Pan Jerzy SROKA, tel. 261 472 972.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-05-12 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w języku polskim za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog
Termin składania:2021-05-12
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2021-05-12 09:30
Miejsce i termin realizacji:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Wadium:w oryginalnej treści
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Kod CPV:35100000-5, 35112000-2, 31440000-2, 31518200-2, 44424300-1
Numer dokumentu:2021/BZP 00043782, 16/2021
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.